Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. Op deze webpagina leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige u en brengt u naar uw kamer. De verpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. Op deze webpagina leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige u en brengt u naar uw kamer. De verpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling.

De verpleegafdeling

U wordt opgenomen op een verpleegafdeling. Op deze afdeling zijn één-, twee- en driepersoonskamers. Wij hebben zogenaamde gemengde verpleegkamers: mannen en vrouwen liggen op één kamer. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Helaas kunnen wij niet onder alle omstandigheden uw wensen vervullen.

Het team

Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en ander personeel. Als u vragen, klachten en op- of aanmerkingen heeft, dan horen wij dat graag
van u.

Artsen

Op de afdeling werken arts-assistenten. De arts-assistent heeft dagelijks contact met de medisch specialist over uw situatie. Van maandag tot en met vrijdag komt dagelijks een arts-assistent bij u langs. De arts-assistent en verpleegkundige bespreken op dat moment het verloop van uw behandeling en hoe het met u gaat. Als u wilt weten wanneer de arts-assistent of medisch specialist bij u langskomt, dan kunt u dat vragen aan de verpleegkundige.

Verpleegkundigen

Op de afdeling hangt een overzicht waarop staat welke verpleegkundige voor u zorgt. U kunt bij deze verpleegkundige terecht met uw vragen. Tijdens de overdracht van de zorg informeren de verpleegkundigen elkaar over uw situatie en die van de andere patiënten.

De werktijden van de verpleegkundigen

Dagdienst: 07.30 - 16.00 uur
Avonddienst: 14.30 - 23.00 uur
Nachtdienst: 22.45 - 07.45 uur

Per dienst is één verpleegkundige uw aanspreekpunt. Wilt u het uw verpleegkundige vertellen als u de afdeling even verlaat, zodat hij of zij weet waar u bent?

Overige zorgverleners

Ook andere zorgverleners kunnen bij u langskomen, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtist of een medewerker van het laboratorium.
In het ziekenhuis zijn dagelijks vrijwilligers aan het werk. Zij komen tussen 11.00 uur en 14.00 uur op de afdeling. In overleg met u en de verpleging komen zij u bezoeken. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met de maaltijd, een stukje met u lopen, samen met u de bloemen verzorgen, de krant lezen of gewoon even praten.

Wat neemt u mee

Wij raden u aan het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis: nachtkleding, kleding voor overdag en toiletspullen. U mag, als u dat kunt, tijdens uw opname een stukje lopen in het ziekenhuis. Dit is van belang voor uw herstel. Daarom adviseren wij u ook normale kleding voor overdag en schoenen waar u goed op kunt lopen mee te nemen, Neem als u deze gebruikt de volgende hulpmiddelen mee: (lees)bril, gehoorapparaat, kunstgebit, rollator, stok of rolstoel.
Op uw kamer is een kast voor uw spullen die u kunt afsluiten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal. U kunt geld of kostbaarheden in een kluis bij de beveiliging van het ziekenhuis laten bewaren.

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de ziekenhuisapotheek uw medicijnen. Dit kunnen dezelfde medicijnen zijn die u thuis gebruikt. Ook kan het zijn dat de specialist één of meer medicijnen aan uw medicatie toevoegt of medicijnen weglaat die u gewend bent te gebruiken. Voor uw behandeling is het belangrijk dat de specialist en ziekenhuisapotheker weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Neem altijd uw medicijnen en een actueel medicatieoverzicht – op te vragen bij uw eigen apotheek - mee naar het ziekenhuis. Laat dit medicatieoverzicht en uw medicijnen zien aan de verpleegkundige of apothekersassistent van het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt ook een actuele medicatielijst opgevraagd bij uw apotheek.
De medicijnen en uw actuele medicatieoverzicht worden aan u of uw contactpersoon teruggegeven. Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u van ons ook weer een actueel medicatieoverzicht.

Contactpersoon

Op de dag van uw opname vraagt de verpleegkundige wie uw contactpersonen zijn. Alléén de contactpersonen (maximaal twee) die bij ons bekend zijn, mogen wij informeren over uw situatie. Wij kunnen contact opnemen met uw contactpersoon wanneer daarvoor aanleiding is. Informatie over de dagelijkse verzorging kan de contactpersoon van de patiënt aan de verpleegkundige vragen. Dit kan tijdens de bezoekuren of telefonisch tussen 11.00 - 12.00 uur. Wilt u met uw contactpersoon een gesprek met een arts, dan kunt u dit vragen aan de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse.
Wij verzoeken u om aan uw contactpersonen te vragen dat zij onderling afspreken wie het vaste aanspreekpunt wordt voor de afdeling.

Praktische informatie

Ontvangstbalie

Bij de ontvangstbalie is tussen 07.30 - 16.00 uur de afdelingssecretaresse aanwezig. Zij regelt uw afspraken voor onderzoeken.

Wifi

In HMC Antoniushove is een wifi-netwerk voor patiënten en bezoekers beschikbaar. Na het accepteren van de gebruikersvoorwaarden kunt u zonder code of wachtwoord inloggen op het netwerk.

Telefoon

U mag op de afdeling bellen met een mobiele telefoon. U kunt ook, tegen betaling, een telefoon aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u bij de verpleegkundige krijgen en inleveren. Als u op een twee- of driepersoonskamer ligt, is het niet toegestaan om te bellen tussen 23.00 uur en 07.30 uur. Deze regel garandeert de rust van alle patiënten op de kamer.

Televisie

Op de afdeling kunt u gebruikmaken van de televisie boven uw bed. U kunt de verpleegkundige vragen om de afstandsbediening en koptelefoon. In het dagverblijf hangt ook een televisie waar u gebruik van kunt maken.

Roken

Het is niet toegestaan om te roken in het ziekenhuis.

Kapper en pedicure

U kunt via de afdelingssecretaresse een afspraak maken voor de kapper of de pedicure. De kosten zijn voor eigen rekening.

Bezoektijden en bezoekregels

  • Uw bezoek is welkom tussen 15.30 - 19.30 uur. Als uw bezoek niet op deze tijden aanwezig kan zijn, kunt u dit bespreken met de verpleegkundige.
  • Per patiënt mogen maximaal twee bezoekers aanwezig zijn. Dit in verband met de rust op de afdeling.

Maaltijden

Het ontbijt is tussen 07.30 en 09.30 uur, de lunch tussen 12.00 en 13.30 uur en de warme maaltijd tussen 17.30 en 19.00 uur. De keuze voor de warme maaltijd kunt u een avond van tevoren aangeven op het menukeuzeformulier. Op dit formulier vindt u een menu van de dag en een aantal alternatieve keuzes. De zorgondersteuner brengt op de afdeling eten en drinken rond en kan u helpen bij het invullen van het formulier. De zorgondersteuner houdt ook uw kamer schoon en is uw aanspreekpunt voor alle niet-medische vragen.

Geestelijke verzorging

Als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand van de Dienst Geestelijke Verzorging, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. In het ziekenhuis werken een pastor, predikant, moslim geestelijk verzorger en pandit. Iedere zondag is om 10.00 uur een kerkdienst in het personeelsrestaurant. Vrijwilligers van de Dienst Geestelijke Verzorging kunnen u naar de kerkdienst brengen of naar het Stiltecentrum op de tweede etage begeleiden. Ook patiënten die in bed liggen of in een rolstoel zitten, kunnen komen. De vrijwilligers komen regelmatig op de afdeling langs. Het telefoonnummer van de geestelijk verzorgers is 088 979 25 56.

Ontslag

Vanaf uw opnamedag zullen de arts en de verpleegkundige met u in gesprek gaan over de opnameduur en verwachte ontslagdatum. Als u na de ziekenhuisopname extra zorg nodig heeft, kunt u dit overleggen met de verpleegkundige. Zij schakelt indien nodig het Transferbureau van het ziekenhuis in. De arts bespreekt met u de dag en het tijdstip van uw ontslag uit het ziekenhuis. De afdelingssecretaresse regelt recepten voor medicijnen die u thuis moet gebruiken en eventuele vervolgafspraken op de polikliniek. U ontvangt deze tijdens een gesprek voorafgaand aan uw ontslag. Uw huisarts krijgt informatie over de behandeling en eventuele nazorg toegestuurd. Bij problemen na uw ziekenhuisopname belt u met uw huisarts, tenzij uw arts-assistent andere afspraken met u heeft gemaakt.
Een paar dagen na ontslag neemt een verpleegkundige van de verpleegafdeling contact met u op om te informeren hoe het met u gaat.

Suggestie of klacht

Als u ontevreden bent over uw behandeling of het verblijf, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt bij de verpleegkundige en/of de zorgmanager. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris, telefoon 088 979 40 44. U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal. Als uw verblijf prettig is verlopen, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen of suggesties heeft, bespreek deze dan gerust met de verpleegkundige.

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis