Operatie van glaucoom aan het oog

Drainage-implant

U bent bij de oogarts geweest vanwege glaucoom. De oogarts heeft u een operatie geadviseerd. Glaucoom kan op verschillende manieren geopereerd worden. Op deze webpagina leest u over de techniek drainage-implant. Meer informatie over glaucoom kunt u lezen op de webpagina ‘Een aandoening van de oogzenuw: glaucoom’.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over operatie van glaucoom aan het oog

U bent bij de oogarts geweest vanwege glaucoom. De oogarts heeft u een operatie geadviseerd. Glaucoom kan op verschillende manieren geopereerd worden. Op deze webpagina leest u over de techniek drainage-implant. Meer informatie over glaucoom kunt u lezen op de webpagina ‘Een aandoening van de oogzenuw: glaucoom’.

Glaucoomoperatie

Als oogdruppels, tabletten en een laserbehandeling niet voldoende werken om glaucoom te behandelen, is een operatie noodzakelijk. De operatie heeft als doel de oogdruk te verlagen zodat uw zicht niet verslechtert. Er is geen behandeling mogelijk om uw zicht te verbeteren.

Drainage-implant

Een drainage-implant is een kunststof buisje met daaraan een siliconen plaatje. Het siliconen plaatje wordt bovenop uw oog geplaatst. Het buisje wordt in de voorste oogkamer geplaatst.
Het buisje wordt dichtgebonden met een hechting die vanzelf oplost na ongeveer zes weken. Hierna is het buisje weer open. Over het plaatje groeit in ongeveer zes weken bindweefsel dat het lichaam aanmaakt na de operatie. Het bindweefsel zorgt voor tegendruk waardoor er na de operatie niet teveel kamerwater uit het oog wordt afgevoerd. Na ongeveer zes weken wordt het kamerwater via het buisje afgevoerd naar het plaatje. Via het bindweefsel wordt het kamerwater opgenomen in de bloedbaan.

Voorbereiding

U mag twee weken voor de operatie geen aspirine gebruiken. Dit medicijn maakt het bloed dun en vergroot daarmee de kans op bloedingen. Overige bloedverdunnende middelen worden in overleg met de anesthesioloog en eventueel uw arts gestopt. Drie dagen voor de operatie moet u, naast de oogdruppels die u al gebruikt, beginnen met Pred Forte oogdruppels (4 maal daags) in het te opereren oog. Andere eventuele oogdruppels en medicijnen die de oogdruk verlagen moet u blijven gebruiken. Na de operatie kunt u niet zelf naar huis. Neemt u een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de operatie mag u niet autorijden.

doorsnede_oog_2.jpeg

Het vooronderzoek

Voordat de oogarts u opereert heeft u een afspraak op de pre-operatieve polikliniek. Vult u voordat u naar de pre-operatieve polikliniek komt het bijgevoegde vragenformulier in. Neem dit mee als u de afspraak heeft. Tijdens de afspraak op de pre-operatieve polikliniek wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan en de anesthesioloog bespreekt met u welke verdoving u tijdens de operatie krijgt. Alleen als het nodig is wordt er bloed bij u afgenomen en wordt er een hartfilmpje gemaakt.

De dag van de operatie

De operatie vindt plaats in HMC Bronovo. Op de polikliniek Oogheelkunde heeft u een datum gekregen waarop u geopereerd wordt. Twee werkdagen voor de operatie belt de doktersassistente u over het tijdstip dat u wordt verwacht. Op de dag van de operatie gaat u naar de afdeling Dagbehandeling op de 3e verdieping van HMC Bronovo. De verpleegkundige geeft u een operatiejasje die u over uw eigen kleding aantrekt. De verpleegkundige dient u een aantal oogdruppels toe. Dit is nodig om uw pupil te vernauwen. Daarna wordt u naar de operatiekamer gebracht. In uw oog krijgt u een zogenaamde spreider om uw oog open te houden. Het siliconen plaatje wordt onzichtbaar achterop het oogwit gehecht. Het buisje dat van het plaatje naar de voorste oogkamer loopt wordt aan de buitenkant bedekt met een stukje oogwit van een donor. Na de operatie kunt u dit oogwit zien zitten als een klein wit rechthoekje aan de bovenzijde van het oog. Aan het eind van de operatie wordt vaak een injectie in het oog gegeven met een ontstekingsremmend medicijn. U kunt dit medicijn nog een paar weken zien zitten als een wit gebiedje aan de onderkant van uw oog. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de operatie

Na de operatie zult u niet of nauwelijks pijn aan het oog hebben. U krijgt een verband op uw oog met daaroverheen een plastic beschermkapje. U mag dezelfde dag nog naar huis.

Adviezen

Voor een goede genezing van uw oog raden wij u aan onderstaande adviezen op te volgen.
Tot de dag na de operatie mag het kapje niet nat worden
De eerste weken mag u:

 • Niet sporten
 • Geen zware dingen tillen
 • Niet voorovergebogen werken
 • Niet zwemmen
 • Geen oogmake-up gebruiken
 • Geen contactlenzen in
 • Niet naar de sauna gaan
 • Niet in het geopereerde oog wrijven

De eerste weken moet u uw oog beschermen. Draag overdag een bril ter bescherming. ’s Nachts en tijdens het douchen moet u het plastic beschermkapje dragen.

Niet in het geopereerde oog wrijven

Het is belangrijk dat u na de operatie nooit meer in het geopereerde oog wrijft om te voorkomen dat het buisje het hoornvlies beschadigt. Als u toch per ongeluk in uw oog wrijft is het belangrijk dat u direct belt naar de polikliniek Oogheelkunde als u verandering merkt aan uw oog of aan het zien.

Controle

De dag na de operatie moet u op controle komen. Het verband wordt verwijderd en u kunt daarna beginnen met Pred Forte of Prednisolon oogdruppels (6 keer per dag) en Ultracortenol zalf (1 keer per dag voor het slapengaan). De oogarts bespreekt met u hoelang u de medicijnen na de operatie moet gebruiken. Beide medicijnen kunnen de oogdruk verhogen, maar na de operatie is dat geen bezwaar. Na de operatie moet u doorgaan met de oogdrukverlagende oogdruppels of tabletten die u voor de operatie gebruikte. De oogarts kan dit zo nodig aanpassen. De oogarts bespreekt dit met u. De eerste maand na de operatie wordt u regelmatig gecontroleerd door de oogarts tot het oog rustig is en de oogdruk goed is.

Complicaties

Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

 • Te hoge oogdruk: Vlak na de operatie is de oogdruk meestal te hoog. U moet dan in de eerste weken na de operatie extra oogdrukverlagende medicijnen gebruiken. Na ongeveer 6 tot 8 weken, als het buisje open gaat, zal de oogdruk weer dalen.
 • Te lage oogdruk: Soms lekt er kamerwater langs de insteekopening van het buisje en is de druk in het begin (te) laag. De drainage-implant kan te goed werken. Door een te lage oogdruk kunt u wazig gaan zien. Soms is het nodig het oog opnieuw te opereren.
 • Dubbelzien: De eerste drie maanden na de operatie kunt u dubbelzien. Dit gaat meestal vanzelf weer over.
 • Aanpassing van het buisje: Soms blijkt na enige tijd dat het buisje van de drainage-implant aangepast moet worden. Het kan voorkomen dat de drainage-implant anders vastgroeit dan gedacht. Het buisje kan verstopt raken. U merkt hier niets van. Als het buisje niet goed zit of niet goed werkt dan kan de oogdruk niet goed dalen. De oogarts meet na de operatie regelmatig uw oogdruk. Als het buisje niet goed zit is er een extra operatie nodig.
 • Vervormen van de pupil: Deze complicatie komt zelden voor. Als het gebeurt heeft dit geen invloed op het zicht.
 • Bloeding onder het vaatvlies: Dit is een zeldzame complicatie. Het geeft heftige pijn en u gaat er slechter door zien.
 • Heftige pijn en roodheid: Als u heftige pijn en forse roodheid in en rond het oog heeft kan dit wijzen op een bacteriële infectie in het oog. Dit komt zeer zelden voor en kan binnen enkele dagen na de operatie maar ook na langere tijd optreden. Een dergelijke infectie kan blindheid in het oog veroorzaken. Bij deze klachten moet u direct contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.
 • Na de operatie kan het dragen van contactlenzen een probleem zijn.

Resultaten

Het plaatsen van een drainage-implant heeft tot doel de oogdruk zodanig te verlagen dat verdere achteruitgang van het gezichtsveld door glaucoom wordt voorkomen. Bij ongeveer 80% van de patiënten lukt dit. Ongeveer 60% van de patiënten die een drainage-implant hebben moet oogdrukverlagende oogdruppels blijven gebruiken. Bij ongeveer 10% van de patiënten is op den duur opnieuw een operatie nodig.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van
13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Opleiding tot oogarts in het Medisch Centrum Haaglanden

Het HMC is een topklinisch ziekenhuis met opleidingsbevoegdheid voor het specialisme oogheelkunde. Ervaren arts-assistenten oogheelkunde die zich in het laatste jaar van de opleiding tot oogarts bevinden, voeren in het HMC ook (delen van) oogoperaties uit. De arts-assistenten staan altijd onder directe supervisie van een van de oogartsen.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft kunt u bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

Een arts waarschuwen

Als u pijn in het oog krijgt of wazig gaat zien, belt u met spoed naar de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30. ’s Avonds en in het weekend, telefoon
088 979 79 00.

Buiten kantooruren werken de oogartsen van het HMC samen met de oogartsen uit de Haagse regio. De dienstdoende arts-assistent en oogarts zijn aanwezig in het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag

Bij klachten kunt u zich melden op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis.

Voor telefonisch overleg buiten kantooruren kunt u bellen naar (070) 210 20 60.

Operatie van glaucoom aan het oog

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis