Slaaponderzoek

Als het nodig is, doen wij slaaponderzoek. Vaak laten we u ook een slaapdagboekje bijhouden. Hiermee kunnen we een nog beter beeld krijgen van uw klachten. Voor sommige onderzoeken kunt u thuis blijven, voor andere onderzoeken moet u naar het ziekenhuis. Soms moet u een nacht slapen in het Slaapcentrum.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Westeinde
ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur

Eerste afspraak en 
Vervolgafspraken en recepten
088 979 27 22 - keuze 2
Slaaponderzoeken 088 979 27 22 - keuze 1
Afdeling Slaappsychologie 
088 979 27 22 - keuze 3

Locatie

Cijfers

1.800 nieuwe patiënten per jaar
80 % geslaagde behandelingen bij slapeloosheid

Over het Slaaponderzoek

slaapcentrum 781

Als het nodig is, doen wij slaaponderzoek. Vaak laten we u ook een slaapdagboekje bijhouden. Hiermee kunnen we een nog beter beeld krijgen van uw klachten. Voor sommige onderzoeken kunt u thuis blijven, voor andere onderzoeken moet u naar het ziekenhuis. Soms moet u een nacht slapen in het Slaapcentrum.

Nachtslaaponderzoek

Een nachtslaaponderzoek kan bestaan uit een polygrafie of een polysomnografie. 

Polygrafie

Met een polygrafie doen we met name onderzoek naar eventuele problemen met de ademhaling in de slaap. We meten dan in de nacht uw ademhaling, het snurkgeluid, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartritme. Zo kunnen we vaststellen of er sprake is van slaapapneu (OSAS). Dit onderzoek vindt altijd thuis plaats.

Polysomnografie

Bij verdenking op andere slaapstoornissen, zoals slapeloosheid of rusteloze benen, of in geval van meerdere slaapstoornissen, kan het nodig zijn om ook uw hersenactiviteit en beenbewegingen tijdens de slaap te meten. Dan doen we een polysomnografie. Bij vreemd gedrag in de slaap kan het nodig zijn om tegelijkertijd een videoregistratie te maken. Bij een polysomnografie krijgt u elektroden op uw hoofd en benen die hersen- en spieractiviteit meten tijdens de slaap. Ook meten we standaard uw ademhaling, het snurkgeluid, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartritme. Een polysomnografie vindt meestal thuis plaats. Als er een videoregistratie gemaakt moet worden, is het onderzoek altijd in het ziekenhuis.

Actigrafie

Met actigrafie kunnen we dagelijkse veranderingen in uw activiteitenpatroon onderzoeken. U krijgt dan 1 tot 2 weken een klein kastje in de vorm van een polshorloge om. Het kastje, de actigraaf, registreert uw bewegingen. Omdat u meestal stil ligt als u slaapt en wat meer beweegt als u wakker bent, kunnen we met dit kleine apparaatje een betrouwbare inschatting maken uw slaapgedrag en van het aantal uren dat u slaapt. U draagt het kastje 24 uur per dag. U krijgt ook een dagboekje, waarin u elke dag opschrijft wanneer u in bed en uit bed stapt.

Ritmelog

Met een ritmelog kunnen we een indruk krijgen van uw biologische klok. Dit geeft aan of u een uitgesproken ochtend- of avondmens bent. Bij ritmelog meten we uw lichaamstemperatuur. Dit geeft een goede indicatie van uw biologische klok. De lichaamstemperatuur is niet constant maar verandert in de loop van 24 uur: overdag is de lichaamstemperatuur normaal gesproken hoog en ’s nachts tijdens de slaap is de temperatuur laag. Het ritmelogonderzoek vindt thuis plaats. U houdt 2 weken een dagboekje van uw slaap bij en meet 6 keer per dag uw lichaamstemperatuur.

Dutjestest (MSLT)

Als u overdag vaak slaperig bent, kan het wenselijk zijn te onderzoeken hoe makkelijk u overdag in slaap valt. Dit gebeurt met de zogenaamde dutjestest of MSLT (Multiple Sleep Latency Test). De test vindt overdag in het Slaapcentrum plaats. U gaat hiervoor 4 keer 20 minuten in bed liggen in 1 van onze slaapkamers met de bedoeling te gaan slapen. Tijdens deze 20 minuten registreren we uw slaap met een slaap-/waakrecorder en electroden die de hersen- en spieractiviteit meten. Om de testresultaten betrouwbaar te kunnen beoordelen, vindt dit onderzoek altijd plaats in combinatie met een voorafgaande actigrafie en polysomnogafie.

SIT-test

Met een SIT-test kunnen we meten in welke mate u last heeft van onrustige benen. De test vindt plaats in een prikkelvrije omgeving. U wordt voor deze test gevraagd om gedurende een uur stil te blijven zitten. Terwijl u dit doet worden beenbewegingen geregistreerd met behulp van elektroden op uw benen. Na dit uur kunt u weer naar huis.

Aanvullend onderzoek

Om een goede diagnose te kunnen stellen, kan het ook van belang zijn om eventuele andere medische aandoeningen uit te sluiten. Om die reden kan uw bloed onderzocht worden of vraagt de arts aanvullend neurologisch onderzoek aan.

Gerelateerde behandeling(en)

Slaaponderzoek

Voordelen

  • Zeer ervaren behandelteam
  • Geaccrediteerd door federatie voor Nederlandse slaapcentra
  • Behandeling van alle slaapproblemen
  • Behandeling van slaapproblemen bij kinderen
  • Expertisecentrum rusteloze benen (RLS)
  • Moderne technieken
  • Slaaponderzoek thuis mogelijk
  • Grootste slaapcentrum in de regio Haaglanden