Plaatsen van een PRG-katheter (voor voeding)

Binnenkort plaatst de radioloog bij u een PRG-katheter. Dit is een dun plastic slangetje dat de radioloog van buitenaf in de maag brengt. Via dit slangetje krijgt u (extra) voeding. Het plaatsen van de katheter gebeurt op de afdeling Radiologie. U wordt hiervoor één dag opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

Op deze webpagina geven we u informatie over de ingreep en de voorbereidingen die nodig zijn om de ingreep goed te laten verlopen. U ontvangt een brief van het Opnamebureau. Hierin staat op welke dag, hoe laat en op welke afdeling we u verwachten.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over plaatsen van een PRG-katheter (voor voeding)

Binnenkort plaatst de radioloog bij u een PRG-katheter. Dit is een dun plastic slangetje dat de radioloog van buitenaf in de maag brengt. Via dit slangetje krijgt u (extra) voeding. Het plaatsen van de katheter gebeurt op de afdeling Radiologie. U wordt hiervoor één dag opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

Op deze webpagina geven we u informatie over de ingreep en de voorbereidingen die nodig zijn om de ingreep goed te laten verlopen. U ontvangt een brief van het Opnamebureau. Hierin staat op welke dag, hoe laat en op welke afdeling we u verwachten.

HMC-patiëntenpas

Neemt uw HMC-patiëntenpas mee, wanneer u naar het ziekenhuis komt. Heeft u nog geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Kom dan vijftien minuten eerder naar het ziekenhuis en meld u bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Hier kunt u een pas laten maken of uw gegevens laten aanpassen. U bent dan nog op tijd voor uw afspraak.

Kunt u niet naar de afspraak komen?

Heeft u een probleem waardoor u niet op tijd naar de afspraak kunt komen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Radiologie – uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. U kunt zich afmelden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. Als u een afspraak niet of te laat afmeldt, moeten we de afspraak helaas in rekening brengen.

PRG-katheter

Een PRG-katheter is een voedingskatheter. PRG staat voor Percutane Radiologisch Gastrostomie.

 • Percutaan betekent ‘via de buikwand’
 • Radiologisch betekent ‘met behulp van röntgenstraling’
 • Gastrostomie betekent ‘een opening naar de maag’

De PRG-katheter wordt met behulp van een speciale naald via de buikwand in de maag geplaatst. Aan de binnenzijde van de maag blaast de radioloog een ballonnetje op, zodat de katheter er niet uit kan schuiven. Aan de buitenkant steekt een gedeelte uit, met een aansluiting voor gebruik.

Voor de ingreep

Zwangerschap

Bent u (misschien) in verwachting? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze beslist samen met de radioloog of de behandeling kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

Waardevolle zaken

Laat waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Nuchter

We kunnen een PRG-katheter alleen goed en veilig plaatsen, als uw maag leeg is. Daarom mag u tót acht uren vóór u naar het ziekenhuis gaat nog wat eten en drinken. Hierna mag u niets meer eten of drinken.

Medicijnen

Op de dag van het onderzoek mag u vóór 08.00 uur uw medicijnen innemen met een slokje water, tenzij de arts anders adviseert.

Medicijnen bij diabetes

Heeft u diabetes (suikerziekte)? Vraag dan uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige of u uw medicatie moet aanpassen, omdat u vóór en na de ingreep lange tijd niet mag eten en drinken.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dan met uw arts of u hiermee tijdelijk moet stoppen. Bloedverdunners zijn bijvoorbeeld: Acenocoumarol, Fenprocoumon, Clopidogrel, Persantin, Dabigratan, Rivaroxaban en Apixaban.

Krijgt u bloedverdunners via de Trombosedienst? Laat dan de Trombosedienst weten wanneer de ingreep plaatsvindt. De Trombosedienst geeft aan wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen.

Plaatsen van de PRG-katheter

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling. Hier bespreekt de verpleegkundige de dagindeling met u. De verpleegkundige plaatst een infuus bij u. Via dit infuus krijgt u antibiotica. Dit doen we uit voorzorg, om de kans op een infectie te verkleinen. Soms bent u later aan de beurt dan gepland, bijvoorbeeld als er een spoedonderzoek tussendoor komt of als een eerder onderzoek uitloopt. Voor de ingreep brengen we u naar de afdeling Radiologie. De laborant brengt u naar de onderzoekskamer, waar u op een behandeltafel komt te liggen. Hier krijgt u van de laborant uitleg over wat er gaat gebeuren.

De radioloog kijkt eerst met een echografie waar uw lever en maag liggen. De positie van de lever tekent de radioloog op uw huid. Vervolgens krijgt u via de neus een plastic slangetje (een sonde) in uw maag. Daarna desinfecteren we de huid. We bedekken uw lichaam rond de plek van de ingreep met steriele lakens. U krijgt een plaatselijke verdoving, zodat u niets voelt in de huid en de daaronder liggende weefsels. Tijdens het verdoven vullen we uw maag via de sonde met lucht (ongeveer 300 milliliter).

Uw maag is nu net een stevige ballon, die dicht tegen de buikwand aan ligt. Hierdoor kan de radioloog de maag makkelijker aanprikken. Door de lucht in de maag kan de radioloog ook de rand van de maag goed zien. Dit gebeurt met een serie röntgenfoto’s, ofwel doorlichting.

De radioloog maakt een opening in de huid en de onderliggende lagen door een kleine snee te maken. Via deze opening prikt de radioloog de maag aan met een holle naald. Via de naald brengt de radioloog de katheter in de maag. Wanneer de katheter op de juiste plek ligt, blaast de radioloog het ballonnetje op, dat aan de katheter zit. De katheter zit met twee ankertjes vast aan de binnenkant van de maag. Aan de buitenkant van de buikwand zit de katheter vast met een speciaal plaatje. Door de verdoving voelt u geen pijn, maar u kunt wel enige druk op de buik voelen. De lucht in uw maag geeft een opgeblazen gevoel. Door de lucht in uw maag moet u soms een boer laten tijdens en na het onderzoek.

Het plaatsen van de PRG-katheter duurt ongeveer dertig minuten.

Na de ingreep

Na de ingreep brengen we u terug naar de afdeling. Hier ligt u ongeveer zes uur in bed. Gedurende deze periode moet u nuchter blijven. Na deze zes uur controleert de arts uw buik. Als alles in orde is, geven we u via de sonde wat water. Wanneer dit zonder klachten verloopt, starten we met de voeding via de katheter. Daarna mag u naar huis.

Pijn

Als de verdoving net is uitgewerkt, kan uw buik pijn doen. Deze pijn zit vooral op de plaats waar de PRG-katheter is ingebracht. Als het nodig is, krijgt u hiervoor pijnstillers. Soms heeft u ook pijn in de eerste week na de ingreep. Die pijn zit dan op de plaats waar de radioloog de katheter heeft ingebracht. In overleg met uw arts mag u hiervoor pijnstillers nemen.

Starten met voeding

Als de PRG-katheter is ingebracht, kunt u meestal na zes tot twaalf uur beginnen met sondevoeding. Uw behandelend arts en diëtist geven u advies over het tijdstip waarop u de sondevoeding kunt toedienen en de hoeveelheid sondevoeding die u moet gebruiken. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt, omdat uw lichaam moet wennen aan de voeding.

Ankertjes

In de eerste anderhalve week na de ingreep zitten de ankertjes heel strak tegen de buikwand. Zo blijven de maagwand en de buikwand stevig tegen elkaar gedrukt. Hierdoor kan de opening tussen de buikwand en de maagwand goed genezen. Ongeveer tien dagen na de ingreep maakt de radioloog de ankertjes los. Hiervoor krijgt u een afspraak mee. De ankertjes aan de binnenkant van de maag verlaten het lichaam via het spijsverteringskanaal.

Huid

De huid rondom de PRG-katheter kan geïrriteerd raken. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u de huid goed droog en schoon houdt. U mag de PRG-katheter alleen afplakken met ademend verbandmiddel.

Complicaties

Een complicatie is een extra probleem dat ontstaat na een ingreep. Complicaties komen zelden voor na het plaatsen van een PRG-katheter.

Neem direct contact op met uw behandelend arts als u een of meer van de volgende klachten heeft:

 • Hevige maagpijn
 • Een harde, bolle buik
 • Last van misselijkheid of braken
 • Dagenlang geen ontlasting
 • Een rood wordende huid bij de PRG-opening
 • Een toenemende verdikking bij de PRG-opening
 • Als de PRG-opening na genezing weer pijn gaat doen
 • Als er viezigheid of pus uit de PRG-opening komt
 • Als de PRG-katheter eruit is gevallen (het gaatje waar de PRG-katheter heeft gezeten, groeit binnen 24 uur weer volledig dicht)

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Vragen

Heeft u vragen over de ingreep? Bel dan met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
088 979 46 00.

Heeft u vragen over de sondevoeding? Bel of mail dan met de afdeling Diëtetiek. De afdeling Diëtetiek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 28 30. U kunt ook een e-mail sturen naar dietetiek@haaglandenmc.nl.

Bent u in behandeling bij een KNO-arts? Dan kunt u voor uw vragen bellen met het verpleegkundig team hoofd-halsoncologie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer 088 979 31 63.

Voor andere vragen kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend arts. De poliklinieken zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 16.30 uur.

Bij spoedproblemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Plaatsen van een PRG-katheter (voor voeding)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis