Renografie

Uw arts heeft een renografie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over renografie

Uw arts heeft een renografie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd onderzoek:    

HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde (Blauw 2)
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk de doorbloeding en de werking van de nieren te beoordelen. Ook geeft het een indruk van de afvloed van urine naar de blaas.
U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit. De radioactieve stof wordt via het bloed opgenomen door de nieren en uitgescheiden naar de blaas. Met een gammacamera wordt de opname van de radioactieve stof in de nieren en de uitscheiding naar de blaas zichtbaar gemaakt.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina vinden op de afdeling website van het HMC.

Onderzoek bij kinderen

Kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Toch kunnen kinderen ook worden onderzocht. Bij kinderen wordt de hoeveelheid radioactieve stof aangepast aan het gewicht.

De voorbereidingen

  • U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Wilt u een lijstje meenemen met daarop de namen van de medicijnen die u gebruikt?

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Voordat het onderzoek gestart wordt, moet u eerst vier tot vijf bekers water drinken. U heeft daar 30 minuten de tijd voor. Het drinken van water is om de nieren maximaal te laten werken. Tien minuten voor het onderzoek krijgt u een injectie met een plasmedicijn (Lasix). Hierdoor gaan de nieren sneller werken. Vlak voor het onderzoek moet u uitplassen op het toilet. De laborant brengt u vervolgens naar de onderzoekkamer. U gaat op een onderzoektafel liggen met een camera boven uw buik. Vervolgens krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten in een ader in uw arm. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets. Daarna worden gedurende 30 minuten doorlopend foto’s van de nieren gemaakt. Voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Zodra u de radioactieve stof op het toilet heeft uitgeplast, is deze uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Renografie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis