Punctie met behulp van een CT-scan

U heeft een afspraak voor een punctie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor deze behandeling wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. U gaat dan ‘s middags of ‘s avonds weer naar huis. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over punctie met behulp van een CT-scan

U heeft een afspraak voor een punctie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor deze behandeling wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. U gaat dan ‘s middags of ‘s avonds weer naar huis. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij het Inschrijfbureau in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Wat is een punctie met behulp van een CT-scan?

Naar aanleiding van eerder onderzoek is gebleken dat er weefselonderzoek nodig is. Om dit weefsel te kunnen onderzoeken, wordt door middel van een punctie wat weefsel weggenomen. Dit gebeurt met een speciale naald die via uw huid in het weefsel wordt gebracht. Om de plaats van de punctie te bepalen, wordt een CT-scan gemaakt. Het weefsel dat wordt weggenomen, wordt vervolgens onderzocht in het laboratorium.

mcm032710_h0131_ct_scan_afb_1.jpeg
CT-apparaat

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Zo kan een afwijking in het lichaam nauwkeurig worden afgebeeld en vervolgens worden aangeprikt.

Voorzorgsmaatregelen

Begeleiding

U mag na de punctie niet zelfstandig naar huis. Zorg er daarom voor dat iemand u ophaalt.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie? Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Kleding

Wij raden u aan kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Ascal, Sintrom, Marcoumar)? In overleg met de arts moet u hier mogelijk enkele dagen voor het behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis mét de bijbehorende verpakking. U gebruikt uw eigen medicijnen tijdens de opname in het ziekenhuis.

Het onderzoek

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u de dagindeling.

Het onderzoek

U wordt vanaf de verpleegafdeling in bed naar de afdeling Radiologie gebracht. De radioloog zal het onderzoek uitvoeren en wordt geassisteerd door een laborant. U krijgt uitleg over het verloop van het onderzoek. In de kamer neemt u plaats op de CT-tafel. Meestal ligt u op de buik. Vanaf het moment dat u op tafel ligt, mag u niet meer bewegen. Om de plaats van de punctie te bepalen, wordt er een korte CT-scan gemaakt. Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. De radioloog bepaalt aan de hand van de scan waar hij gaat prikken en zet met stift een markering op de rug. De huid waar de radioloog gaat prikken, wordt gedesinfecteerd en de punctieplaats wordt verdoofd. De verdoving kan een branderig gevoel geven. De radioloog zal hierna een naald enkele centimeters inbrengen en vervolgens een aantal CT-plaatjes maken om de positie van de naald te controleren. Vervolgens wordt (een stukje) weefsel met een speciale naald weggenomen. Soms vraagt de radioloog u de adem in te houden tijdens het wegnemen van een stukje weefsel. Meestal worden er meerdere stukjes weefsel weggenomen om voldoende materiaal te krijgen. Het materiaal wordt naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de afdeling teruggebracht. Na het onderzoek kan er op de plaats van de prik een blauwe plek of rood verkleurde huid ontstaan. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg. Daarnaast kan u pijn ervaren na het onderzoek. In overleg met uw behandelend arts kunt u hiervoor paracetamol innemen.
Bij een punctie in de longen kunt u naast pijn ook benauwd zijn en kleine hoeveelheden bloed ophoesten. Dit trekt vanzelf weg. Na een paar uur wordt er een longfoto gemaakt om te controleren of het onderzoek geen klaplong heeft veroorzaakt. Na alle controles op de verpleegafdeling mag u weer naar huis.

Complicaties

Bij een punctie in de longen bestaat er een klein risico op een klaplong. Uw arts bespreekt dit met u.

Contact opnemen met een arts

Wanneer u thuis benauwd wordt, bloed ophoest of koorts krijgt, neemt u dan contact op met uw huisarts of behandelend arts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag van de punctie. Het onderzoeken van het vocht of weefsel in het laboratorium duurt minimaal een week.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Punctie met behulp van een CT-scan

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis