RF facet denervatie

Op deze webpagina vindt u uitleg over de behandeling van uw pijnklachten met een zogenoemde RF facet denervatie. Uw pijnklachten worden mogelijk veroorzaakt door een probleem van de steungewrichtjes in de wervelkolom: bijvoorbeeld slijtage. We noemen zo’n steungewricht een facetgewricht.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Pijnbehandelcentrum

088 979 23 16

 

 

Cijfers

Per jaar:
16.000 patiënten gehele narcose
10.600 plaatselijke verdoving
300 roesje (sedatie)

Over RF facet denervatie

Op deze webpagina vindt u uitleg over de behandeling van uw pijnklachten met een zogenoemde RF facet denervatie. Uw pijnklachten worden mogelijk veroorzaakt door een probleem van de steungewrichtjes in de wervelkolom: bijvoorbeeld slijtage. We noemen zo’n steungewricht een facetgewricht.

RF facet denervatie

We verwarmen de zenuwbanen die de pijn veroorzaken met radiofrequente stroom (RF). Afhankelijk van de plaats waar u pijn heeft, gebeurt dit in de rug of in de nek.

De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog. Dit is een medisch specialist die gespecialiseerd is in de verschillende vormen van verdoving, zoals narcose en pijnbestrijding.

Voorbereiding op de behandeling

Als uw arts niets anders met u heeft afgesproken, mag u van tevoren gewoon eten en drinken. U mag direct na de behandeling niet zelf autorijden of fietsen omdat tijdelijk krachtsverlies van een ledemaat kan optreden. U mag daarom niet alleen komen.

Belangrijk om vóór de behandeling door te geven

 • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of bepaalde medicijnen? Geef dit dan vóór de behandeling door aan de verpleegkundige of anesthesioloog. U herkent een allergische reactie onder andere aan jeuk, huiduitslag, kortademigheid en/of een bloeddrukdaling.
 • Bent u (misschien) zwanger? Geef dit dan ook vóór de behandeling door aan de verpleegkundige of anesthesioloog.
 • Gebruikt u bloedverdunners zoals sintrom, marcoumar of acenocoumarol? Geef dit dan vóór de behandeling door op de pijnpoli. In overleg met uw arts moet u tijdelijk stoppen met deze medicijnen.

De behandeling

Voor de behandeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de pijnpoli. Een verpleegkundige of doktersassistente begeleidt u naar de behandelkamer.

De behandeling

U neemt plaats op de behandeltafel. Als u behandelt wordt aan de rug, dan ligt u op uw buik. Wordt u behandelt aan uw nek, dan ligt u op uw rug.
De huid wordt ontsmet met een roze vloeistof. Verdoving van de huid is niet nodig. De te behandelen plek wordt zichtbaar gemaakt met röntgenfoto’s en zo nodig met een kleine hoeveelheid contrastvloeistof. Het inspuiten van de contrastvloeistof kan even gevoelig zijn. Ook controleren we met een elektrisch teststroompje of we de pijnlijke plek hebben gevonden. De teststroompjes zijn meestal niet pijnlijk. We zullen u ook vragen of u pijn voelt. Het is belangrijk dat u dat goed aangeeft.

Daarna spuiten we een plaatselijk verdovingsmiddel in. Vervolgens wordt de naald verwarmd met radiofrequente stroom (RF). Warmte heeft invloed op de pijngeleiding. Hierdoor worden de pijnklachten meestal minder. Als laatste worden zogenoemde corticosteroïden ingespoten. Een corticosteroïd is een synthetisch geneesmiddel dat sterk lijkt op uw eigen bijnierschorshormoon. Dit geneesmiddel werkt ontstekingsremmend. We hoeven u niet opnieuw te prikken om de corticosteroïden toe te dienen.

Kort na het inspuiten van het verdovingsmiddel zullen we u vragen of de te behandelen pijn vermindert. Uw antwoord is belangrijk en wordt geregistreerd. Behalve pijnvermindering kunt u ook andere veranderingen ervaren, zoals een doof gevoel of tintelingen in het gebied waar de zenuw naar toe loopt. Soms vermindert ook tijdelijk de kracht in een arm of een been. Dit gevoel verdwijnt weer als de verdoving is uitgewerkt.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de rustruimte. Als alles goed gaat, mag u naar huis. In totaal verblijft u ongeveer één uur in het ziekenhuis.

Pijn na de behandeling

Het kan zijn dat u na de behandeling pijn heeft op de plaats waar u geprikt bent. Ook kan het zijn dat de pijn die u al had, erger wordt. Dit kan enkele dagen duren. U kunt hiervoor pijnstillers innemen, zoals paracetamol.

Bijwerkingen en complicaties

Bijwerkingen

 • Het kan zijn dat u minder gevoel heeft in de huid in de buurt van de behandelde steungewrichten. Dit komt door de verdoving. Dit gevoel komt na een paar weken vanzelf weer terug.
 • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen. Ook kan het menstruatiepatroon korte tijd verstoord zijn.
 • Gebruikt u de anticonceptiepil? Houdt u er dan rekening mee dat deze tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar is. Gebruik eventueel een aanvullend anticonceptiemiddel.
 • Bent u diabetespatiënt? Houdt u er dan rekening mee dat uw bloedsuiker een paar dagen verhoogd kan zijn. Ook kan zijn dat u tijdelijk wat vocht vasthoudt.

Deze bijwerkingen zijn mild en slechts tijdelijk van aard.

Complicaties

Sommige rugbehandelingen ter hoogte van de borstkas hebben een klein risico op een klaplong. Uw anesthesioloog bespreekt dit met u.
Krijgt u na de behandeling last van kortademigheid? Neem dan contact op met de anesthesioloog of uw huisarts. Dit kan het gevolg zijn van een allergische reactie.

Resultaat

We kunnen het resultaat pas na een paar weken goed beoordelen. Het kan zijn dat u al eerder minder pijn heeft. Na de behandeling maken we meestal een belafspraak voor u met de anesthesioloog. U bespreekt dan het resultaat van de behandeling. Ook bespreekt de anesthesioloog met u of herhaling van de behandeling of een aanvullende behandeling nodig is.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. Dat kan op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur. Voor HMC Bronovo belt u 088 979 40 60, voor HMC Westeinde 088 979 23 16.

RF facet denervatie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis