Slokdarm echocardiografie

Een echocardiografie is een onderzoek van het hart met geluidsgolven. Soms gebeurt dit onderzoek via de slokdarm. Dit heet een slokdarm echocardiografie

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 75
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 43 75
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Per jaar:
41.967 polikliniekbezoeken
5.975 opgenomen patiënten
23.015 verpleegdagen
9.000 SEH-bezoek Cardiologie
1.350 coronaire interventies
522 cardio-implantaten (303 pacemakers, 146 ICD’s en 73 implanteerbare hartmonitors)

Over slokdarm echocardiografie

Een echocardiografie is een onderzoek van het hart met geluidsgolven. Zo kunnen we onder andere zien hoe goed het hart en de hartkleppen werken. Soms gebeurt dit onderzoek via de slokdarm. Dit heet een slokdarm echocardiografie. Uw arts vraagt dit onderzoek voor u aan.

Wat is een slokdarm echocardiografie

Met een echocardiografie maken we bewegende beelden van uw hart. Dit gebeurt met geluidsgolven. Op de echobeelden kan de arts onder andere zien:

 • hoe goed uw hart bloed rondpompt
 • hoe groot een eventueel hartinfarct (hartaanval) is
 • hoe goed de hartkleppen werken
 • hoe ernstig een eventuele vernauwing of lekkage van de hartkleppen is

De geluidsgolven meten ook:

 • hoe snel uw bloed stroomt
 • de druk in het hart en de longen

Soms gebeurt een echocardiografie via de slokdarm. We gebruiken dan een endoscoop. Dat is een dun slangetje dat geluidsgolven kan uitzenden en ontvangen. Een slokdarm echocardiografie doen we als een uitwendige onderzoek niet voldoende gegevens oplevert. Hieronder leest u meer over hoe zo’n slokdarm echocardiografie gaat.

Uw afspraak

U kunt zich melden bij:

 • HMC Westeinde: 1e verdieping, balie Functieonderzoeken, route Rood

Afspraak afzeggen

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet komen? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Doe dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak. We kunnen in uw plaats dan een andere patiënt helpen. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 43 75.

We moeten afspraken die u niet of te laat afmeldt helaas in rekening brengen.

Meenemen

Neem alstublieft uw HMC-patiëntenpas en afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.

Eten en drinken

U moet minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek niets meer mag eten of drinken. Gebeurt het onderzoek in de ochtend? Dan kunt u het beste vanaf middernacht niet meer eten of drinken. Gebeurt het onderzoek ’s middags? Dan mag u een licht ontbijt zoals een kopje thee met een beschuitje gebruiken. Doe dit voor 08.00 uur ‘s ochtends. Daarna mag u niet meer eten of drinken.

Medicijnen

Heeft u diabetes (suikerziekte)? En slikt u daarvoor tabletten? Dan mag u de tabletten pas innemen als u na het onderzoek gaat eten en drinken. Als u insuline spuit, moet u dit vertellen aan de cardioloog. Een cardioloog is een arts die is gespecialiseerd in de behandeling van hart- en vaatziekten. We doen het onderzoek dan zo vroeg mogelijk op de dag. U mag de insuline spuiten als u weer mag eten en drinken. Neem uw insuline en wat te eten mee naar het ziekenhuis. Dan kunt u zo snel mogelijk na het onderzoek eten en de insuline spuiten.

Alle andere medicijnen mag u op het gewone tijdstip innemen met een slokje water.

Problemen met slikken

We brengen bij het onderzoek via uw mond en keel de endoscoop in. U moet de endoscoop doorslikken. Heeft u problemen met slikken? Zeg dat dan voor het onderzoek tegen de arts.

Het onderzoek

Een cardioloog en een laborant doen het onderzoek. Het onderzoek doet geen pijn. Het kan wel zijn dat u het onderzoek vervelend vindt. Het onderzoek duurt samen met de voorbereiding ongeveer 30 minuten.

 • Als voorbereiding meten we met een knijpertje op uw vinger hoeveel zuurstof er in uw bloed zit.
 • Daarna meten we uw bloeddruk.
 • Heeft u een tandprothese (bijvoorbeeld een kunstgebit)? Dan halen we die uit uw mond.
 • We verdoven uw keel plaatselijk met een spray. Daardoor heeft u geen pijn als de endoscoop naar binnen gaat.
 • Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. U krijgt een bijtring tussen de tanden.
 • We brengen de endoscoop door de bijtring via mond en keel in de slokdarm.
 • Uw luchtwegen blijven vrij. U kunt daardoor rustig door de neus ademen.

Na het onderzoek

We verdoven uw keel voor het onderzoek. Daardoor kunt u zich verslikken na het onderzoek. U mag daarom pas een uur na het onderzoek weer beginnen met drinken. Eerst neemt u dan een proefslokje van koud water. Eten mag pas nadat drinken zonder problemen lukt.

Heeft u bij het onderzoek een slaapmiddel gehad? Dan mag u na het onderzoek geen voertuig (auto, fiets, brommer, enzovoorts) besturen. Neem in dit geval iemand mee naar het ziekenhuis die u ook veilig kan thuisbrengen.

Complicaties

Een complicatie is een medisch probleem wat zich soms voordoet. Dit is een heel veilig onderzoek, met weinig complicaties. Heeft u na het onderzoek erge maagpijn of koorts? Neem dan direct contact op met uw huisarts of met de Spoedeisende Hulp (SEH) van ons ziekenhuis. U bereikt de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 088 979 79 00.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog als u de volgende keer naar de polikliniek komt. Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag van de zaalarts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met polikliniek Cardiologie van HMC via telefoonnummer 088 979 43 75.

Slokdarm echocardiografie

Cardiologie
Waarom HMC?

 • Grootste pacemakercentrum van regio Haaglanden
 • Expertise 24/7 in dotter- en stentbehandeling
 • Specialistisch team met persoonlijke zorg
 • Aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen
 • Syncope unit