Onderzoek van de dikke darm (colonscopie)

U heeft darmklachten en uw arts verwijst u door voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek vindt plaats op onze afdeling Endoscopie. Ons gespecialiseerde team biedt u daarbij intensieve begeleiding.

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
maag-, darm-, leverziekten
088  979 43 37
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur
Locatie

Cijfers

4.400 colonscopieën per jaar, waarvan 350 voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Over onderzoek dikke darm (colonscopie)

U heeft darmklachten en uw arts verwijst u door voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek vindt plaats op onze afdeling Endoscopie. Ons gespecialiseerde team biedt u daarbij intensieve begeleiding.

Wat is een colonoscopie?

Colonoscopie is een darmonderzoek. Dit gebeurt met een kijkinstrument (endoscoop). Het instrument bestaat uit een bestuurbare, dunne slang waaraan een heel kleine camera is bevestigd. Deze wordt in uw darm ingebracht. Op deze manier kan de arts vrijwel alle afwijkingen in de darmwand opsporen.
Ook is het mogelijk om kleine ingrepen uit te voeren. Bijvoorbeeld het wegnemen van een stukje weefsel voor verder onderzoek (biopt).

Gesprek over onderzoek

Eerst heeft u een gesprek met de maag- lever- darmarts en/of de intakeverpleegkundige op de polikliniek Interne Geneeskunde. Hiervoor kunt u terecht in HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde. U kunt ook verwezen worden door een andere specialist zoals de chirurg of internist. Dan zal deze arts u informeren over het onderzoek. De arts of verpleegkundige vertelt u wat u kunt verwachten bij het onderzoek en hoe u zich moet voorbereiden. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor het darmonderzoek én een afspraak om de uitslag te bespreken.

Voorbereiding onderzoek

Voor het onderzoek moeten uw darmen leeg zijn. Hiervoor moet u laxeren. Dat gebeurt met medicijnen. De arts of verpleegkundige geeft u een recept mee en legt u de voorbereiding uit.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder een roesje. Dit betekent dat u na het onderzoek niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer en dat u onder begeleiding naar huis moet. Het is belangrijk dat u iemand uit uw omgeving vraagt om u te begeleiden. Voorafgaand aan het onderzoek zullen wij naar de contactgegevens van uw contactpersoon/begeleider vragen.

Uitslag

De arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Als de uitslag uitwijst dat er verdere behandeling nodig is, dan start deze direct.

Voorlichtingsfilm kijkonderzoek darmkanker

Wilt u meer weten over het kijkondezoek? Bekijk dan onze voorlichtingsfilm over het dikkedarmonderzoek met een kijkinstrument (ook wel coloscopie of colonoscopie genoemd). Patiënten vertellen over hun ervaringen en een MDL-arts en verpleegkundige leggen uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat. De voorlichtingsfilm is in drie talen talen beschikbaar:

Gerelateerde behandeling(en)

 

Onderzoek van de dikke darm (colonscopie)

Voordelen

  • Gespecialiseerd team
  • Intensieve begeleiding
  • Nauwe samenwerking met andere specialismen