Onderzoek met een roesje op de afdeling Endoscopie

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
maag-, darm-, leverziekten
088 979 43 37
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

 

Locatie

Cijfers

Per jaar:
10.000 onderzoeken door maag- darm-leverartsen
1.200 onderzoeken door longartsen

Over onderzoek met een roesje op de afdeling Endoscopie

Uw afspraak

U heeft een afspraak op:

___________________ dag ___________________ om ___________________ uur.

Wij vragen u om 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie van:
☐    HMC Antoniushove, vierde verdieping, te bereiken via lifthal ROOD
☐    HMC Westeinde, tweede verdieping, te bereiken via lifthal ROOD

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Endoscopie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur op onderstaand telefoonnummer. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Afdeling Endoscopie

HMC Antoniushove en HMC Westeinde: 088 979 43 37.

Binnenkort heeft u een onderzoek op de afdeling Endoscopie. U heeft met de arts afgesproken dat u tijdens dit onderzoek een roesje (ook wel sedatie genoemd) krijgt. Op deze webpagina leest u wat dit inhoudt.

Waarom een roesje?

Het doel van een roesje is dat het onderzoek minder belastend voor u wordt. Door het roesje wordt u slaperig. Een roesje is niet hetzelfde als narcose. Het effect van het roesje verschilt per persoon. Het is niet te voorspellen hoe slaperig u ervan wordt. Ook als u niet slaapt, zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan.

Als u regelmatig slaapmiddelen, alcoholische dranken of genotsmiddelen gebruikt, kan hierdoor de werking van het roesje verminderen. Een roesje wordt alleen gegeven als de arts die het onderzoek uitvoert hiervoor toestemming heeft gegeven. In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een slechte hart- en/of longfunctie, kan de arts besluiten af te zien van toediening van het slaapmiddel. Dit omdat er dan een verhoogd risico bestaat op complicaties voor uw gezondheid.

Vragenlijst

U krijgt een vragenlijst mee of u krijgt deze thuisgestuurd. Medicijngebruik, allergieën, telefoonnummer van uw begeleider e.d. moet u daarop vermelden. Neemt u deze vragenlijst alstublieft ingevuld mee naar uw afspraak voor het onderzoek.

Vervoer naar huis na het onderzoek

Door het roesje is uw reactievermogen vertraagd. U mag daarom niet zelf autorijden, fietsen of alleen met het openbaar vervoer of taxi reizen. Het is alleen mogelijk om een roesje te krijgen als:

 • Iemand u op komt halen van de uitslaapkamer van de afdeling Endoscopie. Dit moet u van tevoren regelen.
 • Een telefoonnummer van uw begeleider is doorgegeven aan de verpleegkundige. Uw begeleider moet telefonisch bereikbaar zijn gedurende de tijd dat u in het ziekenhuis bent.

Het roesje

Voor toediening van het roesje wordt er een infuusnaaldje bij u ingebracht. Is er in uw geval een medische reden dat u niet in uw arm geprikt mag worden? Dan moet u dit van tevoren melden aan de verpleegkundige.
Uw bloeddruk wordt gemeten. Door een knijper op uw vinger wordt uw zuurstofgehalte gemeten. Wij vragen u geen nagellak te dragen op de dag van het onderzoek, omdat dit de meting kan beïnvloeden.
De arts dient het slaapmiddel (Dormicum®) en soms ook een pijnstiller (Fentanyl®) toe.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u op de brancard naar de uitslaapkamer gebracht. Ook hier worden regelmatig uw bloeddruk en zuurstofgehalte gemeten. U kunt zich na afloop van het onderzoek slaperig en suf voelen. Het kan zijn dat u zich niets kan herinneren van het onderzoek. U blijft in de uitslaapkamer totdat u goed wakker bent. Dit duurt gemiddeld een uur. Met uw begeleider wordt telefonisch besproken hoe laat u mag worden opgehaald. Voordat u naar huis gaat, wordt het infuusnaaldje verwijderd.

De medicijnen die u krijgt, kunnen uw reactievermogen tot 24 uur na de ingreep nog beïnvloeden. Daarom mag u de eerste 24 uur na de ingreep geen activiteiten verrichten waarbij coördinatie en alertheid nodig zijn. Denk aan zelfstandig deelnemen aan het verkeer, apparaten en machines bedienen, koken of een ladder beklimmen. Ook raden wij u aan om geen alcohol te drinken en geen belangrijke beslissingen te nemen, zoals het tekenen van een contract.

Bijwerkingen

De eerste 24 uur na het onderzoek kunnen een aantal bijwerkingen optreden. Deze komen niet veel voor. Het gaat om:

 • Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
 • Een groter risico dat u valt, doordat het slaapmiddel (Dormicum® of Midazolam) de coördinatie kan verminderen. Vooral ouderen en mensen met een spierziekte hebben hier kans op.
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid.
 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen hier last van krijgen.
 • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig. De verschijnselen zijn zeer zelden ernstig.
 • Mensen met Myastenia Gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte.

Complicaties

Door toediening van het slaapmiddel kan de ademhaling oppervlakkiger worden. Daardoor is het soms nodig u extra zuurstof te geven via de neus. In enkele gevallen kan het voorkomen dat het zuurstofgehalte in het bloed zo laag wordt dat de arts besluit om de werking van het roesje op te heffen, door u via het infuusnaaldje Flumazenil toe te dienen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. De afdeling Endoscopie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 088 979 43 37.

Onderzoek met een roesje op de afdeling Endoscopie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis