Niet ingedaalde zaadbal bij kinderen

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen de zaadballen (testikels) zich bij jongetjes in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de zaadballen via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak. Soms gaat er iets mis bij de indaling. Eén of beide zaadballen blijven in de buik of lies zitten. Om gezond zaad te kunnen aanmaken, is het belangrijk dat de ballen een lagere temperatuur hebben dan de rest van het lichaam. Daarom hangen de ballen in de balzak buiten het lichaam. Wanneer de ballen niet indalen, kan dit op latere leeftijd leiden tot verminderde vruchtbaarheid.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over niet ingedaalde zaadbal bij kinderen

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen de zaadballen (testikels) zich bij jongetjes in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de zaadballen via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak. Soms gaat er iets mis bij de indaling. Eén of beide zaadballen blijven in de buik of lies zitten. Om gezond zaad te kunnen aanmaken, is het belangrijk dat de ballen een lagere temperatuur hebben dan de rest van het lichaam. Daarom hangen de ballen in de balzak buiten het lichaam. Wanneer de ballen niet indalen, kan dit op latere leeftijd leiden tot verminderde vruchtbaarheid.

Behandeling

Wanneer een kind niet ingedaalde zaadballen heeft, zijn er verschillende mogelijkheden.

Pendelbal

Soms lijkt het alsof de bal niet is ingedaald, maar kan hij wel makkelijk in de balzak worden geduwd. Hierbij schiet hij niet meteen terug. Dit wordt een pendelbal genoemd. Een pendelbal moet wel gecontroleerd worden, maar hoeft niet behandeld te worden.
Het komt voor dat niet duidelijk is of het echt om een pendelbal gaat. In dat geval wordt soms een kortdurende behandeling met hormonen gegeven om de diagnose te stellen.

Niet ingedaalde testikel

Als de zaadbal niet in de balzak kan worden gebracht, dan is er sprake van een niet ingedaalde zaadbal. Om de bal op zijn plaats te brengen, is een operatie nodig. Hierbij wordt de zaadbal naar de balzak gebracht en vastgezet.
Soms is de bal aan de buitenkant niet te voelen. Meestal wordt er een echo gedaan om de zaadbal op te sporen. Lukt dat niet, dan is een kijkoperatie (laparoscopie) nodig. Hierbij wordt de bal in de buik opgezocht en beoordeeld.

De uroloog zal u vertellen wat in het geval van uw kind de beste behandeling is. De ideale leeftijd voor de operatie van een niet ingedaalde testikel is zes tot 12 maanden.

Voorbereiding

De operatie (orchidopexie) gebeurt meestal tijdens een dagopname onder algehele verdoving (narcose). Enkele aandachtspunten zijn:

 • Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie. Is de operatie ’s ochtends, dan mag uw kind vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken. Wordt hij ’s middags geopereerd, dan mag hij ’s ochtends licht ontbijten (thee met beschuit), en daarna niets meer eten en drinken.
 • Uw kind moet in een auto naar huis gebracht worden. Regelt u daarom vervoer naar huis voor na de operatie.
 • De operatie kan niet doorgaan als uw kind op de ochtend van de ingreep een temperatuur heeft boven 38° C, of als er in de omgeving van uw kind besmettelijke ziekten voorkomen (zoals mazelen, waterpokken, rode hond en bof). Neemt u in dat geval contact op met de polikliniek Urologie.

Het is belangrijk uw kind, als het al wat groter is, goed voor te bereiden op de operatie. Als hij weet wat hem te wachten staat, zal hij zich rustiger voelen. Bij een baby is dat natuurlijk niet/beperkt mogelijk.

De operatie

U meldt zich op de kinderafdeling. Uw kind wordt van hieruit naar de operatiekamer gebracht. Daar wordt hij in slaap gebracht. Hiervoor moet uw kind in een kapje blazen zodat hij in slaap valt. Het komt ook voor dat de verdoving met een infuus wordt toegediend. Dan wordt er eerst een verdovende zalf op de arm van uw zoon gesmeerd. Daarna wordt een naaldje voor het infuus ingeprikt.
De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. Vervolgens wordt de zaadbal in de balzak gebracht, waar hij wordt vastgezet. De huidwonden in de lies en balzak worden met oplosbare hechtingen gesloten, die niet verwijderd hoeven te worden. De operatie duurt ongeveer een half uur.

Nazorg

Als de operatie in dagbehandeling heeft plaatsgevonden, kan uw zoon dezelfde dag naar huis. Na de operatie kan uw zoon misselijk zijn. Zodra hij goed wakker is en de misselijkheid wat is weggetrokken, wordt hij teruggebracht naar de kinderafdeling. Hier mag hij weer drinken en eventueel iets eten. Gaat het drinken, goed dan wordt het infuusnaaldje verwijderd en mag uw zoon naar huis. Voor de nazorg is verder nog van belang:

 • Bij pijn mag u uw kind drie tot vier keer per dag een paracetamol, tablet of zetpil geven. Kijk op de verpakking voor de juiste dosering.
 • U moet de wond droog houden de eerste twee dagen. Om te voorkomen dat de wond nat wordt, kan uw kind de eerste twee dagen niet in bad of onder de douche.
 • Na twee dagen kunt u de pleister verwijderen. Uw kind kan dan weer in bad of onder de douche. Dit is goed omdat het infecties rond de hechtingen voorkomt.
 • Als de pleister is verwijderd, moet u de wond als volgt verzorgen: gebruik bij het wassen geen zeep op de wond en dep de wond droog.
 • Probeert u de wond schoon en droog te houden. Draagt uw kind luiers, dan kunt u deze het beste wat vaker verwisselen.
 • Wij raden u aan om uw zoon gedurende twee weken na de operatie niet te laten sporten en zwemmen.

Complicaties

 • De balzak is na de operatie een beetje gezwollen en kan er blauwroodachtig uitzien. Dat is normaal.
 • Er kan een nabloeding optreden, meestal te zien aan een bloeduitstorting onder de hechting. Meestal verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet nodig.
 • Soms verloopt de genezing van de wond niet goed. Er ontstaat bijvoorbeeld een infectie of een abces.

Controle

U komt na acht weken met uw kind ter controle bij de uroloog. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer een arts waarschuwen

Neemt u bij aanhoudende pijn, koorts of bij twijfel contact op. Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’. Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Niet ingedaalde zaadbal bij kinderen

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis