Slaapregistratie (polygrafie)

Een van de belangrijkste onderzoeken om vast te stellen of bij u wel of geen sprake is van OSAS (Obstructief slaapapneu syndroom) heet polygrafie. Dit onderzoek heet ook wel slaapregistratie of slaaponderzoek. U voert dit onderzoek thuis uit.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 24 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over slaapregistratie (polygrafie)

Een van de belangrijkste onderzoeken om vast te stellen of bij u wel of geen sprake is van OSAS (Obstructief slaapapneu syndroom) heet polygrafie. Dit onderzoek heet ook wel slaapregistratie of slaaponderzoek. U voert dit onderzoek thuis uit.

U wordt voor de polygrafie verwacht op:

Locatie: HMC Bronovo polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage, route 65

_______________dag, ______________ 20______, om ___________ uur.

Retour apparatuur bij inschrijfbalie van HMC Bronovo (begane grond):

_______________dag, ______________ 20______, voor 10.00 uur.

Verhinderd

Wij verzoeken u het ons uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten als u verhinderd bent voor uw afspraak. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 088 979 24 76. Zonder tijdige afmelding behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen.

Wat is slaapapneu?

Bij slaapapneu stokt de ademhaling even tijdens de slaap. Deze pauze in de ademhaling duurt langer dan tien seconden. U schrikt even wakker of de slaap wordt minder diep. De ademhaling herstelt zich hierna en u slaapt weer verder.

Wat is polygrafie?

Bij een polygrafie bevestigen we een elastische band om de borst en een elastische band om de buik. Aan de band om de borst maken we een klein apparaat vast. Hieraan maken we verschillende sensoren vast. Tevens wordt er een sensor aan de vinger bevestigd, die niet meer verwijderd mag worden. Verder krijgt u uitleg wat u ’s avonds zelf nog moet aansluiten en vastplakken voordat u gaat slapen. Vervolgens gaat u naar huis en slaapt daar.

h0325_1.png

Voorbereiding

Wij adviseren u het volgende:

  • Neem het T-shirt of hemd mee naar het ziekenhuis waarin u gaat slapen (of trek het alvast aan). Daaroverheen worden de banden geplaatst die daarna niet meer verwijderd mogen worden.
  • Doe de kleding en sieraden die u ’s nachts niet draagt ‘s middags al uit/af.
  • Trek wijde kleding aan waarmee u de banden en draden kunt camoufleren als u het ziekenhuis verlaat.
  • Gebruik geen nagellak of gelnagels op de nagels.

Gebruikt u al een CPAP-apparaat om slaapapneu te voorkomen? Dan gelden de volgende aanvullende voorbereidingen:

  • Voor een meting met uw eigen CPAP-apparaat, vragen we om uw eigen slang en masker mee te nemen naar de afspraak op de polikliniek Longgeneeskunde. Wij kunnen alles dan goed bevestigen.
  • Vindt de meting plaats zonder een CPAP-apparaat? Dan vragen we u om uw CPAP-apparaat in de week voor de meting NIET te gebruiken.

Thuis

Bij de uitvoering van de polygrafie is het belangrijk om voor uw avondprogramma een rustige invulling te kiezen. De “rituelen” die u gewend bent, voert u ook deze avond uit. U doet in dit opzicht alsof het apparaat niet aanwezig is. Vul alle vragenlijsten in, dit is belangrijk voor de vergelijking tussen klachten en uitkomst van het onderzoek.
Autorijden is mogelijk. Wel mag de hand waaraan de sensor bevestigd is na het aansluiten van de meetapparatuur niet nat worden. Onder andere douchen is daardoor niet mogelijk.

Bij het opstaan mag u zelf de apparatuur van uw lichaam verwijderen. Doet u dit voorzichtig en zorgvuldig. Bij het aanbrengen van de apparatuur krijgt u uitleg over de juiste manier van verwijderen. U stopt alles compleet in het bijbehorende tasje (ook de vragenlijsten).

De volgende werkdag

Voor 10.00 uur brengt u of iemand anders het apparaat in het meegeleverde tasje naar de inschrijfbalie van HMC Bronovo.

Vervolg

De resultaten van de polygrafie worden op een later tijdstip besproken in een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn verschillende artsen aanwezig. In dit overleg wordt bepaald welke behandeling voor uw probleem het meest passend is. De uitslag van het onderzoek en de voorgestelde behandeling worden met u besproken in een consult bij de longarts of de KNO-arts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Belt u dan gerust met de polikliniek Longziekten van HMC Bronovo. Wij nemen graag de tijd om u antwoord te geven. Tijdens het onderzoek kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

De polikliniek Longziekten kunt u bereiken via telefoonnummer
088 979 24 76. U kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Op de website www.apneuvereniging.nl (Nederlandse Vereniging SlaapApneu Patiënten) kunt u meer en uitgebreide informatie over snurken, OSAS en de behandeling vinden.

HMC Bronovo
Longfunctieafdeling, Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping, route 65

Slaapregistratie (polygrafie)

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis