Röntgenonderzoek van een shunt

Binnenkort wordt bij u een onderzoek en eventueel een behandeling verricht van uw shunt. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van HMC Westeinde. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie? Na het onderzoek wordt u op de dialyseafdeling gedialyseerd.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over röntgenonderzoek van een shunt

Binnenkort wordt bij u een onderzoek en eventueel een behandeling verricht van uw shunt. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van HMC Westeinde. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie? Na het onderzoek wordt u op de dialyseafdeling gedialyseerd.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij het Inschrijfbureau in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven aan de afdeling Radiologie? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebuikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is 088 979 46 00.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is te bekijken of er een vernauwing is in de shunt. Een vernauwing kan ertoe leiden dat de bloedstroom door de shunt verminderd is en dat het dialyseren niet meer goed verloopt. Als er een vernauwing wordt gevonden tijdens het onderzoek, wordt deze direct behandeld. Om de shunt in beeld te brengen, worden er tijdens het onderzoek röntgenopnamen van de shunt gemaakt waarbij u een contrastmiddel krijgt toegediend.

Dotteren en/of stenten

Als er een vernauwing in de shunt wordt gevonden, wordt deze gedotterd. Dit houdt in dat er een ballonnetje wordt ingebracht in de shunt die ter hoogte van de vernauwing wordt opgeblazen.

Een enkele keer wordt ervoor gekozen om een stent (permanent buisje) op de plaats van de vernauwing in te brengen.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus. Door het contrastmiddel worden bloedvaten en bepaalde organen in het lichaam beter zichtbaar. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is daarom belangrijk dat vóór het onderzoek de nierfunctie bekend is. De arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is.
Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek zijn soms aanvullende maatregelen nodig in verband met de toediening van het contrastmiddel. Dit hoort u via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Allergie voor contrastmiddel

Heeft u eerder een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad en was u allergisch voor het contrastmiddel? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u voor het onderzoek niet mag eten en drinken.

  • Wordt u ’s ochtends geholpen? Dan mag u op de dag vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur ’s nachts niets meer eten en drinken.
  • Wordt u ’s middags geholpen? Dan mag u ’s ochtends voor 08.00 uur nog licht ontbijten met een beschuitje met jam of suiker en een kopje thee. Daarna mag u niets meer eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals (bijvoorbeeld Ascal, Sintrom, Marcoumar)? In overleg met de arts moet u hier enkele dagen voor het onderzoek tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de polikliniek Dialyse.

Kleding

Wij raden u aan kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.

Dag van de behandeling

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op de rug op de behandeltafel. De huid bij de shunt wordt gedesinfecteerd en toegedekt met steriele lakens om infectie te voorkomen. De radioloog en een laborant hebben om diezelfde reden steriele jassen en handschoenen aan. De plek waar de radioloog de shunt gaat aanprikken wordt plaatselijk verdoofd. Na de verdoving brengt de radioloog via een prik een dunne katheter in de shunt. Hierna wordt contrastmiddel ingespoten door de katheter om de shunt te kunnen afbeelden. Het contrastmiddel veroorzaakt een warm gevoel. Dit trekt vrij snel weer weg. Het is heel belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens het maken van de opname.

Er worden meerdere opnamen gemaakt. De radioloog bekijkt direct op de opnamen of de shunt vernauwd is. Bij een vernauwing kan de radioloog besluiten de vernauwing direct te behandelen. De radioloog schuift dan een katheter met een ballonnetje in de shunt. Het ballonnetje wordt geplaatst in de vernauwing, waarna het ballonnetje wordt opgeblazen. Dit kan pijnlijk zijn of een krampachtig gevoel geven. Zodra de ballon wordt leeggezogen, verdwijnt de pijn meestal direct. Hierna wordt er nog een opname met contrastmiddel gemaakt om te kijken of de vernauwing weg is.

Als het dotteren niet het gewenste effect heeft, kan de radioloog besluiten om een permanente stent (buisje) te plaatsen. Via de katheter wordt een samengedrukte stent tot in de vernauwing gebracht. Wanneer de stent goed ligt, wordt de stent losgemaakt. De stent zet automatisch uit en duwt als een “veer” de shunt open.
Na de behandeling wordt er nog een foto van de shunt gemaakt om de vernauwing voor en na de behandeling te vergelijken.
Na het onderzoek wordt de katheter in de shunt verbonden, zodat deze er niet uit kan vallen. De katheter blijft in de shunt zitten voor het dialyseren.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de dialyse afdeling. U wordt gedialyseerd om het contrastmiddel uit het bloed te filteren. De dialyseverpleegkundige bepaalt of de katheter gebruikt kan worden om te dialyseren. Is de katheter niet bruikbaar, dan zal deze eerst worden verwijderd en vervangen voor een dialysenaald. Op de dialyseafdeling wordt u minimaal twee uur gedialyseerd. De duur van de dialyse wordt bepaald aan de hand van de laatste keer dat u voor dialyse bent geweest. Na de dialyse kunt u naar huis.

Complicaties

Na het onderzoek kan er een blauwe plek ontstaan op de plek waar de katheter is ingebracht. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Allergische reactie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan het contrastmiddel leiden tot een allergische reactie, zoals niezen of het ontstaan van huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze allergische reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als u alleen last heeft van (jeukende) huiduitslag, dan hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De radioloog die de behandeling verricht heeft, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. Uw arts bespreekt de uitslag met u.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft over de behandeling, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00.
Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.

De afdeling is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Röntgenonderzoek van een shunt

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis