RFA (RadioFrequente Ablatie)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een RFA-behandeling. Een RFA-behandeling warmt stukjes weefsel op, waardoor deze weggebrand worden. Dit wordt gedaan om onder andere uitzaaiingen en andere afwijkingen te behandelen. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie, HMC Westeinde. Voor deze behandeling wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. U gaat dan ‘s middags of ‘s avonds weer naar huis. Soms is het nodig dat u ter controle een nacht moet blijven. Deze webpagina informeert u over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen.
U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over RFA (RadioFrequente Ablatie)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een RFA-behandeling. Een RFA-behandeling warmt stukjes weefsel op, waardoor deze weggebrand worden. Dit wordt gedaan om onder andere uitzaaiingen en andere afwijkingen te behandelen. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie, HMC Westeinde. Voor deze behandeling wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. U gaat dan ‘s middags of ‘s avonds weer naar huis. Soms is het nodig dat u ter controle een nacht moet blijven. Deze webpagina informeert u over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen.
U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór de behandeling laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is 088 979 46 00. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Radiofrequente ablatie (RFA)

Radiofrequent betekent: gebruikmakend van radiofrequente energie. Ablatie betekent: branden. Tijdens de behandeling wordt een afwijking weggebrand, waardoor de afwijking verschrompelt. Hierbij wordt een speciale naald gebruikt die in de afwijking wordt geplaatst. Deze naald wordt aangesloten op een speciaal apparaat (generator), die hoogfrequente wisselstroom opwekt. Deze stroom geeft een opwarmend effect. Het weefsel binnen het bereik van de naald wordt opgewarmd en daardoor gedood. De generator meet de weerstand van het weefsel en geeft daarmee aan wanneer de verbranding van de afwijking klaar is.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor de behandeling contact opnemen met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat de behandeling dan niet door kan gaan.

Begeleiding

U mag na de dagopname niet alleen naar huis en u mag de eerste 24 uur niet alleen zijn omdat er een kleine kans bestaat op complicaties. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis brengt en daarna thuis op u let.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus. Door het contrastmiddel worden bloedvaten en bepaalde organen in het lichaam beter zichtbaar. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is daarom belangrijk dat vóór de behandeling de nierfunctie bekend is. De arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd, laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is.

Contrastallergie

Heeft u eerder een CT-onderzoek met contrastmiddel gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan door aan de arts die de behandeling heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn geef het dan voor de behandeling door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Voorbereiding

Narcose

De behandeling gebeurt onder volledige narcose. Om te bepalen of u veilig onder narcose kunt krijgt een pre-operatieve screening. U ontvangt een afspraak voor de pre-operatieve screening van het opnamebureau.

Nuchter

Voor de behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u voor de behandeling niet mag eten en drinken.

  • Tot 6 uur vóór het tijdstip van opname mag u gewoon eten en drinken.
  • Tot 2 uur vóór het tijdstip van opname mag u alleen nog heldere dranken drinken. Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade.
  • Binnen de laatste 2 uur vóór de behandeling mag u niets meer eten of drinken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis mét de bijbehorende verpakking. U gebruikt uw eigen medicijnen tijdens de opname in het ziekenhuis.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Ascal, Sintrom, Marcoumar? In overleg met de arts moet u hier mogelijk enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Kleding

Wij raden u aan kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Op de dag van de behandeling mag u geen make-up, nagellak en sieraden dragen.

De behandeling

De opnamedag

U meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u de dagindeling. Het kan voorkomen dat u later aan de beurt bent dan gepland. Dit heeft te maken met onverwachte (spoed)onderzoeken of onderzoeken die uitlopen.

rfa.jpg

De behandeling

Voor de behandeling krijgt u van de anesthesioloog uitleg over de narcose.
In de CT-kamer gaat u op de onderzoekstafel liggen. De anesthesioloog brengt u onder narcose. Wanneer de narcose is ingewerkt wordt de huid gedesinfecteerd en toegedekt met steriele lakens om infectie te voorkomen. De radioloog en de laborant dragen om dezelfde reden steriele jassen en handschoenen. Om de stroom goed door het lichaam te geleiden worden er op beide benen twee plakkers geplaatst.

Om de plaats van de behandeling te bepalen wordt een echo of CT-scan gemaakt. Wanneer de afwijking goed in beeld is prikt de radioloog met een speciale naald tot in het centrum van de afwijking. De radioloog sluit de naald vervolgens aan op de generator waarna de afwijking wordt opgewarmd en gedood. Het opwarmen van de afwijking volgt de radioloog op het echobeeld. Wanneer de afwijking voldoende is weggebrand haalt de radioloog de naald weg. Zijn er meerdere afwijkingen, dan wordt de behandeling herhaald. Bij een grote afwijking wordt de behandeling in kleine stappen herhaald.
Hierna wordt een CT-scan met contrastmiddel gemaakt. Deze CT-scan laat zien of het wegbranden van de afwijking is gelukt. Als de afwijking niet genoeg is weggebrand wordt de behandeling herhaald. Als er genoeg weefsel is weggebrand plakt de laborant een pleister op de punctieplaats. De anesthesie laat u hierna wakker worden waarna u naar de uitslaapkamer gaat.
De behandeling duurt ongeveer een uur.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de afdeling teruggebracht. Op de plaats van de prik kan een blauwe plek of rood verkleurde huid ontstaan. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg. Daarnaast kunt u pijn ervaren na de behandeling. In overleg met uw behandelend arts kunt u hiervoor paracetamol innemen.
De afwijking die is verbrand, verandert in een holte gevuld met necrotisch (dood) weefsel. Een deel van het verbrande weefsel wordt opgenomen door het lichaam. Dit kan tijdelijk koorts geven. Om de koorts tegen te gaan krijgt u tijdens de behandeling antibiotica.
Bij een behandeling in de longen kunt u naast pijn ook benauwd zijn en kleine hoeveelheden bloed ophoesten. Dit trekt vanzelf weg. Na een paar uur wordt er een longfoto gemaakt om te controleren dat de behandeling geen klaplong heeft veroorzaakt. Na alle controles op de verpleegafdeling mag u weer naar huis. Van de narcose kunt u de rest van de dag nog wat suf en slaperig voelen. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Tot de ochtend na de behandeling mag u niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.

Complicaties

Meestal verloopt de behandeling en de periode daarna zonder problemen. Wanneer de koorts of pijn toeneemt na ontslag uit het ziekenhuis of u wordt plotseling benauwd, neemt u dan contact op met uw huisarts of behandelend arts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Allergische reactie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na de behandeling optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de behandeling en geeft de uitslag door aan de arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd. Deze arts vertelt aan u de uitslag.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft over de behandeling, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00.
De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Ook voor of na de behandeling kunt u uw vragen stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

RFA (RadioFrequente Ablatie)

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis