Sigmoïdoscopie

Onderzoek van de endeldarm

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
maag-, darm-, leverziekten
088 979 43 37
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

Per jaar:
10.000 onderzoeken door maag- darm-leverartsen
1.200 onderzoeken door longartsen

Over sigmoïdoscopie: Onderzoek van de endeldarm

Uw afspraak

U heeft een afspraak op:

___________________ dag ___________________ om ___________________ uur.

Wij vragen u om 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie van:
☐    HMC Antoniushove, vierde verdieping, te bereiken via lifthal ROOD
☐    HMC Westeinde, tweede verdieping, te bereiken via lifthal ROOD

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Endoscopie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur op onderstaand telefoonnummer. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Afdeling Endoscopie

HMC Antoniushove en HMC Westeinde: 088 979 43 37.

Gespecialiseerde artsen

Op de afdeling Endoscopie werken maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) en longartsen. Zij worden ondersteund door een team van endoscopieverpleegkundigen. HMC is een opleidingsziekenhuis.
Dat betekent dat soms een arts in opleiding tot MDL-arts het endoscopisch onderzoek verricht. Deze arts in opleiding voert het onderzoek uit onder toezicht van de MDL-arts. De endoscopie-onderzoeken voor maag-, darm-, en leverziekten vinden plaats in HMC Antoniushove en HMC Westeinde.

In overleg met uw arts krijgt u een sigmoïdoscopie. Dit is een onderzoek van het voorlaatste deel van de dikke darm (sigmoïd). Dit darmonderzoek wordt zowel in HMC Westeinde als in HMC Antoniushove uitgevoerd op de afdeling Endoscopie. Op deze webpagina vindt u uitleg over het onderzoek.

Wat is een sigmoïdoscopie

Bij een sigmoïdoscopie onderzoekt een maag- darm- leverarts (MDL-arts) de binnenkant van het voorlaatste deel van uw dikke darm met een zogenoemde endoscoop. Dit is een lange, buigzame kijker die via de anus in de dikke darm wordt geschoven. Met deze kijker kan de MDL-arts bepaalde afwijkingen zoals ontstekingen, zweertjes, bloedinkjes en/of gezwellen opsporen. Ook kan de MDL-arts via de endoscoop kleine ingrepen uitvoeren, zoals het wegnemen van kleine stukjes weefsel en/of het verwijderen van een poliep. Deze ingrepen zijn niet pijnlijk.

sigmoidoscopie.png

Afbeelding van de maag (bovenin) en de dikke darm waar een endoscoop
ingeschoven wordt.

Voorbereiding op het onderzoek

Medicijnen

 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen, meestal een week van tevoren. Denkt u aan medicijnen als Acenocoumarol, Fenprocoumon en Plavix. Deze medicijnen verhogen namelijk de kans op een bloeding in de darm als de MDL-arts stukjes weefsel wegneemt. Uw arts bespreekt dit met u.
 • Bent u diabetespatiënt? Overleg dan met uw behandelend arts of uw medicatie aangepast moet worden. Dit kan nodig zijn omdat u voor het onderzoek nuchter moet zijn.
 • Gebruikt u ijzertabletten? Stop hier dan een week voor het onderzoek mee. Dit is nodig omdat de darmwand door de ijzertabletten minder goed zichtbaar wordt.

Eten en drinken

Om de binnenkant van uw darm goed te kunnen bekijken, mag er tijdens het onderzoek geen ontlasting in uw darm zitten. Daarom krijgt u een recept voor sennoside/X-praepdrank (laxeermiddel). U kunt dit dan bij uw eigen apotheek ophalen. Volgt u verder de instructies hieronder op.

Op de dag vóór het onderzoek

 • Op de dag vóór het onderzoek mag u nog gewoon ontbijten en lunchen. Daarna mag u alleen nog maar heldere vloeistoffen drinken: water, helder appelsap, heldere thee, heldere gezeefde drinkbouillon. U mag geen alcoholhoudende en koolzuurhoudende dranken drinken.
 • Om 14.00 uur drinkt u twee glazen water.
 • Om 15.00 uur drinkt u in één keer van de sennoside/x-prepdrank uw gewicht in milliliters, maar niet meer dan 75 ml. Bijvoorbeeld:
  • Weegt u 65 kg, dan drinkt u 65 ml sennoside.
  • Weegt u 85 kg, dan drinkt u 75 ml sennoside.
 • Hierna drinkt u twee glazen water.
 • Vanaf 18.00 uur drinkt u elk uur (minimaal) een glas water tot u naar bed gaat.

Op de dag van het onderzoek

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn:

 • Is het onderzoek in de ochtend, vóór 13.00 uur? Dan mag u vanaf 00.00 uur ’s nachts niets meer eten. U mag wel heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot twee uur voor het onderzoek.
 • Is het onderzoek in de middag, na 13.00 uur? Dan mag u ’s ochtends vóór 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken (een beschuitje met jam of suiker). U mag verder heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot twee uur voor het onderzoek.

Wat neemt u mee

Op de dag van het onderzoek neemt u het volgende mee:

 • Uw HMC-patiëntenpas: u kunt uw pas laten wijzigen of een nieuwe laten maken bij het Inschrijf- en afspraakbureau in de centrale hal.
 • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

Het onderzoek

Ontvangst op de afdeling Endoscopie

Op uw afspraakkaart staat op welke afdeling we u verwachten. Wilt u zich een kwartier eerder dan uw op uw afspraakkaart staat op deze afdeling melden? Die tijd is nodig voor de voorbereiding op het onderzoek.
We proberen u op de afgesproken tijd te helpen. Door onvoorziene omstandigheden - bijvoorbeeld door een spoedgeval - kan het gebeuren dat u moet wachten. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
Voor, tijdens en na het onderzoek wordt u begeleid door een gespecialiseerde endoscopie-verpleegkundige.

Het onderzoek

Om uw darmen nog verder te reinigen, krijgt u op de afdeling Endoscopie nog twee klysma’s. Een klysma is een darmspoeling. U kunt daarna nog naar het toilet.

De endoscopie-verpleegkundige brengt u vervolgens naar de onderzoeksruimte, waar u op uw linkerzij op de onderzoekstafel gaat liggen. De MDL-arts brengt de endoscoop voorzichtig via uw anus in de endeldarm. Daarna schuift de MDL-arts de endoscoop langzaam op naar de dikke darm. Hierna trekt de MDL-arts de endoscoop rustig terug.
Soms is de darmwand of het slijmvlies van de darm niet goed zichtbaar. Dan blaast de MDL-arts via de endoscoop lucht in uw darm. De darm gaat daardoor wijd openstaan. Door het inblazen van de lucht kunt u darmkrampen krijgen. Waarschijnlijk laat u ook winden tijdens het onderzoek. Dat is heel normaal. U hoeft zich hier niet voor te schamen. Houd de winden vooral niet op. Door het ophouden kunt u meer last krijgen van krampen. Als het onderzoek klaar is, wordt de endoscoop voorzichtig verwijderd.

Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier. Als de MDL-arts tijdens het onderzoek extra ingrepen uitvoert, kan het onderzoek langer duren.

Ingrepen tijdens een sigmoïdoscopie

Als dat nodig is, kan de MDL-arts tijdens een sigmoïdoscopie met instrumenten via de endoscoop een poliep verwijderen en/of een klein stukje weefsel (biopt) uit de darmwand wegnemen. Uw MDL-arts bespreekt vooraf met u of dit nodig is.

Verwijderen van een poliep
Een poliep is een klein bolletje van slijmvlies dat met een steeltje vastzit aan de darmwand. Verwijderen is nodig omdat een poliep na verloop van tijd kwaadaardig kan worden.
De MDL-arts legt een metaaldraadje als een lus om de poliep heen. Bij kleine poliepen wordt zo de steel van de poliep doorgesneden. De MDL-arts kan ook een zwakke elektrische stroom door het metaaldraadje leiden. De steel van de poliep wordt dan doorgebrand.

De verwijderde poliep(en) wordt/worden voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.

Wegnemen van een stukje weefsel
Ook kan de MDL-arts kleine stukjes weefsel, zogenoemde biopten, wegnemen voor verder onderzoek. Deze biopten worden in het laboratorium onderzocht onder de microscoop. Er kan zo worden vastgesteld of er sprake is van (chronische) darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa of van onrustige of kwaadaardige cellen.

Na het onderzoek

U kunt zich na het onderzoek even opfrissen. Als u nog veel last heeft van lucht in de darmen, kan de verpleegkundige deze lucht met een dun slangetje via de anus laten ontsnappen. Soms krijgt u meteen na het onderzoek de voorlopige uitslag van de MDL-arts.

Klachten na de ingreep

Als er poliepen of andere stukjes weefsel zijn verwijderd, kan het zijn dat u de eerste twaalf uur na het onderzoek wat bloed verliest. Ook kunt u nog last hebben van winderigheid. Dit is normaal, u hoeft zich hier dus geen zorgen over te maken.

Meestal verminderen en verdwijnen deze klachten binnen enkele dagen. Worden deze klachten juist erger? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie (tijdens kantooruren) of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (buiten kantooruren). U vindt de telefoonnummers onderaan deze webpagina.

Complicaties

 • De meest voorkomende complicatie is een bloeding. U verliest dan helderrood bloed. Dit kan direct na het onderzoek, maar ook nog in de eerste week na het onderzoek optreden. De kans dat u zo’n bloeding krijgt, is niet groot.
 • Er bestaat een kleine kans dat er een zogenoemde darmperforatie optreedt. Dit is een gaatje of scheurtje in de darmwand.

Beide complicaties komen vooral voor bij mensen met een ontsteking, vernauwing of uitstulping (divertikel) in de darm.
Waarschuw in beide gevallen de afdeling Endoscopie (tijdens kantooruren) of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (buiten kantooruren). U vindt de telefoonnummers onderaan deze webpagina.

De uitslag

Het kan zijn dat de MDL-arts u tijdens of direct na het onderzoek al iets vertelt over de uitslag van het onderzoek. Als de MDL-arts poliepen of een stukje weefsel heeft weggehaald, wordt dit voor verder onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.
U krijgt de volledige uitslag tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw behandelend arts op de polikliniek. De arts bespreekt dan ook met u of verdere behandeling nodig is.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. De afdeling Endoscopie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 088 979 43 37.

Buiten kantooruren kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Voor deze webpagina is gebruikgemaakt van een voorlichtingsfolder van de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting.

Sigmoïdoscopie: Onderzoek van de endeldarm

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis