Praktische opname-informatie

UKC, locatie HMC Antoniushove

Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best om uw verblijf in het Universitair Kanker Centrum (UKC) zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen u de zorg geven die u nodig hebt. Zorg van topkwaliteit. Deze webpagina bevat informatie voor patiënten die worden opgenomen voor een operatie in het UKC, locatie HMC Antoniushove in Leidschendam. Mocht er na het lezen iets niet duidelijk zijn of hebt u wensen voor of tijdens uw opname, zegt u dit dan tegen een van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder.

Afspraak en contact

Ervaart u klachten of maakt u zich zorgen? Op werkdagen tussen
08.30-17.00 uur kunt u contact opnemen met uw casemanager of uw behandelend arts via de polikliniek.

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over praktische opname-informatie

Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best om uw verblijf in het Universitair Kanker Centrum (UKC) zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen u de zorg geven die u nodig hebt. Zorg van topkwaliteit. Deze webpagina bevat informatie voor patiënten die worden opgenomen voor een operatie in het UKC, locatie HMC Antoniushove in Leidschendam. Mocht er na het lezen iets niet duidelijk zijn of hebt u wensen voor of tijdens uw opname, zegt u dit dan tegen een van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder.

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). Bij de behandeling van enkele kankersoorten vindt bovendien samenwerking plaats met het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda. De belangrijkste reden om de handen ineen te slaan is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Melden op de afdeling

Wanneer u wordt geopereerd in het UKC meldt u zich van tevoren bij de opnamelounge.

Buitenlands ziekenhuis

Als u het jaar vóór de opname in een ziekenhuis in het buitenland hebt gelegen, horen wij dat graag van u. Mogelijk bent u besmet met de MRSA-bacterie. Deze ziekenhuisbacterie is resistent tegen antibiotica. Dit kan gevaar opleveren voor uw en andermans gezondheid. Meld het ons, zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen.

Uw verblijf

We proberen uw verblijf in het UKC zo verzorgd en prettig mogelijk te laten verlopen. Hopelijk kunt u na een kort verblijf weer snel naar huis. Een paar zaken zijn belangrijk om te weten:

Huisregels

 • Rust: ’s avonds na 20.00 uur moet het rustig zijn op de afdeling.
 • Gemengde verpleging: in het UKC wordt gemengd verpleegd. Dit betekent dat mannen en vrouwen op dezelfde afdeling opgenomen worden. Over het algemeen heeft u een éénpersoonskamer.
 • Sieraden: alle piercings, sieraden en andere (edel)metalen voorwerpen moet u vóór de operatie uit- of afdoen. Dit in verband met geleiding van warmte en mogelijke brandplekken hierdoor.
 • Brand: in geval van brand bent u geruime tijd veilig op uw kamer. Volg de instructies van de verpleegkundigen of bedrijfshulpverleners (BHV-ers).

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de ziekenhuisapotheek uw medicijnen. Dit kunnen dezelfde zijn als die u thuis gebruikt, maar het kan ook zijn dat uw arts hier één of meer medicijnen aan toevoegt of juist weglaat. Neem de medicijnen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis en toon deze aan de verpleegkundige. De medicijnen worden aan u of uw contactpersoon teruggegeven.

Tolkentelefoon

Heeft u moeite met de Nederlandse taal en bent u gewend om thuis een andere taal te spreken? Wij bieden u de mogelijkheid om in uw eigen taal met artsen en verpleegkundigen te spreken via de Tolkentelefoon.

Contactpersoon

Geef aan de betrokken verpleegafdeling door wie thuis uw contactpersoon is en hoe wij hem of haar kunnen bereiken.

Faciliteiten in het UKC, locatie HMC Antoniushove

 • Maaltijdkeuze: de broodbuffetwagen biedt een ruime keus uit etenswaar. ’s Middags krijgt u een warme maaltijd. Op het formulier kunt u uw keuze aangeven. Een gastvrouw komt dagelijks bij u langs om u te helpen met het invullen van dit formulier.
 • Telefoon en internet: het gebruik van uw mobiele telefoon is toegestaan, behalve op plaatsen waar staat aangegeven dat dit verboden is.
 • TV: op alle patiëntenkamers is er een televisie aanwezig.
 • Winkeltje: een aardigheidje, iets te snoepen, fruit, bloemen, lectuur, toiletartikelen, postzegels, kranten en telefoonkaarten zijn te verkrijgen bij de winkel van Express-so in de hal.
 • Chipknip-oplaadpunt: in de centrale hal bevindt zich een Chipknip-oplaadpunt.

Dienst geestelijke verzorging

Elke zondag is er een kerkdienst, verzorgd door één van de medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): een pastor, predikant, moslim geestelijk verzorger of pandit. De kerkdienst begint om 10.30 uur. De medewerkers van de DGV kunt u bereiken via de verpleegkundige van de afdeling of via telefoonnummer 088 979 25 56. Vrijwilligers van de DGV kunnen u naar de kerkdiensten brengen of naar het Stiltecentrum begeleiden. Zij komen regelmatig op de afdelingen.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan om waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is in principe niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Onze mensen

Tijdens uw verblijf in het KankerCentrum zult u in aanraking komen met verschillende zorgprofessionals. Zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van zorg van hoge kwaliteit en proberen uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. De afdeling Oncologische Chirurgie is helemaal afgestemd op patiënten met kanker; onder meer wat betreft communicatie en kennis en opleiding van het medisch personeel.

Opleidingsziekenhuis

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat in het UKC, locatie HMC Antoniushove verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, artsen en medisch specialisten worden opgeleid. Het is dus goed mogelijk dat u tijdens uw behandeling of onderzoek te maken krijgt met leerlingen, studenten, coassistenten of artsen in opleiding tot specialist. Er is altijd een gediplomeerd verpleegkundige of een specialist eindverantwoordelijk en hij of zij is altijd bereikbaar als het nodig is.
We gaan er vanuit dat u bereid bent om ons te helpen de volgende generatie zorgverleners goed voor te bereiden op de toekomst! Als u bezwaren hebt tegen de aanwezigheid van een toekomstig arts of verpleegkundige, meldt u dit dan aan uw behandelend arts.

Hoofdbehandelaar (medisch specialist)

Gedurende uw opname op de afdeling Oncologische Chirurgie is de medisch specialist (chirurg) die u geopereerd heeft uw hoofdbehandelaar. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de operatie en de zorg op de afdeling Oncologische Chirurgie. Tijdens de operatie is de anesthesioloog (arts gespecialiseerd in het toedienen van verdoving) verantwoordelijk voor het goed en veilig laten verlopen van de verdoving en voor de overige zorg rondom de operatie.

Mocht het nodig zijn dat u na de operatie tijdelijk wordt opgenomen op de Intensive Care afdeling, dan is de intensivist (arts gespecialiseerd in het behandelen van patiënten op een Intensive Care afdeling) uw hoofdbehandelaar. Dat is de intensivist tot en met het moment dat u wordt overgeplaatst naar de afdeling Oncologische Chirurgie.

Arts-assistenten en coassistenten

Het kan zijn dat u eerst te woord wordt gestaan of wordt onderzocht door een coassistent en daarna door een van de artsen. De coassistent krijgt de gelegenheid met u te praten en inzicht te krijgen in uw klacht of probleem. De arts-assistent of specialist geeft extra uitleg.

Een coassistent is een student Geneeskunde in de laatste jaren van zijn/haar studie. Hij/zij loopt stage in ons ziekenhuis en werkt onder supervisie van de arts-assistent en de specialist. Vlak voor het afstuderen noemen we deze arts ook wel semi-arts. Hierna wordt hij/zij arts-assistent.
Een arts-assistent is een afgestudeerd arts die werkt onder supervisie van de medisch specialist. De meeste arts-assistenten in het UKC zijn AIOS, arts in opleiding tot specialist. De opleidingsduur van AIOS is vijf tot zes jaar. Sommige arts-assistenten zijn ANIOS, arts niet in opleiding tot specialist. Hun opleidingsperiode is nog niet begonnen.

Zaalarts en afdelingsverpleegkundigen

De dagelijkse medische zorg op de afdeling Oncologische Chirurgie is in handen van de zaalarts. Deze arts-assistent komt elke dag bij u langs en bespreekt uw klachten, eventuele onderzoeken en behandeling met u.

De zaalarts werkt onder supervisie van uw behandelend arts. Als u graag uw eigen medisch specialist wilt spreken, laat dit dan weten aan uw zaalarts.
De afdelingsverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de afdeling Oncologische Chirurgie. Een deel van de afdelingsverpleegkundigen heeft een speciale opleiding gevolgd die gericht is op de zorg voor patiënten met kanker.

Vrijwilligers

Het UKC beschikt over verschillende enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het voor de patiënt aangenamer door onder andere de kamer netjes en fris te houden, een praatje te maken aan het bed, de krant voor te lezen en samen de wachttijd voor onderzoek door te brengen. U kunt bij de verpleegkundige terecht als u iets nodig heeft.
Mocht u zelf geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan verwijzen we u voor meer informatie graag naar de website
www.haaglandenmc.nl.

Uw bezoek

Bezoek van familie en vrienden kan een welkome afwisseling zijn, maar het kan ook erg vermoeiend zijn. Daarom gelden er bezoekuren en bezoekregels.

Bezoekuren

 • Afdeling Oncologisch Chirurgie: van 15.30-19.30 uur;
 • ICU / CCU: van 13.00-13.30 uur en van 19.00-19.30 uur.

De bezoekuren gelden voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen. Tijdens Kerst en Oud & Nieuw staan de veranderde bezoektijden op borden in de hal en op de verpleegafdelingen.

Bezoekregels

In het belang van de patiënten zijn in het UKC maximaal twee bezoekers per patiënt toegestaan. Voor ernstig zieke patiënten is, na overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige, een andere bezoekregeling mogelijk.

U mag het ziekenhuis verlaten

Uw behandelend arts bespreekt met u hoelang hij/zij verwacht dat u opgenomen zult worden op de afdeling Oncologische Chirurgie en welke factoren daarbij een rol spelen. Uiteindelijk beslist de zaalarts, in overleg met de verantwoordelijk medisch specialist, wanneer u naar huis kunt. Staat de ontslagdatum vast, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Ontslaggesprek, recepten en afspraken

Voor u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de afdelings¬verpleeg¬kundige. Hij/zij geeft u adviezen voor thuis. Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u eventuele recepten mee. Bent u bekend bij de trombosedienst? Dan moet deze op de hoogte worden gebracht van uw ontslag, zodat uw eigen antistolling hervat kan worden. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd. De huisarts krijgt een brief met de gegevens over de behandeling en de eventueel noodzakelijke nazorg.

Vervolgafspraak

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt u bij uw behandelend arts /
casemanager terugverwacht op de polikliniek Dit kan eventueel ook telefonisch. De vervolgafspraken op de polikliniek zijn al gemaakt.

De dag na ontslag zal de afdelingsverpleegkundige u bellen om te informeren hoe het met u gaat.

Transferpunt regelt nazorg

Soms heeft u direct na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig; bijvoorbeeld thuiszorg of opname in een zorginstelling. In dat geval zullen er instanties ingeschakeld (moeten) worden die de benodigde zorg kunnen bieden. De medewerker van het Transferpunt regelt dan in overleg met u en/of uw naasten en de verpleegkundige van uw afdeling de noodzakelijke nazorg. Dit gebeurt met zorgverleners uit uw eigen regio.

Voor uitgebreide informatie over de afdeling Transferpunt en over nazorg verwijzen wij u naar de webpagina “Het Transferpunt”. Indien nodig zorgt het Apotheek Transfer Punt (ATP) ervoor dat bij ontslag een medicatieoverzicht naar uw eigen apotheek wordt gestuurd. Indien u huishoudelijke hulp nodig heeft na uw ontslag dan kunt u dit aanvragen via het WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeenste. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Contact in noodgevallen

Tijdens uw ontslaggesprek krijgt u informatie over mogelijke complicaties en situaties waarin u contact met het ziekenhuis moet opnemen.

Ervaart u klachten of maakt u zich zorgen? Op werkdagen tussen
08.30-17.00 uur kunt u contact opnemen met uw casemanager of uw behandelend arts via de polikliniek.

De eerste 48 uur na ontslag neemt u bij vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact op met de afdeling Oncologische Chirurgie afdeling 1A groen 088 979 44 10 of afdeling 1B oranje 088 979 44 25 (24 uur per dag bereikbaar).

Wanneer u Spoedeisende Hulp (SEH) nodig heeft, kunt u terecht in HMC Westeinde. De SEH van HMC Westeinde is bereikbaar via
088 979 23 80.

Wanneer u naar de Spoedeisende Hulp komt, moet u met een aantal dingen rekening houden:

 • Triage: op de SEH vindt triage plaats door een SEH-verpleegkundige. Deze gespecialiseerde verpleegkundige bepaalt hoe ernstig uw lichamelijke klacht is en binnen welke tijd u daarvoor gezien moet worden door een arts.
 • Begeleiders op de SEH: bij elke patiënt zijn maximaal twee begeleiders in een behandelkamer toegestaan. De behandelingen zijn vaak intensief en meestal zijn er meerdere artsen en verpleegkundigen bij betrokken. Overige begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer of in ernstige gevallen in de familiekamer. Zonodig kunt u elkaar aflossen. In sommige gevallen beslist de arts of verpleegkundige dat er maar één of helemaal geen begeleider mee kan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Praktische opname-informatie UKC, locatie HMC Antoniushove

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis