Obductie (autopsie)

Als een patiënt is overleden, kan de specialist de nabestaanden toestemming vragen voor obductie. Dit is een inwendig onderzoek op het lichaam van de overledene. We doen dit onderzoek om de doodsoorzaak vast te stellen of om vast te stellen of een ziekte erfelijk of besmettelijk is. Een patholoog doet het onderzoek.

Specialismen en team

Afspraak en contact

De afdeling Pathologie doet op aanvraag van de specialist onderzoek.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over obductie

Als een patiënt is overleden, kan de specialist de nabestaanden toestemming vragen voor obductie. Dit is een inwendig onderzoek op het lichaam van de overledene. We doen dit onderzoek om de doodsoorzaak vast te stellen of om vast te stellen of een ziekte erfelijk of besmettelijk is. Een patholoog doet het onderzoek.

Wat gebeurt er bij een obductie?

Bij een obductie of autopsie opent de patholoog het lichaam van de overledene en inspecteert de organen. Daarna worden de organen 1 voor 1 uit het lichaam genomen, gewogen een aan de binnenkant geïnspecteerd. Ook neemt de patholoog uit elk orgaan een stukje weefsel voor onderzoek. Een obductie is te vergelijken met een operatie en wordt altijd zo gedaan dat er achteraf niets van te zien is. Voorafgaand aan de obductie vindt altijd uitwendig onderzoek plaats.

Toestemming

Bij een natuurlijke dood moet de nabestaande toestemming voor obductie geven. Soms heeft de overledene in een wilsbeschikking vastgelegd dat hij geen obductie wil. Dan kan de obductie niet worden gedaan.

Duur

Als de nabestaanden toestemming geven, wordt de overledene overgebracht naar het mortuarium. De patholoog doet meestal binnen werkdag obductie. Het hele onderzoek duurt 1 tot 3 uur. Daarna haalt de begrafenisondernemer de overledene op. In het algemeen doorkruist een obductie niet de officiele gang van zaken rond begrafenis of crematie.

Obductie (autopsie)

Onderzoeken pathologie

  • Weefselonderzoek
  • Celonderzoek
  • Aanvullend onderzoek
  • Obductie (autopsie)