Norovirus

Maatregelen tegen verspreiding

Uit onderzoek is gebleken dat u het norovirus heeft. Op deze webpagina leest u meer over het norovirus, de behandeling en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of arts.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Norovirus: Maatregelen tegen verspreiding

Uit onderzoek is gebleken dat u het norovirus heeft. Op deze webpagina leest u meer over het norovirus, de behandeling en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Norovirus

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van het maag-darmkanaal kan veroorzaken. Het wordt ook wel buikgriep genoemd. Het norovirus veroorzaakt klachten bij mensen van alle leeftijden. In de wintermaanden komt dit virus het meeste voor. Meer dan de helft van de besmettingen vindt plaats in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit komt omdat hier veel mensen dicht op elkaar verblijven en er intensief contact is tussen verpleging en patiënten.

Klachten

Symptomen van een infectie met het norovirus zijn overgeven en diarree. Het overgeven is vaak heftig en begint heel plotseling. Andere symptomen zijn koorts, misselijkheid, hoofdpijn, buikpijn en buikkrampen. De klachten treden meestal tussen de één en drie dagen na de besmetting op. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf binnen enkele dagen. Bij mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, ouderen of jonge kinderen, kunnen de klachten langer duren.

Waar en hoe kunt u het norovirus oplopen?

Het norovirus is erg besmettelijk. Er is maar een kleine hoeveelheid virus nodig om ziek te worden. Het norovirus zit in het braaksel en de ontlasting van iemand die besmet is. Verspreiding gaat via de handen die na het toiletbezoek niet of niet goed gewassen zijn. Het virus komt zo op deurknoppen, kranen en andere voorwerpen. Anderen die in contact komen met deze voorwerpen kunnen zo het virus op de handen krijgen. Bij overgeven kan het virus zich ook via de lucht verspreiden.
Goed handen wassen na toiletbezoek of het opruimen van braaksel is daarom heel belangrijk.

Behandeling

In principe is behandeling niet nodig. De klachten verdwijnen in de meeste gevallen vanzelf. Er is geen geneesmiddel voor het norovirus. Wel is het belangrijk dat u goed drinkt om uitdroging te voorkomen.

Maatregelen voor patiënten

Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt u in isolatie verpleegd. Isolatie houdt in dat de verpleging en andere zorgverleners een schort en handschoenen dragen wanneer zij in uw kamer zijn. Als u overgeeft, dragen zij ook een mond-neusmasker om besmetting via de lucht te voorkomen. Als u de enige op de kamer bent die besmet is, gaat u naar een eenpersoonskamer met eigen toilet. Als u met meerdere patiënten op een verpleegafdeling besmet bent, wordt u bij elkaar op één kamer verpleegd. Nadat u naar het toilet bent geweest, moet u uw handen heel goed wassen met water en zeep.

Maatregelen voor bezoek

Als u in isolatie wordt verpleegd, kunt u bezoek ontvangen. Wel gelden voor bezoekers de volgende maatregelen:

  • Bij het verlaten van de kamer moet uw bezoek de handen grondig wassen met water en zeep
  • Het bezoek moet het ziekenhuis direct verlaten en geen andere patiënten in het ziekenhuis bezoeken
  • Neem geen kleine kinderen mee op bezoek

Vragen

Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of arts.

Norovirus: Maatregelen tegen verspreiding

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis