Onderzoek van het oog

OCT

De oogarts heeft voor u een OCT-onderzoek afgesproken. Dit is een scan van het oog. Op deze folder leest u welke voorbereidingen er nodig zijn en hoe het onderzoek verloopt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over onderzoek van het oog

De oogarts heeft voor u een OCT-onderzoek afgesproken. Dit is een scan van het oog. Op deze folder leest u welke voorbereidingen er nodig zijn en hoe het onderzoek verloopt.

Optical Coherence Tomography (OCT)

OCT staat voor optical coherence tomography. Er wordt met een apparaat een scan van het oog gemaakt. Hierbij wordt infrarood licht gebruikt. Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel het oog in naar het netvlies. Het netvlies kaatst dit licht terug. Het apparaat zet dit licht om in een beeld van de verschillende laagjes van het netvlies. Op deze manier kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht.

oct.png
OCT-apparaat

Voorbereiding

Oogdruppels

Voor dit onderzoek wordt u niet gedruppeld. Het kan zijn dat u aansluitend aan het onderzoek een afspraak bij de oogarts heeft en druppels in uw ogen krijgt om uw pupil te verwijden. Door deze druppels kunt u tijdelijk minder goed zien. De druppels werken enkele uren tot soms wel een dag. Houdt u hier rekening mee met uw vervoer terug naar huis.

Contactlenzen

Als u contactlenzen draagt, dan kunt u deze in houden bij het onderzoek. Mocht u aansluitend aan het onderzoek een afspraak bij de oogarts hebben en druppels in uw ogen krijgen om uw pupil te verwijden, neemt u dan een contactlensdoosje en lenzenvloeistof mee naar het onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekskamer op de polikliniek Oogheelkunde. De technisch oogheelkundig assistent of optometrist roept u binnen. U neemt plaats voor het apparaat met uw kin op een kinsteun. U wordt gevraagd om in het apparaat te kijken. U ziet dan een kruis. Kijkt u naar het midden van het kruis. De technisch oogheelkundig assistent of optometrist kan u vragen om een aantal seconden niet te knipperen met uw ogen. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer tien minuten. Het oog wordt niet aangeraakt.

Uitslag

Na het onderzoek krijgt u een vervolgafspraak bij de oogarts. Dit kan een afspraak op het spreekuur of een telefonische afspraak zijn. De oogarts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30. In uw plaats kan dan een andere pati nt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30.

Onderzoek van het oog OCT

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis