Slaapregistratie (polygrafie) met CPAP in het ziekenhuis

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over slaapregistratie (polygrafie) met CPAP in het ziekenhuis

U wordt voor het onderzoek verwacht op:

Locatie: HMC Bronovo

Op de polikliniek Longgeneeskunde, route 65:

_______________dag, ______________ 20______, om ___________ uur.

Op de afdeling Irene, route 18:

_______________dag, ______________ 20______, om 22.00 uur.

Verhinderd?

Wij verzoeken u het ons uiterlijk 24 uur van tevoren kenbaar te maken als u verhinderd bent voor uw afspraak. Zonder tijdige afmelding behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen.

Tijdens de slaap verslappen alle lichaamsspieren. Het achterste deel van de tong kan zo naar achteren zakken, waardoor het de bovenste luchtweg afsluit. Dit heet het obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS). Het levert geen gevaar van verstikking op, maar u slaapt wel niet diep genoeg. Daardoor raakt u oververmoeid. Met behulp van een nachtopname in HMC Bronovo testen we of behandeling met een CPAP-apparaat in uw geval zinvol is.

Het slaapapneu-syndroom

Het woord apneu betekent “zonder lucht”. Een slaapapneu is een pauze van de ademhaling van langer dan tien seconden tijdens de slaap. Als dit meer dan vijf keer per uur voorkomt, spreken we van een slaapapneu-syndroom (SAS). Tijdens de slaap verslappen alle lichaamsspieren en dus ook de spieren van de keel en het zachte gedeelte van het gehemelte. Het achterste deel van de tong kan zo naar achteren zakken, waardoor het de bovenste luchtweg afsluit. Deze vorm van slaapapneu-syndroom komt het meeste voor en heet obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS). De afsluiting levert geen gevaar op voor verstikking. Als er een slaapapneu optreedt, geven de hersenen een signaal af. Hierdoor gaat u minder diep slapen of wordt u wakker. De keelholte gaat dan weer open, waardoor u weer kunt ademen. U slaapt verder en langzaam ook weer steeds dieper, totdat er een nieuwe apneu optreedt.

slaapapneu1.png

Figuur 1: Apneu, volledige afsluiting van de luchtweg. De tong en het zachte gehemelte blokkeren de bovenste luchtweg. Er kan geen lucht naar de longen.

Gevolgen

Door slaapapneus en signalen uit de hersenen lukt het niet of nauwelijks om diep genoeg te slapen. Dit leidt tot moeheid en slaperigheid overdag. Dit kan zo erg zijn dat u ongewild in slaap valt. Ook een slechte concentratie en vergeetachtigheid kunnen het gevolg zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld in het verkeer. Tijdens een apneu kan bovendien het zuurstofgehalte in het bloed dalen. Daardoor ontstaan er wisselingen in de hartslag; het hart moet harder pompen om het zuurstofgehalte in het lichaam op peil te houden. Dit kan uiteindelijk schade veroorzaken aan hart en bloedvaten en er kan een hoge bloeddruk ontstaan.

Behandeling met een CPAP-apparaat

Een nachtopname in HMC Bronovo kan uitwijzen of behandeling met een CPAP-apparaat zinvol is. CPAP (dit wordt uitgesproken als “si pep”) staat voor Continuous Positive Airway Pressure, oftewel continue positieve druk op de luchtweg. Bij deze behandeling wordt een masker op uw neus, mond of op beide geplaatst. Het masker is met een slang verbonden aan het CPAP-apparaat. Via de slang en het masker wordt een lichte, constante overdruk op de luchtwegen toegediend. Deze druk voorkomt dat de bovenste luchtweg wordt afgesloten en u daardoor stopt met ademhalen.

slaapapneu2.png

Figuur 2: Slapen met een neusmasker

Afspraak op de polikliniek

Op de afgesproken dag en tijd wordt u verwacht op de Longfunctieafdeling. De polikliniek Longziekten bevindt zich op de eerste etage van HMC Bronovo. Volg routenummer 65.
U krijgt hier uitleg over de CPAP-behandeling. Bloeddruk en halsomvang worden gemeten en het CPAP-masker wordt bij u aangemeten. U heeft tijdens uw afspraak op de Longfunctieafdeling ook de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna gaat u naar huis.

Nachtopname

De nachtopname vindt plaats op de afdeling Irene, eerste etage, route 18 in HMC Bronovo. U wordt op de afgesproken avond voor 22.00 uur verwacht. U kunt binnenkomen via de hoofdingang van HMC Bronovo. Na de draaideur kunt u op de bel drukken, de schuifdeur wordt dan voor u geopend.
Voordat u gaat slapen, wordt er door middel van een vingerprik bloed uit de vinger gehaald. Tijdens de CPAP-behandeling wordt ook een slaapregistratie (polygrafie) uitgevoerd. Bij een polygrafie wordt een klein apparaat bevestigd om uw middel. Aan dit apparaat worden verschillende sensoren vastgemaakt. Er worden ook banden aangebracht om uw buik, taille en borst. Tevens wordt er een sensor aan de vinger bevestigd. Met behulp van de slaapregistratie kunnen wij met zekerheid vaststellen of er bij u sprake is van obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS).

De verpleegkundige zal u helpen met het aansluiten van de apparatuur. Neem een T-shirt of hemd mee om in te slapen, zodat de banden daarover heen kunnen worden aangebracht. De volgende ochtend rond 06.00 uur wordt er weer in de vinger geprikt. U kunt het ziekenhuis verlaten zodra u klaar bent met slapen. Meldt u wel af bij de verpleegkundigen.

Vervolg

De resultaten van de slaapregistratie worden op een later tijdstip besproken in een multidisciplinair overleg, waarbij verschillende artsen aanwezig zijn. In dit overleg wordt bepaald of deze behandeling passend is voor uw probleem. Daarna wordt er telefonisch contact met u opgenomen over het vervolg.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Belt u dan gerust met de polikliniek Longziekten. Wij nemen graag de tijd om u antwoord te geven. Tijdens het onderzoek kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

De polikliniek Longziekten kunt u bereiken via telefoonnummer
088 979 43 76. U kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Op de website www.apneuvereniging.nl (Nederlandse Vereniging SlaapApneu Patiënten) kunt u meer en uitgebreide informatie over snurken, OSAS en de behandeling hiervan vinden.

HMC Bronovo
Longfunctieafdeling, Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping, route 65

Irene afdeling
Eerste verdieping, route 18

Slaapregistratie (polygrafie) met CPAP in het ziekenhuis

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis