Neuromodulatie PTNS bij overactieve blaas

Uw uroloog heeft met u gesproken over een behandeling met elektrische stimulatie (PTNS). De behandeling vindt één keer per week plaats, gedurende acht aaneengesloten weken. Op deze webpagina leest u over deze behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over neuromodulatie PTNS bij overactieve blaas

Uw uroloog heeft met u gesproken over een behandeling met elektrische stimulatie (PTNS). De behandeling vindt één keer per week plaats, gedurende acht aaneengesloten weken. Op deze webpagina leest u over deze behandeling.

Wat is neuromodulatie PTNS

PTNS staat voor Percutaneous Tibial Nerve Stimulation. Dit betekent stimulatie van een zenuw in het onderbeen. Deze zenuw staat in nauw verband met de zenuwen van de blaas. Door deze zenuwen te prikkelen met kleine elektrische stroomstootjes kan de activiteit van de blaas worden verminderd.

Klachten

Wanneer u één van de volgende klachten heeft, komt u in aanmerking voor PTNS:

  • Een “overactieve blaas”. Dit betekent dat u vaak kleine beetjes moet plassen en moeite heeft om de plas op te houden.
  • Ongewild urineverlies, dit wordt urge-incontinentie genoemd.
  • Voortdurend pijn in de bekkenbodem, blaas of geslachtsorgaan (bekkenbodempijn).

Andere behandelingen zoals medicijnen en bekkenfysiotherapie hebben bij u onvoldoende resultaat. Behandeling met neuromodulatie PTNS kan mogelijk helpen.

Voorbereiding

Bent u zwanger of wilt u binnenkort zwanger worden, dan moet de behandeling gestopt worden. De behandeling duurt een half uur. We raden u daarom aan iets te lezen mee te nemen tijdens de behandeling. U mag geen crème op uw onderbenen en voeten gebruiken op de dag van de behandeling.

De behandeling

De behandelingen vinden plaats op de polikliniek Urologie. U zit tijdens de behandeling in een stoel of op een behandeltafel. De verpleegkundige of doktersassistente brengt een dunne acupunctuurnaald boven de enkel die is aangesloten op een elektrostimulator. Via de elektrostimulator worden er zachte, elektrische stootjes door de zenuwbanen gestuurd. Tijdens de stimulatie kunt u een tintelend of prikkelend gevoel ervaren in uw voet of onderbeen. Soms kunt u een scherpe pijn voelen. Vertel dit aan de verpleegkundige of doktersassistente, die zal de stimulatie verminderen. De pijn verdwijnt dan direct. De juiste frequentie wordt samen met u bepaald.

Na het stoppen van de stimulatie verdwijnt het prikkelende gevoel. Na de stimulatie kunt u nog even een ongemakkelijk gevoel in uw been hebben. Houdt hier rekening mee als u opstaat.
U mag geen enkele behandeling overslaan omdat de behandeling anders niet of minder effectief is. U mag direct na de behandeling naar huis.

Na de behandeling

Na de acht behandelingen heeft u een afspraak met de uroloog om de resultaten van de behandelingen te bespreken.

Complicaties

Na de behandeling kunnen de bestaande klachten erger worden. Dit komt zelden voor.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Continentie consulent: 088 979 60 24

Uw vragen kunt u ook stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’. Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Neuromodulatie PTNS bij overactieve blaas

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis