Onderzoek door de orthoptist bij kinderen

Uw kind heeft een afspraak bij de orthoptist en de oogarts op de polikliniek Oogheelkunde. Op deze webpagina leest u wat een orthoptist is en wat het onderzoek inhoudt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over onderzoek door de orthoptist bij kinderen

Uw kind heeft een afspraak bij de orthoptist en de oogarts op de polikliniek Oogheelkunde. Op deze webpagina leest u wat een orthoptist is en wat het onderzoek inhoudt.

Wat doet de orthoptist

Orthoptie betekent recht kijken. Een orthoptist onderzoekt en behandelt afwijkingen van het oog die te maken hebben met recht kijken, de stand van de ogen, de samenwerking tussen de ogen en het zien. Voorbeelden van oogafwijkingen die de orthoptist behandelt, zijn een lui oog en scheelzien. De orthoptist werkt samen met de oogarts.

Voorbereiding

Uw kind krijgt druppels in de ogen om de pupillen wijd te maken. Na het onderzoek is zon of fel licht niet prettig in de ogen. Bij helder weer is het daarom prettig een pet of een zonnebril met UV-filters te dragen na het onderzoek.

Het onderzoek

Op de dag van de afspraak meldt u zich met uw kind op de polikliniek Oogheelkunde. De doktersassistente controleert de gegevens van uw kind. Daarna kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. In de wachtkamer is een speelhoek voor kinderen.

Onderzoek door de orthoptist

U wordt binnengeroepen door de orthoptist. De orthoptist kijkt met een lampje naar de stand van de ogen. Er wordt naar de samenwerking tussen de ogen en de gezichtsscherpte gekeken. Dit gedeelte van het onderzoek duurt ongeveer tien minuten en is niet pijnlijk.

Daarna krijgt uw kind druppels in de ogen om de pupillen wijd te maken. De druppels prikken even in de ogen. Na ongeveer een minuut is dit gevoel weer weg. U en uw kind kunnen daarna weer plaatsnemen in de wachtkamer. De druppels moeten 30-45 minuten inwerken. Van de druppels gaat uw kind enige uren slechter zien. Dit kan tot de volgende ochtend duren.
Als de druppels zijn ingewerkt, wordt u weer binnengeroepen in de spreekkamer van de orthoptist. De orthoptist meet vervolgens de eventuele brilsterkte op. Dit wordt gedaan met glazen en een spiegeltje. Als alle onderzoeken zijn gedaan, bespreekt de orthoptist met u en uw kind de resultaten en, als dat nodig is, de behandeling. Daarna neemt u weer plaats in de wachtkamer.

Onderzoek door de oogarts

De oogarts roept u binnen in de spreekkamer en kijkt met een lampje in de ogen van uw kind. De oogarts kijkt onder andere naar de conditie van het netvlies en naar de helderheid van het hoornvlies en de ooglens.

Het volledige onderzoek neemt ongeveer 1,5 tot twee uur in beslag.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30. In uw plaats kan dan een andere pati nt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30.

Onderzoek door de orthoptist bij kinderen

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis