Netvliesaandoeningen

Behandeling met anti-VEGF injecties

U bent bij de oogarts geweest en heeft een aantal onderzoeken gehad. Daaruit is gebleken dat u een netvliesaandoening heeft dat behandeld kan worden met anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) medicijnen. Op deze webpagina leest u meer over de behandeling, de voorbereiding en de nazorg.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Over netvliesaandoeningen

U bent bij de oogarts geweest en heeft een aantal onderzoeken gehad. Daaruit is gebleken dat u een netvliesaandoening heeft dat behandeld kan worden met anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) medicijnen. Op deze webpagina leest u meer over de behandeling, de voorbereiding en de nazorg.

Netvliesaandoening

U heeft een netvliesaandoening die veroorzaakt wordt door
het lekken van vocht uit de bloedvaatjes en het groeien van nieuwe bloedvaatjes in het oog. De meest voorkomende oorzaak is slijtage van de gele vlek in het netvlies (maculadegeneratie).
Het treedt ook op bij diabetes en trombose (vaatafsluiting) van de netvliesvaatjes. Bij al deze aandoeningen speelt het molecuul VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) een rol. Dit molecuul is dan in verhoogde mate in het oog aanwezig.

doorsnede_oog.jpg

Het medicijn

Uw netvliesaandoening kan behandeld worden met een medicijn dat de groei van nieuwe bloedvaten en de lekkage van bloedvaten remt door het blokkeren van het molecuul VEGF. Deze anti-VEGF medicijnen bestaan uit Avastin®, Eylea® en Lucentis®.
Avastin® is oorspronkelijk ontwikkeld als behandeling bij een niet-oogheelkundige ziekte (darmkanker). Het is ook zeer effectief gebleken als geneesmiddel voor sommige oogaandoeningen in vele malen lagere doseringen. Sinds 2005 gebruiken oogartsen wereldwijd en in Nederland Avastin® voor de behandeling van oogaandoeningen waarbij lekkende, nieuwe bloedvaatjes een rol spelen door het blokkeren van VEGF. Avastin is officieel niet geregistreerd voor de oogheelkundige toepassing (‘off-label’ gebruik), maar wordt wereldwijd en in Nederland het meeste gebruikt van de anti-VEGF medicatie vanwege het uit onderzoek bewezen effect. Eylea® en Lucentis® zijn later op de markt gebracht en zijn geregistreerd voor oogheelkundige toepassingen. Lucentis blokkeert net als Avastin® het VEGF, Eylea® vangt de VEGF-moleculen weg. Over het algemeen is het middel van eerste keuze Avastin. Uw oogarts bespreekt met u welk middel bij u wordt gekozen voor de behandeling.

Toediening

Het medicijn wordt toegediend via een injectie in de oogbol met een hele kleine naald (intraoculaire injectie). Bij een intraoculaire injectie in het oog is er een minimale kans op ooginfectie (ongeveer 0.0005%). Om deze reden is het uitermate belangrijk de hygiënevoorschriften na te leven voor en na de behandeling (zie ‘voorbereiding’).
De behandeling bestaat in principe uit meerdere behandelafspraken. Tussen elke afspraak zit enkele weken.
Het aantal behandelingen en aantal weken tussen de afspraken verschilt per patiënt en wordt door uw oogarts met u besproken.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u het aan de oogarts doorgeeft als u:

 • Het afgelopen half jaar een hartinfarct of een herseninfarct heeft gehad;
 • Een hoge bloeddruk heeft die slecht te reguleren is.

Om het risico op een ooginfectie zo minimaal mogelijk te houden, is het op de dag van de behandeling belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande voorzorgsmaatregelen in uw belang:

 • Patiënten mogen GEEN hoofddoek dragen tijdens het toedienen van de ooginjectie: patiënten met een hoofddoek dienen deze vlak voor de behandeling volledig af te doen, zowel de buiten- als binnendoek. U krijgt een aparte ruimte buiten de wachtkamer aangeboden waarin u uw hoofddoeken kunt afdoen en u een steriele muts wordt opgedaan. Na de behandeling kunt u de hoofddoek weer opdoen in de aparte ruimte voordat u naar buiten gaat.
 • Patiënten mogen GEEN oog make-up dragen op de dag van de ooginjectie: U wordt verzocht op de dag van de ooginjectie GEEN make-up op het gezicht te dragen. Hier valt alle oog make-up onder alsmede foundation/poeder/etc op de huid rondom het oog. Indien u toch komt met gezichts make-up, kunnen we de injectie niet door laten gaan en bieden wij u een nieuwe afspraak aan met het nadrukkelijke verzoek de volgende keer te komen zonder make-up.
 • Begeleiding: bij patienten die komen met begeleiding wordt gevraagd met maximaal één begeleider te komen.

Indien bovenstaand niet nageleefd wordt, kan de behandeling niet plaatsvinden. U wordt dan een nieuwe afspraak aangeboden.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de polikliniek Oogheelkunde van HMC Westeinde. De doktersassistente verwijst u naar de wachtkamer. U krijgt een steriele muts op. U krijgt verdovende en desinfecterende druppels in het oog dat behandeld wordt. Dit kan even een prikkend gevoel geven. Daarna brengt de doktersassistente u naar de behandelkamer.
In de behandelkamer krijgt u de laatste oogdruppels.
De behandeling wordt uitgevoerd door artsen die gespecialiseerd zijn in het geven van deze intraoculaire injecties. Tijdens de behandeling ligt u op een behandelstoel. Tussen de oogleden krijgt u een zogenaamde spreider om uw oog open te houden.
De arts desinfecteert uw oog met verdunde betadine-jodium. Hierna mag u niet meer met de handen bij het gezicht komen. Daarna geeft de arts u in de oogbol een kleine injectie met het medicijn Avastin®/Eylea®/Lucentis®
Door de oogdruppels is uw oog verdoofd en voelt u nauwelijks iets van de injectie. De behandeling zelf duurt ongeveer een kwartier.

Na de behandeling

Uw oog kan ongeveer één dag licht geïrriteerd aanvoelen. Dit gaat vanzelf weer over. Soms is uw oog een aantal dagen rood omdat er een kleine bloeduitstorting is ontstaan door de injectie. Dit is onschuldig en trekt vanzelf weg. Het geïnjecteerde medicijn geeft soms ook een tijdelijk extra wazig beeld.
Na de injectie mag u drie dagen niet in uw ogen wrijven. Vlak na de behandeling mag u niet zelfstandig een voertuig besturen. Na elke behandeling mag u niet zwemmen en geen oog make-up dragen gedurende 3 dagen.

Als u een van de volgende klachten krijgt na de injectie, belt u direct de polikliniek Oogheelkunde:

 • Toenemend pijn
 • Toenemend troebel/verminderd zicht
 • Lichtgevoeligheid
 • Meer rood worden van het oog (vergeleken met de situatie onmiddelijk na de injectie)
 • Afscheiding uit het oog

Na de eerste serie injecties

Na de laatste injectie heeft u een afspraak bij de oogarts van de polikliniek. De oogarts controleert uw oog en bespreekt het resultaat van de behandeling met u.
Enkele weken na de toediening is het medicijn uitgewerkt. Dit betekent dat u, als u met de behandeling wilt doorgaan, regelmatig naar het ziekenhuis moet komen voor een behandeling of controle. Sommige mensen ervaren dit als belastend. Als u om deze of een andere reden de behandeling wilt stoppen, dan kan dat uiteraard. Bespreekt u dit tijdig met uw oogarts.
Het is niet verstandig de behandeling zelf tussentijds te onderbreken of uit te stellen. Vaak treedt dan zoveel blijvende schade op dat het opnieuw beginnen van de behandeling niet meer zinvol is of een minder goed resultaat geeft.

Bijwerkingen van het medicijn

Bijwerkingen in het oog

Door het medicijn zijn de volgende bijwerkingen in het oog mogelijk:

 • Een steriele ontsteking in het oog (uveitis). Dit treedt op bij ongeveer 1 op de 100 injecties. Binnen één dag na de behandeling kan er een vertroebeling ontstaan in het oog en is er pijn in het oog. Deze ontsteking kan goed worden behandeld met oogdruppels. De (behandeling van de) ontsteking kan enkele weken duren. Ondanks de ontsteking blijkt het medicijn wel werkzaam.
 • Schade aan de lens of het netvlies (zeer zeldzaam). Dit kunt u herkennen doordat u plotseling nog slechter gaat zien dan voor de behandeling.
 • Een bloeding in de binnenkant van het oog (zeer zeldzaam). Dit kunt u herkennen doordat u plotseling nog slechter gaat zien dan voor de behandeling. Ook kunt u een rode vlek zien.
 • Een bacteriële infectie van de oogbol (endopthalmitis, zeer zeldzaam). Twee of drie dagen na de injectie ontstaat pijn en een sterke achteruitgang van het zien.

Als één van deze klachten bij u optreedt, neemt u direct contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Bijwerkingen in de rest van het lichaam

Als het medicijn Avastin® wordt toegepast bij de behandeling van darmkanker, kan het algemene bijwerkingen geven als een verhoogde bloeddruk en stollingsproblemen.

Bij gebruik van Avastin® in het oog is er nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar bijwerkingen elders in het lichaam. Oogartsen denken en ervaren dat het risico op deze problemen bij de oogpatiënten laag is omdat:

 • De dosis in het oog 400 maal lager is;
 • Het medicijn in de glasvochtruimte van het oog komt en niet direct in de bloedbaan.

Desondanks zijn we voorzichtig bij patiënten die recent (minder dan een half jaar geleden) een hartinfarct of herseninfarct hebben gehad. Hetzelfde geldt voor patiënten met een hoge bloeddruk die moeilijk of slecht te behandelen is. Bij deze patiënten starten we geen behandeling met Avastin®.
Als er nieuwe gegevens over algemene bijwerkingen van het medicijn Avastin® bekend zijn, dan zullen we u daarover uiteraard informeren.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Oogheelkunde. Meldt daarbij dat u een injectie in uw oog heeft gehad.

Contact polikliniek Oogheelkunde

De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon
088 979 29 30.

Klachten in de avonduren en weekenden

Buiten kantooruren werken de oogartsen van HMC samen met de oogartsen uit de Haagse regio. De dienstdoende arts-assistent en oogarts zijn aanwezig in het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

Voor telefonisch overleg buiten kantooruren kunt u bellen naar het Spoedplein (070) 210 20 60.

Netvliesaandoeningen

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis