Opname voor een operatie in HMC Antoniushove

Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. Op deze webpagina leest u meer over uw opname en uw verblijf op de afdeling.

Afspraak en contact

U kunt contact opnemen met de polikliniek waar u in behandeling bent.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over opname voor een operatie in HMC Antoniushove

Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. Op deze webpagina leest u meer over uw opname en uw verblijf op de afdeling.

Dag van opname

Twee werkdagen voor uw opname belt de secretaresse van de verpleegafdeling naar u. Op de dag van de operatie gaat u naar de receptie in de hal in HMC Antoniushove. De receptionist legt u uit waar de opnamelounge is. Als u nog bloed moet laten prikken, kunt u dat laten doen in de zogenaamde Cito-kamer. De receptionist vertelt u waar dat is.

De opnamelounge

U meldt zich bij de balie van de opnamelounge op de eerste verdieping. De verpleegkundige neemt uw bagage in ontvangst, labelt uw bagage en plaatst deze in een afgesloten ruimte bij de opnamelounge. De opnamelounge is een wachtruimte in huiselijke sfeer vlakbij de operatiekamer. U heeft hier een gesprek met de verpleegkundige ter voorbereiding op de operatie. De verpleegkundige meet uw bloeddruk en temperatuur en u kunt uiteraard nog vragen stellen. Wij proberen te voorkomen dat u lang moet wachten. Het kan echter voorkomen dat een eerdere operatie langer duurt dan gepland of dat er een spoedoperatie tussen komt.

Wanneer alles in orde is en u zich klaar moet maken voor de operatie, kunt u zich in een kamer omkleden in een operatiejasje. Een verpleegkundige brengt u in bed naar de operatiekamer. Na de operatie brengt een verpleegkundige u naar de verpleegafdeling. Hier is de kamer waar u zult verblijven en u uw bezoek kunt ontvangen. Na de operatie vindt u uw bagage weer op uw bed op de verpleegafdeling.

De verpleegafdeling

U maakt kennis met de verpleegkundige van de verpleegafdeling wanneer u opgehaald wordt van de operatieafdeling. De verpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling. Op de afdeling zijn één-, twee- en driepersoonskamers.

Wij hebben zogenaamde gemengde verpleegkamers: mannen en vrouwen liggen op één kamer. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Helaas kunnen wij niet onder alle omstandigheden aan uw wensen voldoen.

Het team

Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en overig personeel. Als u vragen, klachten, op- of aanmerkingen heeft, dan horen wij dat graag van u. U kunt dit ook digitaal doen. Op de verpleegafdeling is hiervoor een tablet beschikbaar, vraag ernaar bij de verpleegkundige.

Artsen
Op de afdeling werken arts-assistenten. Uw arts-assistent bekijkt dagelijks uw situatie, onder andere tijdens de artsenvisite. Van maandag tot en met zaterdag is er dagelijks een artsenvisite, waarin uw arts-assistent, de chirurg en verpleegkundige de voortgang met u bespreken. Zij worden regelmatig geassisteerd door artsen in opleiding. De arts-assistent heeft dagelijks contact met de medisch specialist over uw situatie en de afspraken die voor u van toepassing zijn.

Verpleegkundigen
Op de afdeling hangt een overzicht waarop staat welke verpleegkundige voor uw zorg verantwoordelijk is. U kunt bij deze verpleegkundige terecht met uw vragen. Tijdens de overdracht van zorg informeren de verpleegkundigen elkaar over uw situatie en die van de andere patiënten.

De werktijden van de verpleegkundigen zijn:
Dagdienst: 07.30 - 16.00 uur
Avonddienst: 14.30 - 23.00 uur
Nachtdienst: 22.45 - 07.45 uur

Per dienst heeft u een verpleegkundige die uw aanspreekpunt is. Wilt u het uw verpleegkundige vertellen als u de afdeling even verlaat, zodat deze weet waar u bent?

Overige zorgverleners
Ook andere zorgverleners kunnen bij u langskomen, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtist of een medewerker van het laboratorium.

Wat neemt u mee?

Wij raden u aan het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis:

  • Nachtkleding;
  • Kleding voor overdag;
  • Toiletspullen.

U mag tijdens uw opname, als u dat kunt, een stukje lopen in het ziekenhuis. Dit is ook van belang voor uw herstel. Daarom adviseren wij u ook normale kleding voor overdag en schoenen mee te nemen, waar u goed op kunt lopen. Denk ook aan (indien van toepassing): (lees)bril, gehoorapparaat, kunstgebit, rollator, stok of rolstoel.
Op de opnamelounge is er beperkte opslagruime, dus wij verzoeken u maximaal één kleine tas mee te nemen met spullen die u de eerste dag nodig heeft. Uw bezoek kan eventueel later meer spullen meenemen.
Op uw kamer is er een kast voor uw spullen die u kunt afsluiten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal. U kunt geld of kostbaarheden in een kluis bij de beveiliging van het ziekenhuis laten bewaren.

Medicijnen

Tijdens uw verblijf op de afdeling levert de ziekenhuisapotheek uw medicijnen. Dit kunnen dezelfde medicijnen zijn die u thuis gebruikt, maar het kan ook zijn dat de specialist hier één of meer medicijnen aan toevoegt of juist weglaat. Voor uw behandeling is het belangrijk dat de specialist en ziekenhuisapotheker weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Neem uw actuele medicatieoverzicht altijd mee naar het ziekenhuis. Laat dit overzicht en uw medicijnen aan de verpleegkundige of apothekersassistent van het ziekenhuis zien. U kunt dit overzicht opvragen bij uw apotheek. De verpleegkundige vraagt u of u toestemming geeft dat het ziekenhuis contact opneemt met uw apotheek om uw laatste medicatieoverzicht op te vragen.

Telefonisch contact

De contactpersonen kunnen tussen 11.00-11.30 uur bellen met de verpleegafdeling om te informeren hoe het gaat en om eventueel een afspraak te maken met de arts-assistent.

Praktische informatie

Ontvangstbalie

Bij de ontvangstbalie is tussen 07.30 en 16.00 uur de afdelingssecretaresse aanwezig. Zij regelt uw afspraken voor onderzoeken.

Wifi

In HMC Antoniushove is een wifi-netwerk voor patiënten en bezoekers beschikbaar. Na het accepteren van de gebruikersvoorwaarden kunt u zonder code of wachtwoord inloggen.

Telefoon

U mag op de afdeling bellen met een mobiele telefoon. U kunt ook, tegen betaling, een telefoon aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u bij de verpleegkundige krijgen en inleveren. Als u op een twee- of driepersoonskamer ligt, is het niet toegestaan om te bellen tussen 23.00 uur en 07.30 uur. Dit voor de rust van de andere patiënten op uw kamer.

Televisie

Op de afdeling kunt u gebruikmaken van de televisie boven uw bed. U kunt de verpleegkundige vragen om de afstandsbediening en koptelefoon. In het dagverblijf hangt ook een televisie waar u gebruik van kunt maken.

Roken

Ons ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Indien u wilt roken, zijn daarvoor buiten het ziekenhuis bepaalde plaatsen aangewezen.

Kapper en pedicure

U kunt via de afdelingssecretaresse een afspraak maken met de kapper of de pedicure. De kosten zijn voor eigen rekening.

Bezoektijden en bezoekregels

  • Uw bezoek is welkom tussen 15.30 - 19.30 uur. Als uw bezoek niet op deze tijden aanwezig kan zijn, kunt u dit bespreken met de verpleegkundige.
  • Per patiënt mogen maximaal drie bezoekers aanwezig zijn. Dit in verband met de rust op de afdeling.

Maaltijden

Het ontbijt is tussen 07.30 en 09.30 uur, de lunch tussen 12.00 en 13.30 uur en de warme maaltijd tussen 17.30 en 19.00 uur. De keuze voor de warme maaltijd kunt u een avond van te voren aangeven op het menukeuzeformulier. Op dit formulier vindt u een menu van de dag en een aantal alternatieve keuzes. De zorgondersteuner brengt op de afdeling eten en drinken rond en kan u helpen bij het invullen van het formulier. De zorgondersteuner houdt ook uw kamer schoon en is uw aanspreekpunt voor alle niet-medische vragen.

Geestelijke verzorging

Als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand van de Dienst Geestelijke Verzorging kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. In ons ziekenhuis zijn een pastor, predikant, moslim geestelijk verzorger en pandit werkzaam. Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in het ziekenhuis in de Mgr. van Steezaal. Er is een Stiltecentrum op de tweede etage. Vrijwilligers van de Dienst Geestelijke Verzorging kunnen u naar de kerkdienst brengen of naar het Stiltecentrum begeleiden. Ook patiënten die in bed liggen of in een rolstoel zitten, kunnen komen. De vrijwilligers komen regelmatig op de afdeling langs.
Het telefoonnummer van de geestelijk verzorgers is 088 979 40 59.

Ontslag

Vanaf uw opnamedag zullen de arts en de verpleegkundige met u in gesprek gaan over de opnameduur en verwachte ontslagdatum. Als u na de ziekenhuisopname extra zorg nodig heeft, kunt u dit overleggen met de verpleegkundige. Zij schakelt indien nodig het Transferbureau van het ziekenhuis in. De arts bespreekt met u de dag en het tijdstip van uw ontslag uit het ziekenhuis. Recepten voor medicijnen die u thuis moet gebruiken en eventuele vervolgafspraken op de polikliniek regelt de afdelingssecretaresse voor u. U ontvangt deze tijdens een gesprek voorafgaand aan uw ontslag. De apothekersassistent neemt eventueel het recept met u door. Uw huisarts krijgt informatie over de behandeling en eventuele nazorg toegestuurd.

De dag na ontslag neemt een verpleegkundige van de verpleegafdeling contact met u op om te informeren hoe het met u gaat. Bij problemen na uw ziekenhuisopname kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent of met de Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden).

Suggestie of klacht

Als u ontevreden bent over uw behandeling of het verblijf in HMC Antoniushove, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt bij de verpleegkundige en/of de zorgmanager. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris, telefoon
088 979 40 44. U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal.

Als u tevreden bent of suggesties heeft, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen of suggesties heeft, bespreek deze dan gerust met de verpleegkundige.

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis