PET-CT-scan

Uw arts heeft een PET-CT-scan aangevraagd voor u. Hieronder leest u meer over het onderzoek en hoe u zich hierop voorbereidt.

Afspraak en contact

Afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over PET-CT-scan

Uw arts heeft een PET-CT-scan aangevraagd voor u. Hieronder leest u meer over het onderzoek en hoe u zich hierop voorbereidt.

Afspraak PET-CT-scan voor:

De heer/mevrouw:    
Datum:    
Tijd:    

Wat zijn de belangrijkste voorbereidingen?

 • Vanaf 4 uur voor de afgesproken tijd van het onderzoek mag u niet meer eten. U mag vanaf dat moment alleen water drinken.
 • Probeer in de 2 uur voor het onderzoek 1 liter water te drinken.
 • Wat u verder moet doen als voorbereiding op het onderzoek, leest u in het hoofdstukje ‘Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?’.
 • Heeft u diabetes (suikerziekte)? Lees dan welke extra voorbereidingen u moet doen. Die staan in het hoofdstukje ‘Heeft u diabetes?’. Het is belangrijk dat u zich helemaal aan deze voorbereidingen houdt. Anders kan het onderzoek niet doorgaan.

VERPLEGING, LET OP BIJ PATIËNTEN DIE IN HET ZIEKENHUIS LIGGEN:

Nuchter is ook:

 • GEEN glucose infuus
 • GEEN sondevoeding
 • GEEN insuline infuus

Waar meldt u zich voor het onderzoek?

U meldt zich bij het Radiologisch Centrum van HMC Antoniushove. Hiervoor volgt u op de begane grond route blauw.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u niet komen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U bereikt ons via telefoonnummer 088 979 22 43.

Wat is een PET-CT-scan?

Een PET-CT-scan is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan. Bij de PET-scan brengen we via een infuus een klein beetje radioactief suiker (glucose) in uw lichaam. Een infuus is een slangetje dat met een naald in uw bloedbaan gaat. Door u de glucose te geven, kunnen we zien hoe de glucose stofwisseling is van uw lichaamscellen. De glucose stofwisseling van actieve of afwijkende cellen is vaak hoger dan die van ‘gewone’ lichaamscellen. Met de PET-scan kunnen we deze actieve en afwijkende cellen in beeld brengen.

Met de CT-scan kunnen we daarna precies zien waar deze cellen in uw lichaam zitten. Bij een CT-scan maken we een serie röntgenfoto’s van uw lichaam. Elke foto laat een plakje zien van uw lichaam. Als we die foto’s op elkaar stapelen, vormen ze samen een 3D-plaatje.

CT-scan met contrastmiddel

Soms krijgt u na de PET-CT-scan nog een extra CT-scan. Of dit gebeurt, hangt af van wat uw arts wil weten en welke onderzoeken u al heeft gehad. Bij die extra CT-scan brengen we via het infuus een contrastmiddel met jodium in uw lichaam. Hiermee kunnen we uw bloedvaten en de doorbloeding van uw organen beter in beeld brengen. U kunt bij het inbrengen van het contrastmiddel een warm gevoel krijgen in uw hele lichaam. Ook kunt u het idee hebben dat u plast. Dit gevoel trekt binnen een paar minuten weer weg.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

 • Vanaf 4 uur voor de afgesproken tijd van het onderzoek mag u niet meer eten. U mag vanaf dat moment alleen water drinken.
 • Probeer in de 2 uur voor het onderzoek 1 liter water te drinken. U kunt gewoon naar het toilet gaan.
 • Medicijnen kunt u innemen zoals u gewend bent.
 • Tijdens de scan mag u geen kleding aanhouden waarin metaal zit. Denk bijvoorbeeld aan een rits, een riem of de sluithaakjes van uw beha.
 • Laat sieraden zoveel mogelijk thuis.
 • Bent u allergisch voor het contrastmiddel met jodium? Laat dit dan voor het onderzoek weten aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt het ook vertellen aan de laborant die de voorbereidingen doet voor de PET-CT-scan.
 • Bent u (misschien) zwanger? Of geeft u borstvoeding? Laat dit dan voor het onderzoek weten aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U hoort dan of het onderzoek wel of niet door kan gaan.

Heeft u diabetes?

Heeft u diabetes? Dan staat hieronder welke extra voorbereidingen u moet doen voor het onderzoek.

Als u diabetes type 2 heeft en tabletten gebruikt

 • We plannen het onderzoek als dat kan aan het eind van de ochtend.
 • U neemt uw medicijnen om de bloedsuiker te verlagen in zoals u gewend bent. Doe dit niet als wij iets anders met u hebben afgesproken.
 • Verder gelden alle voorbereidingen uit het hoofdstukje hierboven ‘Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?’.

Als u insuline spuit

 • We plannen het onderzoek als dat kan aan het eind van de ochtend.
 • U kunt dan vóór 07.15 uur gewoon ontbijten. Daarbij spuit u zoveel insuline als u anders ook doet.
 • Verder gelden alle voorbereidingen uit het hoofdstukje hierboven ‘Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?’.

Als u insuline krijgt via een insulinepomp

 • We plannen het onderzoek aan het begin van de ochtend.
 • De insulinepomp blijft in de ‘nachtstand’ staan tot na het onderzoek.
 • Verder gelden alle voorbereidingen uit het hoofdstukje hierboven ‘Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?’.

Straling

U komt bij de PET-CT-scan in aanraking met straling via de radioactieve stof die we u geven. We beperken de straling tot het minimum. De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk. De meeste radioactieve straling verdwijnt binnen een paar uur weer uit uw lichaam.

De laboranten die het onderzoek uitvoeren, hebben iedere dag te maken met straling. Voor hun eigen veiligheid houden de laboranten daarom zoveel mogelijk afstand van u nadat we u de radioactieve stof hebben gegeven.

Kunt u iemand meenemen?

U mag een begeleider meenemen naar het ziekenhuis. Deze begeleider mag door de straling niet bij het onderzoek zelf aanwezig zijn. Nadat de PET-CT-scan is gemaakt, kunt u weer normaal contact hebben met uw begeleider.

We raden het u sterk af om kinderen of zwangere vrouwen mee te nemen naar het ziekenhuis als u een PET-CT-scan krijgt.

Na het onderzoek kunt u gewoon weer veilig met iedereen contact hebben.

Hoe verloopt het onderzoek?

Inbrengen infuus en inwerken van de radioactieve stof

 • We brengen u in het Radiologisch Centrum naar de voorbereidingskamer. Daar krijgt u een infuus in een ader van uw arm. Via het infuus controleren we eerst hoeveel bloedsuiker u heeft in uw bloed. Uw bloedsuikerwaarde mag niet te hoog zijn. Daarna geven we u de radioactieve stof via het infuus. Deze stof heeft geen bijwerkingen.
 • De stof moet minstens 1 uur inwerken voordat we de PET-CT-scan maken. U ligt tijdens dit uur alleen in een kamer op een bed. De medewerkers van het Radiologisch Centrum letten op u met een camera.
 • Het is belangrijk dat u tijdens dit uur zo ontspannen mogelijk ligt. U mag niet praten, lezen en andere dingen doen, omdat dit niet goed is voor het inwerken van de stof. U mag tijdens dit uur wel naar muziek luisteren. Neemt u daarvoor dan uw eigen mp3-speler of mobiele telefoon met oordopjes mee.
 • U krijgt een drukbelletje in uw hand. Hiermee kunt u in geval van nood een medewerker om hulp vragen. Er is altijd een laborant in de buurt. Die kan direct bij u komen als dat nodig is.
 • Na de inwerktijd van 1 uur plast u goed uit. Bij de voorbereidingskamer is een toilet. We vragen u om zittend te plassen. Daarna brengt een laborant u naar de PET-CT-scanner.

De PET-CT-scan

 • Voor de PET-CT-scan doet u alle kleding uit waarin metaal zit.
 • U doet sieraden af en losse gebitsprotheses uit.
 • U gaat op uw rug liggen op een smal bed. Uw hoofd gaat in een steun. Meestal liggen uw armen omhoog naast uw hoofd.
 • Tijdens de scan bent u alleen in de scanruimte. Medewerkers letten op u via een camera. Via de intercom kunt u met hen praten.
 • U kunt tijdens het maken van de scan naar de radio luisteren als u dat wilt.
 • Aan het begin van de scan schuift het bed een paar keer heen en weer door het apparaat.
 • Hierna schuift het bed stapsgewijs door de scanner.
 • Het maken van de PET-CT-scan duurt ongeveer een half uur. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen.
 • Eventueel maken we na de PET-CT-scan nog een CT-scan met een contrastmiddel met jodium. Dit contrastmiddel krijgt u via het infuus in uw arm.
 • Na de PET-CT-scan halen we het infuus uit uw arm. U kunt zich daarna aankleden en mag naar huis.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 uur.

Hoe gaat het na het onderzoek?

Na het onderzoek mag u weer naar huis. U kunt weer eten en drinken wat u wilt. Een groot deel van de radioactieve stof gaat binnen een paar uur uit uw lichaam via de urine. Het is daarom verstandig om goed te drinken na het onderzoek. Zo stimuleert u het plassen. De rest van de radioactiviteit verdwijnt in de loop van de tijd vanzelf.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek. Hij of zij maakt een verslag dat naar uw arts gaat. Uw arts vertelt u de uitslag van het onderzoek.

Productie van de radioactieve stof

De radioactieve stof wordt ‘s nachts gemaakt. De productie van de stof is erg ingewikkeld. Het kan daardoor gebeuren dat de geproduceerde stof niet helemaal goed is en wordt afgekeurd. Dit horen wij pas op de ochtend van uw onderzoek. Is de stof afgekeurd? Dan laten wij het u direct telefonisch weten. We moeten het onderzoek dan helaas verzetten naar een andere dag. Het kan zijn dat u dit bericht pas krijgt als u al onderweg bent, of zelfs al in het ziekenhuis bent. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

PET-CT-scan

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis