Serotien: meer dan 42 weken zwanger (over tijd)

De meeste vrouwen bevallen tussen 37 en 42 weken. Bent u daarna nog zwanger, dan noemen we dat serotien. De risico’s voor u en uw kind worden dan groter. Daarom bevalt u in het ziekenhuis.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Bronovo
HMC Westeinde 088 979 24 22
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Spoed (ook overdag) en buiten kantooruren 088 979 21 04

Contact per e-mail

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over serotien: meer dan 42 weken zwanger (over tijd)

U bent nog niet bevallen. Misschien valt het u zwaar om nog zwanger te zijn na uw uitgerekende datum, misschien valt het mee. Hieronder vertellen we u meer over wat we doen als u na de uitgerekende dag nog zwanger bent. U vindt hier ook informatie over wat er gebeurt net voor de uitgerekende dag.

De meeste vrouwen bevallen als ze tussen de 37 en 42 weken zwanger zijn. Bent u langer dan 41 weken zwanger? Dan krijgt u vaak één of twee extra controles in het ziekenhuis. Samen met uw verloskundige of gynaecoloog bespreekt u wat voor u het beste is: de bevalling afwachten of de bevalling inleiden.

Bent u langer dan 42 weken zwanger? Dan noemen we dat serotien. Als u serotien bent, neemt de gynaecoloog de zorg voor u en uw baby over. De gynaecoloog zal u dan adviseren om de bevalling in te leiden.

U krijgt hieronder informatie over:

 • welke risico’s er zijn na 42 weken
 • het opwekken van de bevalling na 42 weken
 • wat te doen tussen 41 en 42 weken
 • welke extra controles u krijgt tussen 41 en 42 weken

De uitgerekende datum

De verloskundige of arts bepaalt de datum waarop u uitgerekend bent als u tussen de 10 en 14 weken zwanger bent. Dit gebeurt met een echo. Dit is een onderzoek met geluidsgolven.

De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende dag. De bevalling gebeurt meestal tussen drie weken voor en twee weken na de uitgerekende datum. Dit is de periode tussen week 37 en week 42 van uw zwangerschap.

Langer dan 42 weken zwanger

Ongeveer 5 procent (vijf op de honderd) van de zwangerschappen duurt langer dan 42 weken. Heeft u een termijn echo gehad toen u drie maanden zwanger was? Dan is de kans 2 procent dat uw zwangerschap langer dan 42 weken duurt.

Wie bevalt vaker na 42 weken?

U hebt meer kans op een late bevalling (na 42 weken):

 • als u eerder na 42 weken bent bevallen
 • als het in uw familie voorkomt
 • als het uw eerste zwangerschap is
 • als u te zwaar bent
 • als u ouder dan 35 jaar bent

Risico’s

Duurt uw zwangerschap langer dan 42 weken? Dan werkt de placenta (moederkoek) soms minder goed. De baby krijgt dan minder voeding via de navelstreng. Soms krijgt de baby te weinig zuurstof. Dit komt gelukkig weinig voor. Bij 42 weken zwangerschap poept de baby vaker voor de bevalling in het vruchtwater. Er is verder vaker minder vruchtwater. De kans op een keizersnede wordt ook groter.

Inleiden van de bevalling

Doordat de risico’s groter zijn, behandelen en controleren we u in het ziekenhuis als u langer dan 42 weken zwanger bent. Meestal wekken we in overleg met u de bevalling op. We noemen dit ook wel het inleiden van de bevalling. Meer hierover leest u in de informatie over de ingeleide bevalling.

Vliezen breken?
Bij een ingeleide bevalling breekt de verloskundige of arts de vliezen. De baarmoedermond moet genoeg open zijn om de vliezen te kunnen breken. Als de baarmoedermond genoeg open is, zeggen we ook wel dat u voldoende ontsluiting heeft.

Na het breken van de vliezen krijgt u een infuus (slangetje) in uw ader. Via het infuus geven we u een middel dat de weeën opwekt. U bevalt dan nog op dezelfde dag of op de volgende dag.

Nog geen ontsluiting?
Heeft u nog geen ontsluiting? Dan krijgt u eerst een middel om de baarmoedermond open te maken. Dit kan met een ballon, medicijnen of een gel. De verloskundige of de arts bespreekt met u welk middel u krijgt en hoe lang u dit middel krijgt. Het kan een paar dagen duren voor het middel werkt. Als u voldoende ontsluiting heeft, kunnen we de vliezen breken.

Bij sommige vrouwen lukt het niet om genoeg ontsluiting te krijgen. Zij krijgen een keizersnede.

Controle hoe het met uw baby gaat
Krijgt u medicijnen om de weeën op te wekken? Of krijgt u een middel om de baarmoedermond open te maken? Dan houden we steeds in de gaten hoe het met uw baby gaat. Dit doen we met een CTG (cardiotocogram). Dit apparaat meet de snelheid van de hartslag van de baby. Het apparaat laat het ook zien als u een wee heeft of een harde buik. Een harde buik is het samentrekken van uw baarmoeder. De buitenkant van uw buik voelt dan hard aan.

Afwachten, strippen of inleiden vanaf 41 weken

U krijgt extra controles in het ziekenhuis als u langer dan 41 weken zwanger bent. De verloskundige of gynaecoloog bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met u. Als alles goed is, mag u tot 42 weken afwachten of uw bevalling vanzelf begint.
Heeft u al een beetje ontsluiting? Dan is strippen een mogelijkheid. Uw verloskundige of arts komt hierbij met een vinger bij uw vliezen. Hij of zij probeert de vliezen daarna los te maken van de baarmoedermond. Na het strippen heeft u meer kans op een spontane bevalling. U kunt wel een beetje bloed verliezen door het strippen, maar dit is ongevaarlijk.
Sommige vrouwen vinden het niet fijn om tot 42 weken af te wachten. En strippen is niet voor iedereen mogelijk. Bent u tussen de 41 en 42 weken zwanger en wilt u graag ingeleid worden? Dan kunt u dat bespreken met uw verloskundige en gynaecoloog. De informatie hieronder kan u helpen bij het nemen van een beslissing.

Voordelen van inleiden bij 41 weken zijn:

 • Misschien voorkomt u zo een klein risico op problemen bij uw baby.
 • Uw kans op een keizersnede is niet groter en misschien zelfs kleiner.
 • U heeft geen grotere kans op een kunstverlossing. Bij een kunstverlossing helpt de gynaecoloog met een vacuümpomp bij de geboorte van uw kindje.

Voordelen van afwachten bij 41 weken zijn:

 • U heeft meer kans dat de bevalling vanzelf begint.
 • U heeft meestal geen medicijnen en CTG nodig.
 • U kunt thuis bevallen als u dat wilt.

De extra controle(s)

U krijgt zoals gezegd tussen 41 en 42 weken één of meer extra controles in het ziekenhuis. De verloskundige of arts vraagt u daarbij onder andere of u de baby goed voelt bewegen. Voelt u de baby minder bewegen? Dan is dit een reden voor een extra controle. U krijgt ook extra onderzoeken, namelijk:

 • Een CTG: Ongeveer een half uur meet het CTG de snelheid van de hartslag van uw baby. We kunnen daarmee goed meten hoe het met uw baby gaat. Soms slaapt uw baby als we het CTG doen. Dan duurt het CTG langer.
 • Een echo: Met de echo kijkt de verloskundige of arts hoeveel vruchtwater u heeft. Heeft u weinig vruchtwater? Dan kan dat een reden zijn om de bevalling in te leiden. We zullen dit dan met u bespreken.

De verloskundige of arts bespreekt de resultaten van de onderzoeken met u. Ook praten ze met u over uw persoonlijke situatie en uw wensen:

Is alles in orde? Dan kunt u kiezen om af te wachten of de bevalling te laten opwekken:

 • Wacht u af? Dan krijgt u afspraken over verdere controles.
 • Kiest u voor een ingeleide bevalling? Dan krijgt u daar meer informatie over.

Bewegen van de baby

Voelt u uw baby minder bewegen? Neem dan contact op met uw verloskundige of het ziekenhuis. Wacht niet tot de volgende dag!

Alles op een rij

Vanaf 42 weken

 • De risico’s voor u en uw baby worden groter als u na 42 weken nog niet bent bevallen. U krijgt uw controles daarom na 42 weken in het ziekenhuis.
 • De arts adviseert u meestal om de bevalling te laten inleiden. Het kan een paar dagen duren voor uw baarmoedermond genoeg open is. Daarna kunt u bevallen van uw kindje.

Tussen 41 en 42 weken

U krijgt één of meer controles in het ziekenhuis. Als alles goed is, kan u kiezen:

 • Afwachten tot 42 weken
 • Inleiden van de bevalling in het ziekenhuis
 • U laten strippen, waardoor de kans op een spontane bevalling groter wordt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek die dan met uw arts of verloskundige. U kunt met vragen of op- en aanmerkingen ook bellen met de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde. De contactgegevens zijn:

HMC Bronovo en HMC Westeinde

 • 088 979 24 22 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur)
 • 088 979 21 04 (andere tijden). Dit nummer is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar in geval van nood. We vragen u tijdens kantooruren te bellen met telefoonnummer 088 979 24 22 als uw vraag geen spoed heeft.

Copyright voor deze tekst: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De tekst is aangepast op basis van de werkwijze door de maatschap Gynaecologie/Verloskunde van HMC.

Serotien: meer dan 42 weken zwanger (over tijd)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis