Onze zorg voor u

Voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten met kanker, werkt Haaglanden Medisch Centrum (HMC) samen met het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). Mede dankzij deze samenwerking kunt u vertrouwen op complete en hoogwaardige zorg op maat door gespecialiseerde behandelteams.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 43 34
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over onze zorg voor u

Voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten met kanker, werkt Haaglanden Medisch Centrum (HMC) samen met het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). Mede dankzij deze samenwerking kunt u vertrouwen op complete en hoogwaardige zorg op maat door gespecialiseerde behandelteams.

Op deze webpagina leest u alles over de zorg voor patiënten met kanker binnen het UKC in HMC Antoniushove. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust aan uw casemanager of uw arts. Zij nemen alle tijd voor u.

Bij goede zorg kijken wij niet alleen naar de kwaliteit van de behandeling. Wij vinden het net zo belangrijk dat u zich welkom voelt. Daarom begeleiden wij u zo goed mogelijk tijdens en na de behandeling. U blijft als patiënt altijd nauw betrokken bij de keuzes in uw behandelproces. Wij streven ernaar om uw onderzoeken en behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Samenwerking binnen het UKC

HMC en het LUMC werken samen om beter in te spelen op alles wat er bij uw zorg komt kijken. Dat doen we door de specialistische kennis en ervaring van onze ziekenhuizen te bundelen. Door samen te werken, maken we dus gebruik van elkaars kennis en kunde.

Gespecialiseerde behandelteams

Binnen het UKC staan gespecialiseerde behandelteams voor u klaar. Deze behandelteams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat zij bestaan uit verschillende artsen en verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Door op deze manier kennis en ervaring te bundelen, is de deskundigheid van de behandelteams zeer groot. Hierdoor kunt u rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie, die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u verschillende rechten en plichten. Lees meer hierover op de webpagina Rechten en plichten.

Eigen regie

Bij de diagnose kanker komt er veel op u af. Wij vinden het belangrijk dat u de regie heeft en zelf bepaalt wat er gebeurt. Onze behandelteams omringen u met alle zorg en deskundigheid, maar vanzelfsprekend heeft u de zeggenschap over uw behandeling. Stel altijd gerust uw vragen en laat het ons weten wanneer u twijfels heeft of ergens mee zit. Neem ook voldoende bedenktijd bij het nemen van beslissingen.

Samen opstellen van het behandelplan

Het behandelteam bespreekt tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) de resultaten van de onderzoeken die bij u uitgevoerd zijn en wat in uw geval de behandelmogelijkheden zijn. Na afloop van het overleg bespreekt uw behandelend arts met u welke behandeling voor u geschikt is. Samen maakt u hierna een behandelplan. Om meer betrokken te zijn bij uw behandeling kunt u uw eigen medische gegevens bekijken via mijnHMC.

Begeleiding door de casemanager

De diagnose kanker kan veel bij u losmaken. De behandeling kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Voor iedere patiënt is er daarom een casemanager beschikbaar. De casemanager is uw eerste aanspreekpunt en regelt samen met u uw behandeltraject. De casemanager is een zorgprofessional (meestal een verpleegkundige). U en uw naasten kunnen op elk moment bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn over praktische zaken en over de behandeling(en). De casemanager beantwoordt zelf uw vragen of schakelt er de juiste deskundige voor in. De casemanager heeft doorlopend nauw contact met de andere zorgverleners die u helpen.

Nazorg en ondersteuning in uw eigen regio

Zowel tijdens de behandeling(en) als daarna zijn er verschillende mogelijkheden voor psychosociale en fysieke ondersteuning en nazorg. U kunt hierbij denken aan ondersteuning door de psycholoog en/of geestelijk verzorger. Maar ook de diëtist, fysiotherapeut en/of bedrijfsarts kunnen nazorg bieden. Wij streven ernaar om voor iedere patiënt een individueel nazorgplan op te stellen. Een deel van de nazorg en ondersteuning krijgt u in het UKC, een deel van zorgorganisaties in uw wijk, dorp, stad of regio. Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u terecht bij de medewerkers van het Informatieplein Oncologie. Lees meer op de webpagina Informatieplein Oncologie.

Hoe uw mening onze zorg kan verbeteren

We hebben u nodig om onze zorg te verbeteren. Daarom vragen wij u uw ervaringen met ons te delen. Meer informatie vindt u op de webpagina Kwaliteit en veiligheid.

Uitwisseling van gegevens met andere zorgaanbieders

De gegevens over uw behandeling in HMC komen in uw elektronisch patiëntendossier. Uw gegevens zijn niet zomaar in te zien voor andere zorgverleners. Soms is het noodzakelijk dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten HMC deelt. Dit mag alleen met uw toestemming en als de zorgverlener de gegevens uit uw dossier nodig heeft voor uw behandeling. Kijk voor meer informatie op de webpagina Delen van uw medische gegevens.

Wetenschappelijk onderzoek

Om meer te leren over een ziekte of behandeling, kunnen we u vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Welke soorten onderzoek er zijn en hoe we onderzoek verrichten leest u op de webpagina Wetenschappelijk onderzoek.

Nederlandse Kankerregistratie

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) verzamelt gegevens van iedereen in Nederland die kanker heeft. De gegevens gaan bijvoorbeeld over de soort kanker, de behandeling en het verloop. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek over kanker. Het is niet terug te leiden van welke persoon de gegevens afkomstig zijn. Als u desondanks niet wilt dat uw gegevens in de NKR komen, kunt u dit laten weten aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dit doet u door een e-mail te sturen aan fg@iknl.nl of door een brief te sturen aan Integraal Kankercentrum Nederland, t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, Postbus 19079, 3501 DB Utrecht.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie leest u in de folder ‘Registratie van kanker’ (pdf). Hierin staat beschreven waarom gegevens over kanker worden vastgelegd en wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.

Meer informatie

Op www.haaglandenmc.nl. vindt u meer informatie over de zorg voor patiënten met kanker, de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden bij kanker en de behandelteams.

Onze zorg voor u

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis