Operatie bij vernauwing van de plasbuis

In de plasbuis kan een vernauwing ontstaan. De uroloog heeft met u besproken de vernauwing weg te halen met een operatie. Op deze webpagina leest u over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over operatie bij vernauwing van de plasbuis

In de plasbuis kan een vernauwing ontstaan. De uroloog heeft met u besproken de vernauwing weg te halen met een operatie. Op deze webpagina leest u over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg.

Oorzaken

Een vernauwing van de plasbuis kan verschillende oorzaken hebben:

 • Aanleg;
 • Beschadiging van de plasbuis door een ongeval (bijvoorbeeld een val op de fietsstang);
 • Een ontsteking van de plasbuis;
 • Het inbrengen van een katheter (slangetje via de plasbuis naar de blaas om urine af te voeren);
 • Een eerdere operatie via de plasbuis.

Door deze oorzaken kan er littekenweefsel in de plasbuis ontstaan, waardoor deze wordt vernauwd. Bij een vernauwing van de plasbuis kunnen er klachten bij het plassen ontstaan. Doordat de blaas soms niet goed leeg kan worden geplast, wordt de kans op een blaasontsteking groter.

Behandeling

Om de vernauwing weg te halen, wordt het littekenweefsel in de plasbuis ingesneden. Deze operatie heet een operatie volgens Sachse of Otis. Het verschil tussen een operatie volgens Sachse of Otis is de operatietechniek. Uw uroloog bespreekt dit met u. U wordt meestal één nacht opgenomen.

Voorbereiding

Preoperatief spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur (POS). Het opnamebureau zal u thuis bellen voor het maken van deze afspraak. Tijdens het spreekuur zal de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u doornemen. De anesthesioloog zal u informeren over de verschillende anesthesiemogelijkheden.

De afspraak

Meestal wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Van de polikliniek Urologie krijgt u bericht waar en hoe laat u zich moet melden.

Eten en drinken

U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken. De anesthesioloog bespreekt met u vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie. Neemt u alle medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis.

De opname

Op de verpleegafdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. Zodra u geopereerd kunt worden, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer. De anesthesioloog geeft u een algehele verdoving (narcose) of een plaatselijke verdoving (ruggenprik).

De operatie

De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Medewerkers van de anesthesie zullen u hier ontvangen en de verdoving toedienen. U krijgt een infuus. U ligt tijdens de operatie in speciale beensteunen. De uroloog brengt een dunne buis in uw urinebuis. Via de buis wordt een klein mesje ingebracht. Hiermee snijdt de uroloog de vernauwing open. Hierdoor ontstaat een inwendige wond. De wond geneest vanzelf na enkele weken.

Als de operatie klaar is, wordt er een katheter (dun slangetje) in de plasbuis gebracht om het wondgebied rust te geven en om urine af te voeren. Gemiddeld duurt de operatie 20 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier worden uw hartslag en bloeddruk gecontroleerd. Als de controles in orde zijn, wordt u teruggebracht naar de afdeling.
U krijgt eerst wat te drinken en, wanneer dit goed gaat, wat te eten. Als u misselijk bent of pijn heeft, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige zeggen. U krijgt hier dan medicijnen voor. Zodra u voldoende drinkt, niet meer misselijk bent en uw bloeddruk goed is, wordt het infuus verwijderd.
U blijft een nacht slapen ter controle.

De volgende ochtend wordt de katheter verwijderd. Als de katheter verwijderd is en u zelfstandig kunt plassen, wordt er een echo van uw blaas gemaakt. Op de echo is te zien of de blaas goed is geleegd. Daarna mag u in overleg met de arts naar huis.

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee voor de polikliniek Urologie. U moet zorgen dat u een volle blaas heeft als u op de controleafspraak komt. We kunnen dan tijdens de afspraak beoordelen hoe de plasstraal is. 

Adviezen voor thuis

 • Na de operatie kunt u de eerste dagen een branderig gevoel bij het plassen hebben. Dit gevoel gaat vanzelf weg. Het is belangrijk dat u minimaal twee liter per dag drinkt.
 • U mag de volgende dag weer werken.
 • U mag na één week weer sporten, zwemmen, fietsen en geslachtsgemeenschap hebben.
 • In de urine kan nog wat bloed zitten. U hoeft daar niet van te schrikken, dit is normaal. Dit komt omdat de inwendige wond nog niet geheel genezen is. Dit kan tot vier weken na de operatie voorkomen.
 • Als u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen volgens de op de verpakking aangegeven dosering.

Complicaties

Soms ontstaat er na de operatie een nabloeding of kan de wond gaan ontsteken. Als u na de ingreep last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u om contact op te nemen:

 • koorts boven de 38,5º C
 • veel bloedverlies
 • veel pijn

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Het kan ook gebeuren dat de vernauwing van de plasbuis terugkomt.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Operatie bij vernauwing van de plasbuis

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis