Neuropsychologisch onderzoek

U bent door uw behandelend specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie voor een neuropsychologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden uw cognitieve functies onderzocht. Dit zijn functies zoals het geheugen, de concentratie, taal en het vermogen om problemen op te lossen. Ook worden eventuele problemen met stemming en emotioneel functioneren tijdens het onderzoek in kaart gebracht. Op deze webpagina wordt uitgelegd wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Uw behandelend specialist kan u doorverwijzen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

 

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Neuropsychologisch onderzoek

U bent door uw behandelend specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie voor een neuropsychologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden uw cognitieve functies onderzocht. Dit zijn functies zoals het geheugen, de concentratie, taal en het vermogen om problemen op te lossen. Ook worden eventuele problemen met stemming en emotioneel functioneren tijdens het onderzoek in kaart gebracht. Op deze webpagina wordt uitgelegd wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Waarom een neuropsychologisch onderzoek

Met het onderzoek kan worden vastgesteld welke gevolgen een hersen¬beschadiging of hersenaandoening heeft voor de cognitieve functies. Ook kan worden uitgezocht of klachten op het gebied van geheugen en/of concentratie in verband staan met een hersenaandoening.

Voorbereiding

In de uitnodigingsbrief voor het onderzoek wordt u gevraagd zo spoedig mogelijk de afspraak telefonisch te bevestigen bij de afdeling Medische Psychologie: 088 979 24 95. Als u niet naar de afspraak kunt komen, dan kan met u een andere afspraak gepland worden en kan op de vrijgekomen plaats iemand anders gezien worden. Mocht u niet komen of te laat afbellen (minder dan 24 uur voor de afspraak), dan brengt het ziekenhuis kosten in rekening.
Als u een (lees)bril of gehoorapparaat heeft, verzoeken wij u deze mee te nemen naar het onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een (klinisch) neuropsycholoog. U heeft eerst een gesprek met de neuropsycholoog, waarin nader op uw klachten wordt ingegaan. Ook uw partner, een familielid of begeleider kunnen over de klachten vertellen. Vervolgens doet u een aantal tests die geheugen, tempo, concentratie, waarneming en taal meten. Dit deel van het onderzoek vindt in principe alleen met u plaats, zonder partner, familielid of begeleider.

Eventueel wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen waarmee onder andere psychische klachten en probleemoplossende vaardigheden in kaart worden gebracht.
Een neuropsychologisch onderzoek is geen lichamelijk onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in de spreekkamer van de neuropsycholoog. De tests worden afgenomen zittend aan een tafel. Bij een aantal tests moet u mondeling antwoord geven, bij andere vult u uw antwoorden op papier in. Een deel van het onderzoek kan worden uitgevoerd door een neuropsycholoog in opleiding, onder supervisie van een neuropsycholoog.

Het onderzoek duurt de hele ochtend. U kunt, indien nodig, tussendoor pauzeren.

De uitslag

Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een neuropsychologisch rapport. Dit duurt meestal een paar weken. Dit rapport wordt gestuurd naar de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. U krijgt van uw behandelend specialist op een later tijdstip de uitslag van het onderzoek. Als u dat wenst, kunt u de uitslag ook met de neuropsycholoog bespreken. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, kan er vervolgens een (neuro)psychologische behandeling plaatsvinden.

Vertrouwelijke informatie

De neuropsycholoog heeft een beroepsgeheim. Het rapport van het neuropsychologisch onderzoek wordt alleen gestuurd naar de medisch specialist die u verwezen heeft. Ook de andere artsen die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in het rapport. Informatieverstrekking aan anderen, zoals uw huisarts en hulpverleners buiten het ziekenhuis of andere instanties, gebeurt alleen na uw toestemming.
U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van het rapport van het neuropsychologisch onderzoek. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de neuropsycholoog.

Meer informatie

De neuropsychologische onderzoeken op de afdeling Medische Psychologie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een klinisch neuropsycholoog. De neuropsychologen zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode. Kijk voor meer informatie op: www.psynip.nl. De klinisch neuropsycholoog valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Psychologie via telefoonnummer 088 979 24 95. Ook zijn we te vinden op www.haaglandenmc.nl.

Neuropsychologisch onderzoek

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis