Screening van rug- en nekklachten

Wervelkolom Centrum

Bij het Wervelkolom Centrum van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) kunt u terecht voor rug- en nekklachten. Bij de behandeling van rug- en nekklachten zijn verschillende medisch specialisten betrokken. Het Wervelkolom Centrum zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk bij de juiste arts terecht komt.
De behandeling kan dan snel starten. Dit kan chronische klachten tegen gaan.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 979 25 08.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialiste

Over screening van rug- en nekklachten

Bij het Wervelkolom Centrum van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) kunt u terecht voor rug- en nekklachten. Bij de behandeling van rug- en nekklachten zijn verschillende medisch specialisten betrokken. Het Wervelkolom Centrum zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk bij de juiste arts terecht komt.
De behandeling kan dan snel starten. Dit kan chronische klachten tegen gaan.

Rug- en nekklachten

Als u rug- en nekklachten ervaart, kan dit vele oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een hernia, vernauwing in het wervelkanaal of verminderde stabiliteit van de spieren rondom de onderrug. Ook sociale en psychische factoren kunnen van invloed zijn. In Nederland komen rug- en nekklachten veel voor. Een groot gedeelte van de Nederlanders heeft wel eens last (gehad) van rug- en nekklachten. Soms gaat dit gepaard met uitstralingspijn naar de benen. In de meeste gevallen gaat de pijn snel weer over. Als de klachten aanhouden, spreken we van chronische rug- en nekklachten.
In Nederland is er een grote groep mensen die vanwege hun rug- en nekklachten hun werk niet goed kan doen en daardoor in de ziektewet terecht komt. Goede en snelle behandeling kan dit voorkomen. Bij een behandeling in het Wervelkolom Centrum kunt u met verschillende specialisten en therapeuten te maken krijgen. Het Wervelkolom Centrum werkt verspreid over verschillende poliklinieken in HMC Antoniushove. Hierdoor is het mogelijk dat de communicatie met u door verschillende poliklinieken zal geschieden.

De volgende specialismen kunnen betrokken worden bij de behandeling:

 • Anesthesiologie;
 • Fysiotherapie;
 • Neurochirurgie;
 • Neurologie;
 • Orthopedie;
 • Reumatologie;
 • Revalidatiegeneeskunde.

Het team beoordeelt de medische situatie en kijkt ook naar de sociale en psychische factoren die eventueel een rol kunnen spelen. Doordat specialisten uit bovenstaande vakgebieden nauw samenwerken, behalen zij goede resultaten in de behandeling van complexe (ingewikkelde) aandoeningen aan de rug en nek.

Vragenlijst

Een verwijzing naar het Wervelkolom Centrum gebeurt door artsen van HMC. Zij beoordelen de verwijzing van de huisarts en bepalen of u een kandidaat bent voor het Wervelkolom Centrum.
Rug- en nekklachten kunnen diverse oorzaken hebben. En er zijn veel soorten behandeling mogelijk. Daarom brengt het Wervelkolom Centrum uw situatie vooraf zo goed mogelijk in kaart. Dit is nodig om u zo snel mogelijk op de juiste manier te kunnen behandelen.
U ontvangt voordat uw behandeling start een vragenlijst. Dit gebeurt om een goed beeld te krijgen van uw klachten en de gevolgen hiervan in uw dagelijks leven.
Wilt u alstublieft de vragenlijst invullen en zo snel mogelijk terugsturen naar het ziekenhuis? Hoe eerder u de vragenlijst terugstuurt, hoe eerder wij voor u een afspraak kunnen inplannen. In de brief die u met de vragenlijst ontvangt, staat hoe u dit kunt doen.
Heeft u vragen over het invullen van de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Neurologie van HMC.

Onderzoek

Na het beoordelen van de vragenlijst wordt er met u contact opgenomen om een afspraak in te plannen bij de “triagemedewerker”. Dit is een fysiotherapeut of verpleegkundig specialist die onder supervisie van de specialist werkt. Hij of zij is door het ziekenhuis opgeleid om uw rug- en nekklachten te screenen. De triagemedewerker doet als dat nodig is lichamelijk onderzoek of vraagt aanvullende onderzoeken aan. Ook kan hij met de verschillende artsen in het ziekenhuis overleggen. De afspraak met deze medewerker is in HMC Antoniushove op één van de bij het Wervelkolom Centrum betrokken poliklinieken.

Wervelkolomoverleg

Als na de onderzoeken de oorzaak van uw klachten of de behandeling voor uw klachten nog niet bekend is, kunnen uw klachten en situatie worden besproken in een overleg waar verschillende artsen bij aanwezig zijn. Door deze samenwerking kunnen zij met gebundelde deskundigheid bepalen wat voor u de beste behandeling is.

Aandoeningen

Het Wervelkolom Centrum van HMC biedt behandeling voor alle rug- en nekklachten, zoals:

 • Rughernia (Lumbaal radiculair syndroom);
 • Vernauwing in de onderrug (Lumbale stenose);
 • Nekhernia (Cervicaal radiculair syndroom);
 • Vernauwing in de nek (Cervicale stenose);
 • Breuk in één van de wervels (Wervelfracturen);
 • Wervelinzakkingen (als gevolg van osteoporose);
 • Standsafwijkingen van de wervelkolom (scoliose);
 • Rug- en nekpijn zonder duidelijk verklaring (Multifactoriële of aspecifieke pijn), zoals chronisch lage rugpijn en whiplash.

Behandeling

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld en ons team van specialisten uw klachten heeft beoordeeld, wordt samen met u bepaald wat de beste behandeling is. De invulling van uw behandeling hangt af van de aard van uw klachten en uw persoonlijke situatie.

De behandeling is gericht op uw algemene activiteiten overdag. Hierbij is er aandacht voor alle aspecten waardoor de klachten ontstaan of in stand worden gehouden. Dit geldt niet alleen voor klachten met een duidelijk aanwijsbare oorzaak, de zogenaamde specifieke klachten. Het geldt ook voor klachten waar geen duidelijke oorzaak voor wordt gevonden (multifactoriële of aspecifieke klachten).

De behandeling van rug- en nekklachten is de laatste decennia sterk verbeterd. Het Wervelkolom Centrum biedt (nieuwe) behandelmethodes, zoals:

 • Pijnrevalidatie in samenwerking met Sophia Revalidatie;
 • Behandeling van wervelfracturen (vertebroplastiek);
 • Pijnbestrijdingbehandelingen (pijnpoli, TENS, medicatie);
 • Hernia- en stenose-operaties (laminectomie);
 • Vastzetoperaties (spondylodeses) van de rug;
 • Rechtzetten van de wervelkolom bij vergroeiingen (scoliose-operatie);
 • Manueel/fysiotherapeutische behandeling gericht op de stabiliteit van de spieren rondom de onderrug (core stability).

Een behandeling kan plaatsvinden in de verschillende afdelingen van het Wervelkolom Centrum. Eventueel kan dit ook in een ander ziekenhuis of centrum (bijvoorbeeld vanwege de reisafstand of goede mogelijkheden in uw eigen regio).

Vragen en bereikbaarheid

U vindt het Wervelkolom Centrum verspreid over verschillende poliklinieken in HMC Antoniushove.

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Ook voor vragen over het vragenformulier kunt u dit nummer bellen. Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 979 25 08.

Bij het samenstellen van deze tekst zijn met toestemming delen van de folder Wervelkolom Centrum van het UMCG overgenomen of bewerkt.

Screening van rug- en nekklachten

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis