Obstructief slaapapneu syndroom
Onderzoek voor de operatie

Specialismen en team

Afspraak en contact


HMC Westeinde
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Slaaponderzoeken 088 979 27 22 - keuze 1

Locatie

Cijfers

1.800 nieuwe patiënten per jaar
80 % geslaagde behandelingen bij slapeloosheid

Over obstructief slaapapneu syndroom Onderzoek voor de operatie

Belangrijke informatie over dit onderzoek

Belangrijk om te weten is dat er bij de eerste afspraak elektroden op uw hoofd en lichaam worden geplakt. Ook wordt er apparatuur op uw borst geplakt. Met deze elektroden en apparatuur gaat u naar huis (zie afbeelding).
osas1

Uw specialist heeft u voor onderzoek verwezen naar het Slaapcentrum van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). Voordat u geopereerd wordt, gaan wij onderzoeken of u aan het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) lijdt. Dit syndroom kan namelijk leiden tot complicaties bij uw operatie. In deze folder vindt u algemene informatie over het obstructief slaapapneu syndroom en informatie over het uit te voeren onderzoek.

HMC-patiëntenpas

U moet de oproepbrief en uw HMC-patiëntenpas meenemen. Bent u nog niet in bezit van een HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Meldt u zich dan voor de afgesproken tijd bij het inschrijfbureau in de centrale hal. Neemt u daarvoor het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of rijbewijs;
  • een geldig verzekeringsbewijs.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór de afspraak) met het Slaapcentrum in HMC Westeinde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is het slaapapneu syndroom?

Het woord apneu betekent “zonder lucht”. Een slaapapneu is een pauze van de ademhaling van meer dan tien seconden tijdens de slaap. Tijdens de slaap verslappen alle lichaamsspieren en dus ook de spieren van de keel en het zachte gedeelte van het gehemelte. Apneus treden meestal op in combinatie met snurken. Bij een klein deel van de snurkende mensen is de keelholte zo nauw, dat het zachte gehemelte, de huig en de keelwand soms tijdens de slaap helemaal tegen elkaar aan gezogen worden. Hierdoor wordt de luchtweg afgesloten. Er volgt dan een ademstilstand (zie afbeelding 1). De luchtweg kan ook afgesloten raken omdat tijdens de slaap de tong naar achteren zakt.

Als dit meer dan vijf keer per uur voorkomt, spreken we van een obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). Deze vorm van slaapapneu komt het meeste voor. De afsluiting levert geen gevaar op voor verstikking. Als er een apneu optreedt, geven de hersenen een signaal af. Hierdoor gaat u minder diep slapen of wordt u wakker. De keelholte gaat dan weer open, waardoor u weer kan ademen. U slaapt verder en langzaam ook weer steeds dieper, totdat er een nieuwe apneu optreedt.

osas2

Afbeelding 1: Een apneu is een volledige afsluiting van de luchtweg

De gevolgen van het slaapapneu syndroom

Door de slaapapneus en de alarmsignalen uit de hersenen lukt het u niet of nauwelijks om diep genoeg te slapen. Dit leidt tot moeheid en slaperigheid overdag. Dit kan zo erg zijn dat u ongewild in slaap valt. Ook een slechte concentratie en vergeetachtigheid kunnen het gevolg zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld in het verkeer.

Door de alarmsignalen van de hersenen treden er ’s nachts ook wisselingen in de bloeddruk op. Deze wisselingen zijn een belasting voor uw hart- en bloedvaten. Er kan ook een hoge bloeddruk door ontstaan.

Als u aan een slaapapneu syndroom lijdt, dan is er bovendien een verhoogd risico op complicaties bij de operatie die u moet ondergaan. Daarom wil uw specialist dit eerst onderzoeken voordat de operatie uitgevoerd wordt.

Het onderzoek

Nadat u door uw specialist bent doorverwezen naar het Slaapcentrum, wordt u uitgenodigd voor een afspraak bij de neuroloog van het Slaapcentrum.

Na uw gesprek met de neuroloog meet een laborant een slaapregistratiesysteem bij u aan (zie afbeelding 2). Met deze apparatuur wordt - naast de ademhaling, het snurken en het zuurstofgehalte in het bloed - ook uw slaap gemeten en geregistreerd. De slaap kunnen we meten met behulp van de elektroden die door de laborant op uw hoofd zijn geplakt. Met de bevestigde elektroden en de apparatuur gaat u naar huis, zodat u in uw eigen bed kunt slapen. De volgende dag komt u weer terug. De elektroden en apparatuur worden dan weer verwijderd door een laborant.

osas1

Afbeelding 2: Apparatuur bevestigd

De uitslag van het onderzoek

De registratie wordt door de laborant van het Slaapcentrum uitgewerkt en besproken met de neuroloog. Wanneer er weinig of geen ademstops zijn geregistreerd, kan de geplande operatie doorgaan. U wordt dan vanzelf opgeroepen voor de operatie.

Wanneer er te veel ademstops zijn geregistreerd, moet er een vervolgonderzoek plaatsvinden.

Vervolgonderzoek

Wanneer er bij u te veel ademstops zijn geregistreerd, bellen wij u met de uitslag. We maken dan meteen een nieuwe afspraak voor het vervolgonderzoek. De reden voor verder onderzoek is dat nachtelijke ademstops (OSAS) behandeld moeten worden om het risico op complicaties bij een operatie te verminderen. Bij te veel ademstops is een behandeling met een CPAP-apparaat de beste oplossing. CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Een CPAP-apparaat blaast voortdurend lucht in uw neus en keel. Dit gebeurt tijdens het in- en tijdens het uitademen. Hierdoor kunnen de wanden van de keelholte niet meer samenvallen, waardoor er veel minder ademstops optreden. Ook het snurken verdwijnt meestal.

Tijdens de behandeling slaapt u ’s nachts aangesloten aan een CPAP-apparaat. Aan het CPAP-apparaat zit een slang, met aan het uiteinde een masker. Dit masker past over uw neus of over uw neus en mond (zie afbeelding 3).

slapen cpap

Afbeelding 3: Slapen met een CPAP apparaat

Om het masker goed te laten passen, moet het aangemeten worden. Het aanmeten gebeurt door een medewerker van een CPAP-firma.

Daarom maken wij voor u een afspraak op het spreekuur van de CPAP-firma. Dit spreekuur vindt plaats in het Slaapcentrum in HMC Westeinde. Tijdens uw afspraak geeft de medewerker van de CPAP-firma u ook uitgebreide informatie over de werking van het CPAP-apparaat. Het CPAP-apparaat en masker neemt u mee naar huis.

Slapen met een CPAP-apparaat is geen comfortabele situatie. U zult er eerst aan moeten wennen. Veel patiënten nemen het ongemak voor lief, omdat zij beter gaan slapen en zich overdag meer uitgerust voelen.

Instelnacht in het Slaapcentrum

In sommige situaties kiest de neuroloog ervoor het instellen van het CPAP-apparaat te laten plaatsvinden tijdens een nacht in het Slaapcentrum. In dat geval meet de laborant van het Slaapcentrum het masker bij u aan. Ook heeft u tijdens deze nacht elektroden op uw hoofd en lichaam. Verder sluiten de laboranten bij u een CPAP-apparaat aan. Gedurende deze CPAP-instelnacht meten we met uitgebreide apparatuur met welke druk uw CPAP-apparaat moet blazen om de keelholte open te houden. Na deze nachtregistratie maken wij een afspraak voor u op het spreekuur van de CPAP-firma in het Slaapcentrum in HMC Westeinde.

Na het onderzoek

Een goede begeleiding vinden we belangrijk bij het leren slapen met een CPAP-apparaat. Onze neurologen en laboranten begeleiden u zolang u dit nodig heeft. Het is onze ervaring dat dit de kans van slagen van de behandeling vergroot.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Neemt u dan contact op met het Slaapcentrum in HMC Westeinde. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 en vrijdag van 08.00-12:00 uur via telefoonnummer 088 979 27 22. Kies 1 U kunt ook e-mailen naar knf.slc@haaglandenmc.nl.

Op de website van HMC vindt u aanvullende informatie over het slaaponderzoek en behandelingen. Deze informatie staat op: www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/slaapcentrum.

Uw ervaringen maken ons beter!

Wij willen onze zorg blijven verbeteren! Deel uw ervaring over uw bezoek aan onze polikliniek door deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek: website: www.haaglandenmc.nl/patienttevredenheid

qr kwaliteit

Scan de QR-code met de camera van uw telefoon.

Obstructief slaapapneu syndroom Onderzoek voor de operatie

Waarom HMC?

  • Zeer ervaren behandelteam
  • Geaccrediteerd door federatie voor Nederlandse slaapcentra
  • Behandeling van alle slaapproblemen
  • Behandeling van slaapproblemen bij kinderen
  • Expertisecentrum rusteloze benen (RLS)
  • Moderne technieken
  • Slaaponderzoek thuis mogelijk
  • Grootste slaapcentrum in de regio Haaglanden