Schildwachtklier-procedure Melanoom

Uw arts heeft een schildwachtklier-procedure bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over schildwachtklier-procedure Melanoom

Uw arts heeft een schildwachtklier-procedure bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd onderzoek:    

Vervolg onderzoek:    

HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde (Blauw 2)
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

De schildwachtklier is de eerste lymfklier van een lymfklierstreng. Lymfklierstrengen bevinden zich onder andere in de oksels en liezen. Bij een schildwachtklier procedure wordt deze eerste lymfklier in beeld gebracht. Dit wordt ook wel ‘Sentinel node procedure’ genoemd (Engelse term). Om de klier zichtbaar te maken wordt een licht radioactieve vloeistof rond de melanoom geïnjecteerd. Met een gammacamera wordt daarna de klier in beeld gebracht. Het gebeurt regelmatig dat meer dan één klier te zien is, dit is normaal. De plaats van de schildwachtklier wordt op de huid aangegeven met een markeerstift. De chirurg zal de klier tijdens de operatie verwijderen.
De klier wordt vervolgens op de afdeling Pathologie onderzocht op kwaadaardige cellen.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereidingen

  • Als u de volgende dag geopereerd wordt, is er geen speciale voorbereiding voor dit onderzoek. U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.
  • Als u dezelfde dag geopereerd wordt, dan moet u zich voorbereiden zoals bij een operatie. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de onderzoekkamer. Het lichaamsdeel waar het melanoom zit, moet ontbloot worden. U gaat op de onderzoektafel liggen. De nucleair geneeskundige injecteert met een heel dun naaldje een licht radioactieve vloeistof net onder de huid rond het (eventueel verwijderde) melanoom. Tijdens het inspuiten van de radioactieve stof zijn geen bijwerkingen te verwachten. De kleine hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld, is gering en levert dan ook geen gevaar op voor u en uw omgeving.

Gelijk na de injectie worden er doorlopend foto’s van de injectieplek gemaakt, waarbij de camera boven en onder de injectieplek komt te hangen. Tijdens het maken van de foto’s moet u zo stil mogelijk blijven liggen. Het maken van deze foto’s duurt een 1/2 uur. Aansluitend wordt er een foto van de oksels en/of de liezen gemaakt, afhankelijk van waar het melanoom zit. Het maken van deze foto duurt ongeveer tien minuten.

Vervolgens moet de ingespoten vloeistof minimaal één uur inwerken. U kunt deze tijd elders doorbrengen.
Na de inwerktijd worden opnieuw foto’s van de oksels en/of de liezen gemaakt.
Elke foto duurt zes minuten, waarbij u goed stil moet liggen.
Na elke foto wordt door de nucleair geneeskundige met een markeerstift de plaats van de schildwachtklier op de huid aangeven.
Het maken van deze foto’s duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Het is normaal als uw urine in het begin blauwgroen is. Dit komt door de radioactieve vloeistof en kan geen kwaad. De inkt van de markeerstift kan tegen water. U kunt dus gewoon douchen, de inkt blijft erop zitten. Na verloop van tijd zal de inkt vanzelf verdwijnen. U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Schildwachtklier-procedure Melanoom

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis