Polikliniek Sneldiagnostiek Longgeneeskunde

Vanwege een afwijking op uw longfoto heeft de huisarts u voor een afspraak verwezen naar de polikliniek Sneldiagnostiek Longgeneeskunde in HMC. Op de poli Sneldiagnostiek krijgt u als patiënt op één dagdeel een aantal onderzoeken. Wanneer u alle onderzoeken heeft gehad, vertelt de longarts u direct de uitslagen. Zij vertelt ook wat er eventueel verder gaat gebeuren. Hieronder leest u wat de onderzoeken inhouden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 48 48
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Polikliniek Sneldiagnostiek Longgeneeskunde

Vanwege een afwijking op uw longfoto heeft de huisarts u voor een afspraak verwezen naar de polikliniek Sneldiagnostiek Longgeneeskunde in HMC. Op de poli Sneldiagnostiek krijgt u als patiënt op één dagdeel een aantal onderzoeken. Wanneer u alle onderzoeken heeft gehad, vertelt de longarts u direct de uitslagen. Zij vertelt ook wat er eventueel verder gaat gebeuren. Hieronder leest u wat de onderzoeken inhouden.

Houd er rekening mee dat u een hele ochtend en soms ook middag op de poli Sneldiagnostiek Longgeneeskunde moet zijn.

Overzicht van uw medicatie

De arts zal informeren naar uw medische voorgeschiedenis en alle medicatie die u op dit moment gebruikt. Neem, als u dit heeft, een recent overzicht mee van uw medicijnen.

Hoe verloopt uw bezoek?

U ondergaat een aantal onderzoeken. In grote lijnen ziet uw programma er als volgt uit:

 1. Laboratoriumonderzoeken
 2. Bezoek aan Physician Assistant voor lichamelijk onderzoek
 3. ECG (hartfilmpje)
 4. Longfunctieonderzoek
 5. CT-scan
 6. Uitslaggesprek met de longarts, waarin zij de resultaten bespreekt

De volgorde van de onderzoeken verschilt per patiënt. Het is mogelijk dat u tussen de onderzoeken door enige tijd moet wachten in een van de wachtruimtes. Wij vragen u nuchter te blijven, totdat u het uitslaggesprek bij de arts heeft gehad.

De onderzoeken

Laboratoriumonderzoek

 • Bij de afdeling Bloedafname (op de begane grond, route oranje) trekt u een bonnetje via de CITO-knop op de aanmeldzuil.
 • Het laboratoriumformulier dat u heeft gekregen, levert u in bij de afdeling Bloedafname.
 • De laboratoriummedewerker neemt twee buisjes bloed af.

ECG (hartfilmpje)

We maken de ECG op de Polikliniek Cardiologie. Deze poli bevindt zich op de eerste etage, naast de Polikliniek Longgeneeskunde.

Een ECG (elektrocardiogram) noemen we ook wel een hartfilmpje. Dit filmpje registreert de werking van het hart. Tijdens het onderzoek ontbloot u uw bovenlichaam en gaat u op een onderzoeksbank liggen. De functielaborant plaatst elektroden op uw borst. Met behulp van een meetapparaat registreren we de elektrische werking van uw hart. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

Longfunctieonderzoek

We voeren het longfunctieonderzoek uit op de Polikliniek Longgeneeskunde. Deze poli bevindt zich op de eerste etage. Meld u zich bij de balie. De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

Het longfunctieonderzoek geeft de behandelende arts informatie over de werking van uw longen en luchtwegen. De longfunctieanalist of analist in opleiding voert de onderzoeken uit.

Voorbereiding

Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor medicijnen voor uw luchtwegen. Uw kinderen of degene die u begeleidt naar het ziekenhuis, mogen tijdens het onderzoek in de wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstuk in uw mond, waardoor u normaal kunt ademen. Op uw neus heeft u een zachte knijper, zodat er geen lucht via de neus ontsnapt. De longfunctieanalist vraagt u een aantal ademoefeningen te doen. Tussen de verschillende metingen door mag het mondstuk steeds even uit uw mond. Het onderzoek doet geen pijn. De metingen kunnen wel inspannend zijn.

Na het onderzoek

Er zijn geen bijwerkingen van het longfunctieonderzoek te verwachten. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnede-opnamen van het lichaam maakt.
Op deze manier verkrijgen we een afbeelding van een deel van het lichaam.

mcm032710_h0131_ct_scan_afb_1.jpeg

Het CT-apparaat

Voorzorgsmaatregelen

Contrastvloeistof

Vooraf aan het onderzoek krijgt u een infuusnaald in uw arm. Hiermee dienen we een jodiumhoudende contrastvloeistof toe aan het bloed. Deze contrastvloeistof maakt bepaalde weefsels beter zichtbaar. De contrastvloeistof verlaat het lichaam in de urine, via de nieren.

Contrastallergie

Bent u allergisch voor jodiumhoudende contrastvloeistof? Geef dit dan door aan de doktersassistente bij de balie van de poli Longgeneeskunde of Radiologie.

Voorbereiding

Dieet

Op de dag van het longonderzoek mag u vanaf één uur voor het onderzoek niets eten of drinken.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt aanhouden. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. Voor sommige onderzoeken krijgt u een contrastvloeistof via een infuus in de arm. Hiervoor prikt de laborant bij u het infuus in de arm. Het infuus blijft zitten tot het eind van het onderzoek. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel en een vreemde smaak in de mond krijgen. Dit trekt tijdens het onderzoek weer weg. Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel, waar u op ligt, door het CT-apparaat. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. De laborant controleert meteen na afloop of het onderzoek goed is gelukt. Het onderzoek duurt tien tot vijftien minuten.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, komt de laborant terug en haalt het infuus uit de arm.

Complicatie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan de contrastvloeistof leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig.
Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neem dan contact op met de afdeling Radiologie, telefoonnummer 088 979 46 00.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Acute Service, telefoonnummer 088 979 45 92.

Gesprek Physician Assistant

Tussen de onderzoeken door heeft u een gesprek met de Physician Assistant. In dit gesprek bevraagt zij u over uw specifieke klachten en verricht zij een lichamelijk onderzoek.

Gesprek longarts

Na alle onderzoeken komt u bij de longarts voor het uitslaggesprek. Zij neemt alle uitslagen met u door en geeft aan wat deze voor u betekenen.

Mogelijke vervolgonderzoeken

Het is mogelijk dat we aan de hand van de uitslagen besluiten om vervolgonderzoek te doen. Dit kan per patiënt verschillen. Indien nodig maakt de poli-assistent hiervoor een afspraak, na het gesprek met de longarts. Ook ontvangt u van hem een voorlichtingsfolder over het vervolgonderzoek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan staat de doktersassistent of Physician Assistant u graag te woord. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de Polikliniek Longgeneeskunde HMC via telefoonnummer 088 979 48 48.

Polikliniek Sneldiagnostiek Longgeneeskunde

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis