Onderzoek en behandeling op de afdeling Medische Psychologie

U bent verwezen naar een psycholoog van de afdeling Medische Psychologie. Op deze webpagina leest u met welke klachten u een verwijzing naar de psycholoog kunt krijgen. Op de webpagina staat hoe de psycholoog werkt en wat psychologisch onderzoek en behandeling inhouden. Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, dan kunt u deze aan de psycholoog stellen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Uw behandelend specialist kan u doorverwijzen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

 

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over onderzoek en behandeling op de afdeling Medische Psychologie

U bent verwezen naar een psycholoog van de afdeling Medische Psychologie. Op deze webpagina leest u met welke klachten u een verwijzing naar de psycholoog kunt krijgen. Op de webpagina staat hoe de psycholoog werkt en wat psychologisch onderzoek en behandeling inhouden. Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, dan kunt u deze aan de psycholoog stellen.

Medische psychologie

De psycholoog van de afdeling Medische Psychologie is deskundig op het gebied van psychische klachten veroorzaakt door lichamelijke klachten. Ook weet deze psycholoog veel af van psychische klachten die in combinatie met lichamelijke klachten voorkomen.
Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling in een ziekenhuis kunnen een zware belasting zijn voor u en uw omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen in bijvoorbeeld de relatie of op het werk.
Voorbeelden van klachten waarmee u bij de psycholoog van het ziekenhuis terecht kunt, zijn:

 • Angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep;
 • Psychische klachten na het horen van een diagnose;
 • Het moeilijk kunnen omgaan met een (ernstige) ziekte of handicap;
 • Verwerkings- en/of aanpassingsproblemen;
 • Omgaan met lichamelijke klachten waarvoor (vooralsnog) geen medische verklaring is gevonden.

De afdeling

De psychologen van de afdeling Medische Psychologie bieden hulp aan patiënten van alle leeftijden. De medische psychologie is een aanvulling op de zorg die het ziekenhuis biedt. Op de afdeling werken klinisch (neuro)psychologen (in opleiding), gezondheidszorgpsychologen (in opleiding), psychologen in opleiding en secretaresses. In de uitnodiging die u ontvangt of tijdens het eerste contact met de afdeling, ontvangt u informatie over met wie u te maken krijgt.

De gang van zaken

U bent naar de afdeling Medische Psychologie verwezen door uw medisch specialist. Na de verwijzing wordt er telefonisch of schriftelijk een afspraak met u gemaakt. Deze afspraak is voor een kennismakingsgesprek met een psycholoog. Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, kan een psycholoog u ook tijdens uw verblijf bezoeken. Na het kennismakingsgesprek vindt eventueel verder psychologisch onderzoek en/of behandeling plaats.

Het kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek (intakegesprek) stelt de psycholoog u vragen over uw klachten. De psycholoog probeert zich zo een beeld te vormen van wie u bent en hoe uw leven eruit ziet. Wanneer u zelf vragen heeft, kunt u die natuurlijk ook stellen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Na het kennismakingsgesprek wordt meestal een vervolgafspraak gemaakt voor verder onderzoek en/of een psychologische behandeling.

Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek kan met name nuttig zijn als u last heeft van lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden wordt. Een psychologisch onderzoek is geen lichamelijk onderzoek. Het bestaat voor een belangrijk deel uit het invullen van vragenlijsten, het doen van testen en het beantwoorden van vragen in een gesprek. Door middel van een psychologisch onderzoek wordt samen met u uitgezocht welke psychologische factoren eventueel bij kunnen dragen aan de klachten die u heeft. Op basis van de bevindingen van het psychologisch onderzoek, kan er een plan worden gemaakt voor de behandeling van uw klachten. De onderzoeksresultaten worden met u besproken.

Psychologische behandeling

Wanneer uit het kennismakingsgesprek en eventueel psychologisch onderzoek blijkt dat uw psychologische klachten samenhangen met uw medische problematiek en/of behandeling, dan kunt u door een psycholoog van de afdeling Medische Psychologie worden behandeld. Deze behandeling is gericht op de vermindering van uw klachten en zo mogelijk op herstel. Het effect van de behandeling zal meestal niet direct merkbaar zijn. Verandering aanbrengen in hoe u met dingen omgaat, vraagt tijd. De psycholoog begeleidt u daarbij.
De psycholoog in het ziekenhuis beperkt zich meestal tot een kortdurende behandeling, gericht op een directe aanpak van de klacht. Het kan zijn dat u een langere behandeling nodig heeft. In deze situatie en wanneer uw klachten niet samenhangen met de medische diagnose of behandeling, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een hulpverlener of instantie buiten het ziekenhuis.

Kosten en vergoeding

De gesprekken op de afdeling Medische Psychologie zijn inbegrepen bij de medische behandeling in het ziekenhuis. U heeft hiervoor altijd een verwijzing nodig van uw (verpleegkundig) specialist.

Vertrouwelijke informatie

De psycholoog is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. Het ziekenhuis werkt met een elektronisch patiëntendossier. De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Uw dossier is daarom grotendeels afgeschermd. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie, als dat van belang is voor de hulpverlening, gerapporteerd wordt aan de medisch specialisten die bij uw behandeling zijn betrokken. Met uw toestemming wordt ook de huisarts geïnformeerd over de behandeling. Eventueel kunnen uw gegevens, nadat ze anoniem zijn gemaakt, gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan alleen als u hier toestemming voor geeft.

U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van de rapportage van het eventuele psychologische onderzoek of de behandeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de psycholoog die u heeft behandeld. De psycholoog is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten.

Kwaliteitsbewaking

De psycholoog streeft naar een zo goed mogelijk contact met u. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, dan kunt u dit altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.
De psychologen zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) en gebonden aan de beroepscode. Alle gezondheidszorgpsychologen en klinisch (neuro) psychologen van de afdeling Medische Psychologie vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Psychologie. De contactgegevens:

 • HMC Antoniushove    088 979 42 89
 • HMC Westeinde     088 979 24 95

Meer informatie

Meer algemene informatie over een psycholoog, werkzaam in een algemeen ziekenhuis, kunt u vinden op de website www.psynip.nl.

Onderzoek en behandeling op de afdeling Medische Psychologie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis