Schildklieroperatie

U moet een schildklieroperatie ondergaan. Deze webpagina geeft u informatie over aandoening en ingreep.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove 088 979 42 86
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 59
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 43 59
ma t/m vr van 08.00 - 16.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Per jaar:

600 liesbreukoperaties
600 galblaasoperaties
1.450 botbreuken
520 borstoperaties
373 darmoperaties
120 long- en luchtwegoperaties

Over schildklieroperatie

U moet een schildklieroperatie ondergaan. Deze webpagina geeft u informatie over aandoening en ingreep.

De schildklier

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat in de hals op de luchtpijp is gelegen. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor onder andere het regelen van de stofwisseling. Voor de productie van die hormonen is de schildklier voornamelijk afhankelijk van een voldoende aanbod van jodium in het lichaam.

In de directe omgeving van de schildklier liggen de stembandzenuwen (de nervus laryngeus recurrens links en rechts). Deze zorgen ervoor dat de stembanden kunnen bewegen. Omdat er een geringe kans is dat de zenuwen tijdens de operatie worden beschadigd, kan de arts het soms wenselijk vinden dat voor de operatie het functioneren van uw stembanden door de KNO-arts wordt gecontroleerd. Direct tegen de schildklier aan (aan de achterzijde) liggen vier bijschildkliertjes: twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant. De bijschildklieren zijn van belang voor de kalkhuishouding.

Waarom opereren?

Het kan om verschillende redenen nodig zijn dat u aan uw schildklier wordt geopereerd:

 • De schildklier werkt te hard. Wanneer medicijnen niet (voldoende) helpen, dan kan een operatie noodzakelijk zijn.
 • Er zit een knobbel in de schildklier. Die knobbel kan de oorzaak zijn van een te snel werkende schildklier, maar het kan ook een kwaadaardig gezwel zijn.
 • De schildklier kan veel knobbels bevatten en zo groot zijn geworden dat u last hebt met ademhalen en slikken.
 • De knobbels kunnen ook een cosmetisch probleem zijn.

Afhankelijk van de reden waarom u geopereerd moet worden, kan het nodig zijn de schildklier geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Door wie wordt u geopereerd?

U wordt geopereerd door de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek, een collega-chirurg of een arts-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerde arts, die we in het HMC opleiden tot specialist of die in ons ziekenhuis ervaring opdoet. Arts-assistenten voeren ook zelfstandig (delen van) operaties uit. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor de operatie. Door verschillende artsen in te zetten, kunnen we de operaties beter plannen. Zo houden we de wachttijden zo kort mogelijk. Wilt u liever dat de arts die u op de polikliniek heeft gezien, de operatie uitvoert? Laat dit dan weten aan de arts of het Opnamebureau.

De operatie

Uw specialist heeft met u besproken welke operatie bij u nodig is en waarom. Er zijn drie soorten operaties:

 • Totale thyreoïdectomie: de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij sommige vormen van schildklierkanker.
 • Subtotale thyreoïdectomie: beide helften van de schildklier worden grotendeels verwijderd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een te hard werkende of een te grote schildklier.
 • Hemithyreoïdectomie of lobectomie: één helft van de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een knobbel in die helft van de schildklier, waarbij het onduidelijk is of de knobbel goedaardig of kwaadaardig is.

Voor de operatie dient u nuchter te zijn. Een schildklieroperatie wordt verricht onder algehele anesthesie (narcose) en duurt ongeveer anderhalf à twee uur. De anesthesist geeft u informatie over de anesthesie.

Tijdens de operatie ligt u met het hoofd zover mogelijk achterover. Er wordt een horizontale snede laag in de hals gemaakt. Daarna kan de schildklier over het algemeen gemakkelijk worden bereikt en geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Van belang daarbij is natuurlijk om de stembandzenuwen en de bijschildklieren te sparen. Afhankelijk van het soort operatie, worden er één of twee drains in het operatiegebied achtergelaten. Dit gebeurt om het bloed, dat zich daar nog verzamelt, af te voeren. Meestal kunnen deze drains na 24 uur worden verwijderd.

Na de operatie

De pijn na de operatie valt over het algemeen mee. Het is te vergelijken met een lichte keelontsteking. De pijn verdwijnt na een paar dagen. De wond geneest snel en meestal met een “fraai” litteken. U kunt één of twee dagen na de operatie weer naar huis. Uw werk kunt u daarna snel hervatten. Soms laat de arts na de operatie opnieuw uw stembandfunctie door de KNO-arts controleren. Ook krijgt u afspraken voor de poliklinische controle bij de chirurg en de internist.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij een operatie aan de schildklier de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Daarnaast zijn er nog enkele specifieke complicaties mogelijk. Hoe ingewikkelder de operatie, des te meer kans op beschadiging van weefsel dat vlak bij de schildklier ligt. Bij de subtotale thyreoïdectomie of lobectomie is de kans op specifieke complicaties heel gering. Bij de totale thyreoïdectomie wordt het risico iets groter.

Specifieke complicaties kunnen zijn:

 • letsel van de stembandzenuw (0,5-2,5% kans);
 • tekort aan bijschildklierhormoon (1,5% kans bij een totale thyreoïdectomie).

Bij een totale thyreoïdectomie gaat het meestal om kanker van de schildklier. De operatie is daarom groter en dus riskanter. Letsel van de stembandzenuw blijkt veelal van voorbijgaande aard te zijn. Wanneer een stemband daardoor onverhoopt slecht functioneert, kan met de hulp van een logopedist(e) het praten heel goed geleerd worden. Hard spreken of roepen is dan echter niet meer mogelijk. Ook als de stembandzenuw niet wordt beschadigd, kunnen er stemveranderingen optreden. Dit kan het gevolg zijn van beschadigingen van de halsspieren of van andere zenuwtakjes.

Als bij de operatie bijschildkliertjes zijn beschadigd of verwijderd, kan er een te laag calciumgehalte in het bloed ontstaan. Dit is te merken aan tintelingen in de vingertoppen en in het ergste geval aan spierkrampen. Met kalktabletten en soms vitamine D-preparaten kan dit goed worden behandeld.

Als er erg veel schildklierweefsel is weggehaald, kan er een situatie ontstaan waarbij de schildklier te weinig hormoon produceert. Dit kan klachten veroorzaken als snelle vermoeidheid, traagheid en kouwelijkheid. Constipatie, een droge huid, droog worden en uitval van het hoofdhaar, opzwellen van de oogleden en een dikke tong kunnen ontstaan. Deze symptomen kunnen worden bestreden door het toedienen van tabletjes schildklierhormoon.

Als er te weinig schildklierweefsel is weggehaald bij een patiënt die van tevoren een te hard werkende schildklier had, dan blijft die situatie bestaan. Dit kan meestal goed met medicijnen worden gecorrigeerd.

Over het algemeen is de thyreoïdectomie dus een veilige operatie met weinig complicaties en een vlot herstel. Meestal hoeft u na de operatie geen medicijnen meer te gebruiken om de schildklierfunctie te regelen. Wel moet u bij uw chirurg en internist poliklinisch gecontroleerd worden of de schildklierfunctie goed blijft. Uiteraard is het bovenstaande afhankelijk van de reden waarom u geopereerd wordt. In het geval van een kwaadaardig gezwel kan het allemaal anders zijn. De nabehandeling wordt dan nader bepaald.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie/Heelkunde in HMC Antoniushove. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 42 86. Buiten deze tijden en in het weekend kunt u bellen met de Acute Service via telefoonnummer 088 979 40 40.

Schildklieroperatie

Voordelen

Waarom HMC?

Gespecialiseerd in:

 • borstkankeroperaties
 • (endel)darmkankeroperaties
 • operaties bij verwondingen (trauma’s)
 • longoperaties
 • operaties van de bloedvaten (vaatchirurgie)
 • snelle behandeling: liesbreuk, galblaas en aambeien