Onderzoek door het UKC

Hoe voelt u zich?
Hoe ervaart u uw behandeling?

We willen graag weten hoe u vindt dat uw behandeling verloopt. Hoe heeft u de behandeling ervaren? Is uw kwaliteit van leven veranderd? Ervaart u nog klachten? Zo ja, op welke gebieden? Zo krijgen we een volledig beeld van de zorg die u ontvangt.

Op deze webpagina vindt u informatie over het meten van de patiëntuitkomsten en patiëntervaringen van de zorg.

Afspraak en contact

088 979 47 80

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over onderzoek door het UKC

We willen graag weten hoe u vindt dat uw behandeling verloopt. Hoe heeft u de behandeling ervaren? Is uw kwaliteit van leven veranderd? Ervaart u nog klachten? Zo ja, op welke gebieden? Zo krijgen we een volledig beeld van de zorg die u ontvangt.
Op deze webpagina vindt u informatie over het meten van de patiëntuitkomsten en patiëntervaringen van de zorg.

Waarom meten we patiëntuitkomsten en -ervaringen?

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u uw kwaliteit van leven ervaart voor, tijdens en na de behandeling. Deze informatie kunt u aan ons geven door vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten vormen een onderdeel van uw behandeling.

Hoe zien de vragenlijsten eruit?

De vragenlijsten zijn gebaseerd op verschillende domeinen die van invloed zijn op uw gezondheid, zoals uw fysieke en mentale functioneren en uw lichaamsbeeld. Ook stellen we u vragen over uw ervaringen rondom uw zorg en zorgverleners. Zo komen we te weten hoe tevreden u bent over de zorg die u in ons ziekenhuis ontvangt.

Omdat we een zo compleet mogelijk beeld van uw situatie willen vormen, stellen wij u een brede selectie aan vragen. Het duurt ongeveer 30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Om uw situatie voor, tijdens en na de behandeling te kunnen blijven monitoren, vragen we u gedurende uw zorgtraject op meerdere momenten de vragenlijst in te vullen. Dit doet u door de link in de e-mail die u ontvangt aan te klikken.

Waarvoor gebruiken we uw antwoorden?

Alleen uw behandelend arts of verpleegkundig specialist kan uw antwoorden zien en deze met u bespreken. Met deze antwoorden kunnen we zien wat goed gaat en wat beter kan. Ook bent u beter voorbereid om samen met uw arts voor het best mogelijke behandeltraject te kiezen. Verder gebruiken we uw opmerkingen en die van uw medepatiënten om de behandeling in de toekomst te verbeteren en te personaliseren.

Daarnaast worden uw antwoorden geanonimiseerd gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Verbeterinformatie voor ziekenhuizen;
  • Het leveren van informatie aan patiëntenorganisaties, overheid en toezichthouders;
  • Het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor patiënten;
  • Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars;
  • Wetenschappelijk onderzoek.

Privacy

Deelname aan de vragenlijsten is vrijwillig. Wij willen u er wel op wijzen dat het invullen van de vragenlijsten belangrijke informatie over uw behandeling geeft aan uw arts. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat alle onderzoeksgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de vragenlijsten of het onderzoek? Of heeft u vragen of opmerkingen over uw behandeling? Dan kunt contact opnemen met uw casemanager via telefoonnummer 088 979 47 80. Heeft u vragen over het inloggen? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk via 088 570 00 55 of via info@patientinvolved.nl.

Onderzoek door het UKC

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis