Proefwortelblokkade met corticosteroïden

Op deze webpagina vindt u uitleg over de behandeling van uw pijnklachten met een proefwortelblokkade. Dit is een behandeling om pijn te verminderen van een bepaalde zenuwwortel. Een zenuwwortel is een bundel met zenuwvezels die ontspringt vanuit het ruggenmerg.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Pijnbehandelcentrum

088 979 23 16

Cijfers

Per jaar:
16.000 patiënten gehele narcose
10.600 plaatselijke verdoving
300 roesje (sedatie)

Over proefwortelblokkade met corticosteroïden

Op deze webpagina vindt u uitleg over de behandeling van uw pijnklachten met een proefwortelblokkade. Dit is een behandeling om pijn te verminderen van een bepaalde zenuwwortel. Een zenuwwortel is een bundel met zenuwvezels die ontspringt vanuit het ruggenmerg.

Als het niet duidelijk is waar uw pijnklachten precies vandaan komen, krijgt u deze proefbehandeling. Daarna bepalen we wat de vervolgbehandeling zal zijn. Een proefwortelblokkade heeft meestal een kortdurend effect. Soms kan de behandeling ook voor langere tijd uw pijn verminderen. Hoe lang precies, is moeilijk te voorspellen.

Wortelblokkade met verdoving en corticosteroïden

De behandeling bestaat uit het inspuiten van een combinatie van een verdovingsvloeistof en zogenoemde corticosteroïden. Een corticosteroïd is een synthetisch geneesmiddel dat erg lijkt op uw eigen bijnierschorshormoon. Het geneesmiddel werkt ontstekingsremmend.

Afhankelijk van de plaats waar u pijn heeft, gebeurt het inspuiten ter hoogte van uw rug of nek. Een anesthesioloog of anesthesioloog in opleiding voert de behandeling uit. Dit is een medisch specialist die gespecialiseerd is in de verschillende vormen van verdoving.

Voorbereiding op de behandeling

Als uw arts niets anders met u heeft afgesproken, mag u van tevoren gewoon eten en drinken. Een regelmatig voorkomende bijwerking van de ingreep is dat u tijdelijk minder kracht heeft in een arm of been. Daardoor kunt u na de behandeling tijdelijk niet zelf autorijden of fietsen. U mag daarom niet alleen komen naar de behandeling, zodat iemand u veilig naar huis kan begeleiden.

Belangrijk om vóór de behandeling door te geven:

 • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of bepaalde medicijnen? Geef dit dan vóór de behandeling door aan de verpleegkundige of anesthesioloog. U herkent een allergische reactie onder andere aan jeuk, huiduitslag, kortademigheid en/of een daling van de bloeddruk.
 • Bent u (misschien) zwanger? Geef dit dan ook vóór de behandeling door aan de verpleegkundige of anesthesioloog.
 • Gebruikt u bloedverdunners zoals sintrom, marcoumar of acenocoumarol? Geef dit dan vóór de behandeling door op de pijnpoli. In overleg met uw arts moet u tijdelijk stoppen met deze medicijnen.

De behandeling

Voor de behandeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de pijnpoli. Een verpleegkundige of doktersassistente neemt u mee naar de behandelkamer.

De behandeling

U neemt plaats op de behandeltafel. Als u wordt behandeld aan de rug, dan ligt u op uw buik. Als u behandeld wordt voor uw nek, dan ligt u op uw rug. We ontsmetten de huid met een roze vloeistof. Verdoving van de huid is meestal niet nodig. De plek die we gaan behandelen, maken we zichtbaar met röntgenfoto’s. Dan brengen we op de juiste plaats een naald in.

Vaak gebruiken we een kleine hoeveelheid contrastvloeistof om de te behandelen plek beter zichtbaar te maken. Het inspuiten van de contrastvloeistof kan even gevoelig zijn. We controleren de plek vervolgens met een elektrisch teststroompje. U kunt dit merken door een uitstralend gevoel in bijvoorbeeld uw been of arm. De teststroompjes zijn meestal niet pijnlijk. We zullen u vragen waar u het teststroompje precies voelt. Het is belangrijk dat u dat goed aangeeft.

Nadat we de juiste plaats hebben gevonden, spuiten we het verdovingsmiddel en de corticosteroïden in. We hoeven u hiervoor niet opnieuw te prikken. Kort na het inspuiten vragen we u of de pijn die we behandelen minder wordt. Aan de hand van uw antwoord kunnen wij bepalen welke vervolgbehandeling u zult krijgen.

