Behandeling van slaapproblemen

In het Slaapcentrum werken neurologen, KNO-artsen, longartsen, kaakchirurgen en psychologen met veel ervaring met slaap- en waakstoornissen. Dit gespecialiseerde behandelteam brengt allereerst uw klachten in kaart. Na het onderzoek bespreekt uw behandelaar de verschillende behandelmogelijkheden met u en bekijkt samen met u welke behandeling het best bij u en/of uw kind past.

Afspraak en contact

HMC Westeinde
ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur

Eerste afspraak en 
Vervolgafspraken en recepten
088 979 27 22 - keuze 2
Slaaponderzoeken 088 979 27 22 - keuze 1
Afdeling Slaappsychologie 
088 979 27 22 - keuze 3

Locatie

Cijfers

1.800 nieuwe patiënten per jaar
80 % geslaagde behandelingen bij slapeloosheid

Behandeling van slaapproblemen

slaapcentrum 781

In het Slaapcentrum werken neurologen, KNO-artsen, longartsen, kaakchirurgen en psychologen met veel ervaring met slaap- en waakstoornissen. Dit gespecialiseerde behandelteam brengt allereerst uw klachten in kaart. Na het onderzoek bespreekt uw behandelaar de verschillende behandelmogelijkheden met u en bekijkt samen met u welke behandeling het best bij u en/of uw kind past.

Behandelingen

Er zijn verschillende soorten behandelingen. Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de oorzaak uw slaapprobleem. We bekijken samen met u welke behandeling het beste bij u en/of uw kind past.

Behandeling slaapapneu (OSAS)

Behandeling van slaapapneu gebeurt meestal met een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) of CPAP (Continue Positieve Airway Pressure). Een MRA wordt door een gespecialiseerde tandarts aangemeten. Bij CPAP wordt via een neus-/mondmasker lucht onder druk in de keel en neus geblazen. Het masker is verbonden met een CPAP-apparaat. Meestal kunnen we de druk tijdens een bezoek aan de polikliniek instellen. Soms moet u een nacht in het Slaapcentrum slapen met uw masker op om de juiste druk in te stellen. Daarna kunt u met het CPAP-apparaat naar huis om te bekijken of het voldoende werkt. Door de behandeling met CPAP of MRA verminderen of verdwijnen de ademstops en verdwijnt ook meestal het snurken. Hierdoor neemt de kwaliteit van de slaap toe en nemen de klachten overdag meestal af. Voor patiënten bij wie overgewicht een belangrijke rol speelt bij de slaapapneu werken wij nauw samen met de obesitas polikliniek.

Psychologische behandeling

Samen met de psycholoog zet u op een rij welke factoren uw slaap beïnvloeden. U krijgt daarna een behandelplan waarmee u aan de slag kunt. De behandeling kan bestaan uit:

 • groepsbehandeling
 • aandachttraining
 • zelfhulpboek
 • ontspanningsoefeningen
 • individuele behandeling (alleen als groepsbehandeling niet geschikt is)
 • lichttherapie
 • afbouw van slaapmiddelen (als u die gebruikt)

Behandeling met slaapmiddelen

Behandeling met slaapmiddelen is zelden zinvol, vooral in het geval van slapeloosheid. Bij enkele slaapstoornissen, zoals rusteloze benen (RLS) of sommige slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson, kan medicatie van toegevoegde waarde zijn. Als uw klachten onder controle zijn, neemt uw huisarts de behandeling weer over.

Therapie voor kinderen

Het Slaapcentrum heeft een apart spreekuur voor kinderen met slaapproblemen. Bij kinderen spelen lichamelijke oorzaken minder vaak een rol en bestaat de behandeling vooral uit het veranderen van aangeleerd, voor slaap ongunstig, gedrag. We gebruiken daarbij cognitieve gedragstherapie. Hierbij leren kinderen negatieve gedachten over het slapen om te zetten in positieve gedachten of slaapbevorderend gedrag. Zowel het kind als de ouders krijgen begeleiding bij de aanpak van het slaapprobleem. Als het nodig is, overleggen we met andere specialisten waaronder kinderartsen.

Gerelateerde behandeling(en)

Slaapproblemen, - behandeling van

Voordelen

 • Persoonlijke begeleiding bij behandeling slaapapneu (OSAS)
 • Speciaal spreekuur voor kinderen en pubers
 • Expertisecentrum rusteloze benen (RLS)
 • Behandeling van alle slaapstoornissen
 • Behandeling slapeloosheid door gecertifieerde slaappsychologen
 • Grootste slaapcentrum in de regio Haaglanden