Perfusie MRI van het hart met regadenoson

Binnenkort komt u voor een MRI-onderzoek van het hart op de afdeling Radiologie van HMC Bronovo. Bij dit onderzoek wordt uw hart afgebeeld met behulp een MRI-scan, terwijl u het middel regadenoson krijgt toegediend. Op deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt. Het is mogelijk dat in uw situatie hiervan enigszins wordt afgeweken.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 75
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 43 75
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

41.967 polikliniekbezoeken
5.975 opgenomen patiënten
23.015 verpleegdagen
9.000 SEH-bezoek Cardiologie
1.350 coronaire interventies
522 cardio-implantaten (303 pacemakers, 146 ICD’s en 73 implanteerbare hartmonitors)

Over perfusie MRI van het hart met regadenoson

Binnenkort komt u voor een MRI-onderzoek van het hart op de afdeling Radiologie van HMC Bronovo. Bij dit onderzoek wordt uw hart afgebeeld met behulp een MRI-scan, terwijl u het middel regadenoson krijgt toegediend. Op deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt. Het is mogelijk dat in uw situatie hiervan enigszins wordt afgeweken.

Doel van het onderzoek

U wordt behandeld door een cardioloog vanwege (een vermoeden van) hartklachten. Uw arts onderzoekt of uw klachten worden veroorzaakt
door zuurstofgebrek in uw hart. Zuurstofgebrek kan het gevolg zijn van één of meerdere vernauwingen van de kransslagaderen. Om hierover meer inzicht te krijgen is, in overleg met u, besloten tot een onderzoek met een MRI-scanner in combinatie met een infuus van .

Regadenoson zorgt voor maximale verwijding van de bloedvaten van het hart. Hierdoor kan een eventuele vernauwing van een kransslagader beter worden opgespoord.

Voorbereiding

Het is noodzakelijk om tijdelijk te stoppen met het innemen van bepaalde
medicijnen. Deze medicijnstop gaat vier dagen vóór het onderzoek in. Na het MRI-onderzoek zult u in principe die medicijnen weer moeten innemen. Als dit voor u van toepassing is, staat dit op de afsprakenbrief vermeld. Let op met producten die cafeïne of theïne bevatten:

  • 24 uur vóór het onderzoek mag u geen cafeïne- of theïnehoudende producten gebruiken, zoals koffie, thee, cola, chocolade en cacao.
  • Op de ochtend van het onderzoek kunt u een licht ontbijt gebruiken, zonder thee, koffie of chocola.

Het onderzoek

De afdeling streeft ernaar om u op uw afspraaktijd te helpen. Wilt u daarom op tijd aanwezig zijn voor het onderzoek en rekening houden met de tijd die nodig is voor parkeren?

Bij aankomst in HMC Bronovo gaat u naar de afdeling Radiologie. Deze is op de begane grond. U volgt route 64: bij binnenkomst in de centrale hal gaat u linksaf de gang in, waarna u bij de liften rechtsaf gaat. U meldt zich hier bij de balie van afdeling Radiologie. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u begeleid naar een kleedkamer. Hier kunt u zich uitkleden; alleen uw sokken en ondergoed houdt u aan. Let op dat u alle metalen voorwerpen in de kleedkamer laat.

De MRI-magneet trekt metalen voorwerpen aan. Het is daarom zeer belangrijk dat u géén metalen of magnetische voorwerpen bij u draagt in
de onderzoeksruimte. Het onderzoek kan daardoor mislukken.

Neemt u daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Draag geen metalen voorwerpen zoals haarspelden, sieraden (oorbellen, piercings, dasspelden, manchetknopen, enz.), beugel-BH, gebitsprothesen, gehoorapparaat, horloge, bril, metalen gespen, knopen of ritssluitingen.
  • Zorg ook dat u geen voorwerpen met metalen of magnetische onderdelen bij u heeft, zoals sleutels, balpennen, bankpasjes, creditcards, keycards, aanstekers, zakmes of munten.


De laborant in de onderzoeksruimte geeft u eerst uitleg en instructies over het onderzoek. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen. U krijgt een infuus in uw arm, waardoor tijdens het onderzoek regadenoson en een contrastmiddel toegediend wordt. Daarna schuift de laborant de onderzoekstafel in het MRI-apparaat: een verlichte tunnel die aan de voor- en achterkant open is.

U krijgt een balletje in uw hand waarin u kunt knijpen als u tijdens het onderzoek contact wilt met de laborant. Het MRI-apparaat maakt namelijk zoveel geluid dat de laborant u niet hoort tijdens het maken van de foto’s.

De geluiden die u tijdens het onderzoek hoort, zijn vergelijkbaar met een klop- of hamerboor. U hoort verschillende geluiden die variëren in hardheid. U krijgt daarom gedurende het onderzoek een koptelefoon op zodat de geluiden wat gedempt worden.

Het onderzoek duurt maximaal 30 minuten. Om te zorgen dat de beelden niet bewogen zijn, is het nodig dat u tijdens het onderzoek heel stil blijft
liggen. Vooral tijdens de opnamen (steeds tien tot 20 seconden) waarin u de geluiden hoort van uw hart, is stilliggen belangrijk. Het is nodig dat u gedurende die periode uw adem inhoudt.

Tijdens het onderzoek worden uw bloeddruk en hartritme continu geregistreerd. Een cardioloog en een radioloog houden voortdurend toezicht op het verloop van het onderzoek. Via een camera kan de laborant u zien.

Mogelijke bijwerkingen

Door de toediening van regadenoson kan er een kortdurend “blozend” en opgeblazen gevoel ontstaan. Het onderzoek wordt soms als onaangenaam ervaren vanwege de beperkte ruimte in de MRI tunnel.
Als u onwel dreigt te worden, kunt u de laborant op elk moment waarschuwen met het “knijpballetje”. In de praktijk blijkt het voor de meeste patiënten geen probleem te zijn. De regadenoson die tijdens het onderzoek toegediend wordt, is na korte tijd uitgewerkt.

Risico’s

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Bij een MRI-scan wordt er gebruikgemaakt van een magneetveld en radiogolven. Er komen geen röntgenstralen aan te pas. MRI is een veilige onderzoeksmethode waarvan tot op heden geen schadelijke effecten zijn waargenomen. Uit extra voorzorg wordt een MRI-onderzoek niet uitgevoerd in de eerste twaalf weken van de zwangerschap.
Als er bij u een pacemaker is geïmplanteerd, kan het onderzoek niet doorgaan; neemt u contact op met de afdeling Radiologie of uw cardioloog wanneer men hier niet van op de hoogte is.

Als u het medicijn dipyridamol (Persantin) gebruikt, mag u geen regadenoson toegediend krijgen. Daarom moet het gebruik van dit medicijn enkele dagen voor het onderzoek worden gestaakt. Regadenoson kan, in tegenstelling tot gewone adenosine, zonder bezwaren worden toegediend aan patiënten met COPD.

Anders dan röntgencontrastvloeistoffen is het MRI-contrastmiddel Gadolinium niet jodiumhoudend. Overgevoeligheid voor dit contrastmiddel komt vrijwel niet voor. Het contrastmiddel kan niet altijd worden toegediend aan patiënten met een slechte nierfunctie.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u één uur ter observatie op verpleegafdeling
Emma. Hier kunt u uw eventuele medicijnen weer gebruiken. U kunt daarna gewoon met de auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer weer naar huis of naar uw werk gaan.

Uitslag

De laborant geeft u geen uitslag van het MRI-onderzoek. Een radioloog en cardioloog beoordelen de MRI-opnamen. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens een vervolgafspraak met u. In verband met de verwerking van uw onderzoeksgegevens is deze afspraak niet eerder dan een week na het MRI-onderzoek. Als u nog geen vervolgafspraak heeft, kunt u deze (telefonisch) maken met de polikliniek van uw behandelend arts.

Afspraak annuleren

Neemt u uiterlijk 24 uur vooraf, of - in geval u op maandag het onderzoek heeft - voor het weekend telefonisch contact op tijdens kantooruren met de afdeling Radiologie wanneer u verhinderd bent. Zo kan een andere patiënt in uw plaats onderzocht worden. Zonder een tijdige afmelding wordt het wettelijk geldende wegblijftarief in rekening gebracht.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie en met vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de balie van afdeling Radiologie van HMC Bronovo via telefoonnummer 088 979 41 20. U kunt ook contact opnemen met de balie van de polikliniek Cardiologie van HMC Bronovo, via telefoonnummer 088 979 43 75. Deze is te bereiken op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Perfusie MRI van het hart met regadenoson

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis