Patiëntenpas

Binnen HMC krijgen alle patiënten een patiëntenpas. De patiëntenpas is voorzien van voorletters en achternaam (zoals geregistreerd in het GBA = Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), patiëntnummer, geboortedatum, geslacht (eventueel meerling symbool), de geldigheidsduur, een persoonlijke barcode (met daarin de patiëntgegevens) en uw foto.
De foto wordt ter plekke in het ziekenhuis gemaakt via een webcam. Op patiëntenpassen voor kinderen jonger dan 4 jaar komt geen foto te staan, maar een afbeelding van een beer.

Specialismen en team

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over patiëntenpas

Binnen HMC krijgen alle patiënten een patiëntenpas. De patiëntenpas is voorzien van voorletters en achternaam (zoals geregistreerd in het GBA = Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), patiëntnummer, geboortedatum, geslacht (eventueel meerling symbool), de geldigheidsduur, een persoonlijke barcode (met daarin de patiëntgegevens) en uw foto.
De foto wordt ter plekke in het ziekenhuis gemaakt via een webcam. Op patiëntenpassen voor kinderen jonger dan 4 jaar komt geen foto te staan, maar een afbeelding van een beer.

Waarom een patiëntenpas?

De patiëntenpas heeft voordelen voor u en voor ons. Door de introductie van de patiëntenpas:

 • Kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.
 • Staan alle gegevens die noodzakelijk zijn voor optimale zorgverlening bij elkaar op 1 kaart.
 • Zijn uw medische gegevens nog beter beveiligd tegen misbruik.
 • Patiënten kunnen zich in de toekomst, met de patiëntenpas, zelf aanmelden voor een afspraak bij de aanmeldzuil op de polikliniek.

Vragen en antwoorden

Hieronder staan vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen:

 • Identificatieplicht
 • Burgerservicenummer (BSN) in de zorg
 • Inschrijven in HMC
 • Hoe gaat HMC om met mijn gegevens

Bij het beantwoorden hebben we ook gebruik gemaakt van de website van de Rijksoverheid:

 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort- en-identificatie/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de- identificatieplicht-in-de-zorg-in.html
 • http://www.rijksoverheid.nl /onderwerpen/ persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de- zorg

Identificatieplicht

Als u ons ziekenhuis bezoekt, dan vragen wij u naar uw identificatie bewijs. Als gevolg van de nieuwe wetgeving, moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs waarop uw unieke BSN (burgerservicenummer) staat, bijvoorbeeld een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Zonder geldig identiteitsbewijs met uw unieke BSN kan de zorgverlener de kosten van uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Het invoeren van de identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om zorgfraude tegen te gaan.

Burgerservicenummer (BSN) in de zorg

Alle erkende zorgaanbieders, jeugdzorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten het burgerservicenummer (BSN) gebruiken. Dat betekent dat zorgverleners zoals uw huisarts, tandarts, apotheek, ziekenhuis of zorgverzekeraar uw BSN vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Dit voorkomt fouten bij de uitwisseling van patiëntgegevens en geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude. U moet zich wel legitimeren, om te bewijzen dat u degene bent die bij het BSN hoort.

Inschrijven in HMC

Kan ik ingeschreven worden met een verlopen legitimatiebewijs?

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen via de gemeente waar u bent ingeschreven.

Kan ik mij ook inschrijven als ik niet in Nederland woonachtig ben?

Ja, voorwaarde is wel dat u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft.

Moeten mijn kinderen ook worden ingeschreven?

Indien uw kind als patiënt ons ziekenhuis bezoekt, zal het ook als patiënt ingeschreven moeten worden. U moet voor uw kind een geldig identiteitsbewijs meenemen. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder.
In de zorg geldt een identificatieplicht. Dat houdt in dat iedereen zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als zij medische zorg ontvangen, ook minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Is het verplicht dat er een foto van mij gemaakt moet worden en waarom is dat?

Nee, het is niet verplicht om een foto op uw patientenpas te hebben. Om zorgfraude tegen te gaan betekent dit wel dat u zich bij elke afspraak eerst dient te melden bij de centrale kas om u te legitimeren en ook bij elk specialisme waar u een afspraak heeft. Dit kost u dus elke keer extra tijd. Ook kan het gebeuren dat de ziekenhuismedewerker vraagt om uw legitimatiebewijs; neem dit dus altijd mee.
Mocht u geen bezwaar hebben tegen een foto op uw pas dan wordt deze met een webcam gemaakt bij een van de registratiebalies.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw foto op de patiëntenpas en het gebruik van uw foto in uw patiëntendossier, kunt u dat aangeven bij het maken van uw patiëntenpas.

Hoe gaat HMC om met mijn gegevens?

Zijn mijn gegevens bij jullie veilig?

HMC houdt zich aan strikte veiligheid regels omtrent patiëntengegevens conform de NEN 7510, Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Algemeen’. Dit wordt ook regelmatig geaudit (gecontroleerd).

Kan ik een hoesje voor mijn kaart ontvangen?

Nee, HMC verstrekt geen hoesjes voor de patiëntenpas. De patiëntenpas heeft het formaat van een creditcard en kan zonder hoesje makkelijker worden bewaard in portemonnee of portefeuille.

Deze informatie wordt door HMC regelmatig aangepast aan de actualiteit. Wij verwijzen u ook naar de website van de Rijksoverheid waarop alle informatie over legitimatie en het gebruik van het BSN in de zorg is terug te vinden.
Mocht u nog vragen hebben dan staan onze medewerkers bij de registratie balie u graag te woord.

Patiëntenpas

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis