Snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)

U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek voor snurk- en slaapapneu klachten. Op deze webpagina vindt u algemene informatie over snurken en het slaapapneusyndroom en informatie over wat er gebeurt tijdens uw afspraken op de polikliniek.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Westeinde
ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur

Slaaponderzoeken 088 979 27 22 - keuze 1

Locatie

Cijfers

1.800 nieuwe patiënten per jaar
80 % geslaagde behandelingen bij slapeloosheid

Meer informatie

U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek voor snurk- en slaapapneu klachten. Op deze webpagina vindt u algemene informatie over snurken en het slaapapneusyndroom en informatie over wat er gebeurt tijdens uw afspraken op de polikliniek.

Belangrijk om te weten is dat er bij de eerste afspraak apparatuur op uw borst wordt bevestigd waarmee u naar huis gaat. Zie afbeelding 1.

slaapcentrum_osas.png

Afbeelding 1 een ademhalingsregistratiesysteem

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór de afspraak) met de polikliniek voor snurk- en slaapapneu klachten om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Snurken

Wat is snurken?

Snurken is het zagende, ruisende of brommende geluid dat tijdens de slaap bij het ademhalen kan optreden. Dit geluid is soms zo sterk dat de partner, huisgenoot of buren er last van kunnen hebben. Snurken ontstaat door een vernauwing in de luchtweg in het stuk tussen de neusingang en de stembanden. Bij mensen die snurken is de neusholte soms te nauw. Maar meestal gaat het om een vernauwing achter de huig of het gebied in de keelholte achter de tong. Door deze vernauwing worden het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar toe gezogen en gaan deze trillen. Dit veroorzaakt het snurkgeluid.

snurken1.png

Afbeelding 2: Een vernauwing achter de huig (zie aangegeven gebied) gaat trillen en veroorzaakt het snurkgeluid

Leeftijd

Snurken komt op alle leeftijden voor. Op oudere leeftijd komt het vaker voor doordat de slijmvliezen met de jaren slapper en dikker worden. Ze trillen daardoor gemakkelijker. Ook veroorzaken slapper wordende slijmvliezen eerder een vernauwing. Ongeveer één op de tien kinderen snurkt. Op volwassen leeftijd snurkt ongeveer één op de vijf mannen en één op de tien vrouwen elke nacht. Meestal ontstaat snurken tussen het 30ste en 40ste levensjaar. In sommige families komt snurken veel voor. Dit ligt waarschijnlijk aan een erfelijk bepaalde nauwe keelholte.

Oorzaken

Snurken wordt bevorderd door een vernauwing, bijvoorbeeld door een slap zacht gehemelte en een slappe huig. Dit kan komen door aanleg of ouderdom, maar ook door alcohol- of medicijngebruik. Ook door te slapen op de rug kan een vernauwing ontstaan. Verder kan voortdurende irritatie van de keel de oorzaak zijn van snurken. De irritatie kan bijvoorbeeld ontstaan door roken of maagzuur. Andere oorzaken van snurken kunnen zijn: overgewicht, vergrote amandelen of een verstopte neus door verkoudheid, allergie, poliepen of een scheef neustussenschot.

Maatregelen om snurken te verminderen

U kunt met de volgende maatregelen proberen het snurken te verminderen:

 • gebruik geen zware maaltijd of alcohol vlak voor het slapen;
 • streef naar een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en voldoende te bewegen;
 • zorg voor een regelmatig leefpatroon zónder slaapmiddelen of kalmerende middelen;
 • stop met roken (als dit voor u van toepassing is).

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om snurken tegen te gaan, zoals kinbanden, neusgatspreiders en elektrische apparaatjes die een stroomstootje geven wanneer het snurken begint. Deze middelen werken slechts zelden en hebben vaak als enige effect dat ze de nachtrust verstoren.

Het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)

Wat is het slaapapneusyndroom?

Het woord apneu betekent ‘zonder lucht’. Een slaapapneu is een pauze van de ademhaling van langer dan tien seconden tijdens de slaap. Tijdens de slaap verslappen alle lichaamsspieren en dus ook de spieren van de keel en het zachte gedeelte van het gehemelte. Bij een klein deel van de snurkende mensen is de keelholte zo nauw dat het zachte gehemelte, huig en keelwand daardoor tijdens de slaap af en toe helemaal tegen elkaar aan gezogen worden, waardoor de luchtweg afgesloten wordt. Er volgt dan een ademstilstand (zie afbeelding 3). Deze vorm van slaapapneu komt het meeste voor en heet obstructief slaapapneu. Als dit meer dan vijf keer per uur voorkomt spreken we van een obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS).

De afsluiting levert geen gevaar op voor verstikking. Als er een apneu optreedt geven de hersenen een signaal af waardoor u minder diep gaat slapen of wakker wordt. De keelholte gaat dan weer open waardoor u weer kan ademen. U slaapt verder en langzaam ook steeds dieper, totdat er een nieuwe apneu optreedt.

apneu.png

Afbeelding 3: Een apneu is een volledige afsluiting van de luchtweg

Gevolgen

Door slaapapneus en alarmsignalen uit de hersenen lukt het u niet of nauwelijks om diep genoeg te slapen. Dit leidt tot moeheid en slaperigheid overdag. Dit kan zo erg zijn dat u ongewild in slaap valt. Ook een slechte concentratie en vergeetachtigheid kunnen het gevolg zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld in het verkeer.

Door de alarmsignalen uit de hersenen treden er ’s nachts ook wisselingen in de bloeddruk op. Deze wisselingen zijn een belasting voor uw hart- en bloedvaten en er kan ook een hoge bloeddruk door ontstaan.

Behandeling

Op de polikliniek voor snurk- en slaapapneu klachten houdt een gespecialiseerd behandelteam twee keer in de week spreekuur. Afhankelijk van de oorzaak van uw klachten zijn er meerdere behandelaars betrokken bij het onderzoek en de behandeling.

Het team bestaat uit een gespecialiseerde KNO-arts, neuroloog, deskundige van het slaapcentrum, diëtist, fysiotherapeut, sportarts, kaakchirurg en/of een tandarts. Het spreekuur is op woensdagochtend in HMC Antoniushove en op donderdagochtend in HMC Westeinde.

Een afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek voor snurk- en slaapapneu klachten heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een arts van het ziekenhuis. In verband met de omschrijving van de snurkklachten is het wenselijk dat uw eventuele partner ook meekomt naar de eerste afspraak.

U maakt zelf een afspraak via telefoonnummer:

 • HMC Antoniushove: 088 979 70 10, maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur
 • HMC Westeinde: 088 979 24 32, maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur

De eerste afspraak

U wordt zowel door een KNO-arts als een deskundige van het slaapcentrum gezien. Als eerste heeft u een afspraak met de KNO-arts. De KNO-arts onderzoekt uw mond, neus en keel. Als dat nodig is bekijkt de KNO-arts met een flexibele endoscoop de binnenkant van de neus en de keel tot aan de stembanden. Een endoscoop is een kijkbuisje met een diameter van 4 mm waarmee de arts kan beoordelen waar vernauwingen aanwezig zijn. Als dat nodig is, wordt u getest op allergieën. Daarna heeft u een afspraak met een deskundige van het slaapcentrum. Deze meet u een ademhalingsregistratiesysteem aan. U krijgt dit systeem een nacht mee naar huis. De deskundige van het slaapcentrum legt u uit hoe u met de apparatuur om moet gaan.

Ademhalingsregistratiesysteem

Op afbeelding 1 ziet u hoe het registratiesysteem op het lichaam bevestigd is. Dit systeem meet de ademhaling via de neus, de borst en de buik, het snurken en het zuurstofgehalte in het bloed. Hiermee kan beoordeeld worden hoeveel u snurkt en of er sprake is van ademstops (apneus). Het is daarom belangrijk dat u tijdens uw eerste afspraak wijde kleding draagt en een hemd of T-shirt aan heeft (zie afbeelding 1) waarin u gaat slapen. De deskundige van het slaapcentrum brengt de apparatuur hierop aan. U brengt de apparatuur de volgende ochtend tussen 08.00 - 10.30 uur weer terug.

Het tweede polibezoek

Na uw eerste afspraak krijgt u een controleafspraak. Tijdens uw tweede afspraak op de polikliniek krijgt u van de KNO-arts uitleg over het ademhalingsregistratie onderzoek. Vervolgens bespreekt de KNO-arts met u de uitslag en welk onderzoek eventueel nog nodig is. Ook krijgt u informatie over welke behandelingen er zijn. De keuze voor de behandeling hangt af van de oorzaak van uw snurk- of slaapapneu klachten. Mogelijke behandelingen zijn:

 • verdere analyse via het slaapcentrum;
 • consult diëtist / sportarts;
 • slaapendoscopie in dagbehandeling;
 • mondtandheelkundig consult.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, neemt u dan contact op met het slaapcentrum 088 979 2722 Kies 1 maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur en vrijdag van 08.00-12.00 uur

Meer informatie

Verdere informatie is te vinden op onze website: www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/slaapcentrum

Uw ervaringen maken ons beter!

Wij willen onze zorg blijven verbeteren! Deel uw ervaring over uw bezoek aan onze polikliniek door deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek: website:
www.haaglandenmc.nl/patienttevredenheid

qr kwaliteit

Scan de QR-code met de camera van uw telefoon.

 

Snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)

Waarom HMC?

 • Speciaal spreekuur voor OSAS
 • Gespecialiseerd multidisciplinair behandelteam
 • Patiënt staat centraal
 • Geaccrediteerd slaapcentrum
 • Persoonlijk behandelplan
 • Hoge tevredenheid CPAP behandeling