Behalve minder pijn kunt u ook andere veranderingen ervaren. Bijvoorbeeld een doof gevoel of tintelingen in het gebied waar de zenuw naartoe loopt. Soms merkt u ook dat de kracht in een arm of een been tijdelijk minder wordt. Dit gevoel verdwijnt weer als de verdoving is uitgewerkt.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de rustruimte. Als alles goed gaat, mag u daarna naar huis. In totaal bent u ongeveer één uur in het ziekenhuis.

Pijn na de behandeling

Het kan zijn dat u na de behandeling pijn heeft op de plaats waar u geprikt bent. Ook kan het zijn dat de pijn die u al had, tijdelijk erger wordt. Dit kan enkele dagen duren. U kunt hiervoor pijnstillers innemen, zoals paracetamol.

Bijwerkingen en complicaties

Bijwerkingen

 • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen. Ook kan het menstruatiepatroon korte tijd verstoord zijn.
 • Gebruikt u de anticonceptiepil? Houdt u er dan rekening mee dat deze tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar is. Gebruik eventueel een aanvullend anticonceptiemiddel.
 • Bent u diabetespatiënt? Houdt u er dan rekening mee dat uw bloedsuiker een paar dagen verhoogd kan zijn. Ook kan het zijn dat u tijdelijk wat vocht vasthoudt.

Al deze bijwerkingen zijn mild en gaan vanzelf weer over.

Complicaties

Een complicatie is een extra medisch probleem dat zich soms voordoet. Bij deze behandeling zijn mogelijke complicaties:

 • Sommige behandelingen ter hoogte van de borstkas leiden tot een klein risico op een klaplong. Uw anesthesioloog bespreekt dit met u als het risico op deze complicatie bij u aanwezig is.
 • Krijgt u na de behandeling last van kortademigheid? Neem dan contact op met de anesthesioloog of uw huisarts. Dit kan het gevolg zijn van een allergische reactie.

Resultaat

We kunnen het resultaat pas na een paar weken goed beoordelen. Het kan zijn dat u al eerder minder pijn heeft. Na de behandeling maken we meestal een belafspraak voor u met de anesthesioloog. U bespreekt dan het resultaat van de behandeling. Ook bespreekt de anesthesioloog met u of herhaling van de behandeling of een aanvullende behandeling nodig is.

Veelgestelde vragen

Hoe lang werkt de behandeling?
Gemiddeld genomen werkt de behandeling een aantal weken. Het kan ook voorkomen dat de behandeling geen effect heeft. Soms hebben mensen blijvend geen pijn meer. We streven ernaar dat de klachten dusdanig minder worden dat deze op zijn minst goed te verdragen zijn.

Is de behandeling erg pijnlijk?
Veel patiënten vragen zich af of de behandeling erg pijnlijk is. De ervaring leert dat patiënten de behandeling meestal goed verdragen. Veel hangt ook af van de persoon zelf. De één heeft er meer last van dan de ander.

Kan ik van tevoren verdoving krijgen?
Het klinkt misschien gek, maar meestal heeft verdoving geen zin bij een prikbehandeling. Net als dat dat bij een bloedafname of bij het prikken van een infuus geen zin heeft. U krijgt dan een prik tegen een andere prik en dat is niet zinvol.

Kan de behandeling gebeuren onder narcose of met een “roesje”?
Nee, dat gaat niet. We hebben namelijk tijdens de behandeling uw medewerking nodig. Daarvoor moet u wakker zijn. Als u beschikking heeft over een “kalmeringspil”, dan staat het u vrij om deze van tevoren in te nemen.

Mag ik na de behandeling weer alles doen?
Ja, zodra de verdoving is uitgewerkt, mag u alles gewoon weer doen voor zover u dat kan. Dat geldt ook voor sporten, werken, enzovoorts. Er gelden in principe geen beperkingen.

Kan de behandeling worden herhaald?
Ja dat kan. Maar meestal kiezen we dan voor een behandeling die langer werkt. Meer hierover leest u op de webpagina “Wortelblokkade met warmte”. Merkt u dat dezelfde klachten weer terugkomen? Dan kunt u zelf contact opnemen met de pijnpoli. Dat hoeft niet via uw huisarts. We besluiten dan met u of het zinvol is om een nieuwe behandelafspraak te maken. Heeft u nieuwe klachten, bijvoorbeeld pijn op een heel andere plaats? Dan adviseren we u om eerst weer contact op te nemen met uw huisarts.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 - 16.00 uur via telefoonnummer 088 979 23 16.

Proefwortelblokkade met corticosteroïden

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis