Nesbitt

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie van de penis. Op deze webpagina leest u over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Nesbitt

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie van de penis. Op deze webpagina leest u over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg.

Kromstand van de penis

Bij sommige mannen heeft de penis tijdens een erectie een kromme stand. Dit kan klachten geven bij de geslachtsgemeenschap. Tijdens de operatie verandert de uroloog de stand van uw penis. Deze operatie wordt nesbitt genoemd. Kromstand van de penis wordt meestal veroorzaakt door de ziekte van Peyronie. Soms is de kromstand aangeboren.

Voorbereiding

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Preoperatief spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur (POS). Het opnamebureau zal u thuis bellen voor het maken van deze afspraak. Tijdens dit spreekuur heeft u een gesprek met de anesthesioloog, een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van de verdoving. Daarna ziet u een verpleegkundige en een apotheker. U krijgt tijdens dit spreekuur ook de praktische informatie over uw opname.

Nuchter zijn

U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken. De anesthesioloog bespreekt met u vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

De opname

Op de verpleegafdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. Zodra u geopereerd kunt worden, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer. De anesthesioloog geeft u een algehele verdoving (narcose) of een ruggenprik.

De operatie

De uroloog maakt een snee in de penis en corrigeert de stand. De wond wordt met oplosbare hechtingen gehecht. Tijdens de operatie wordt tijdelijk een katheter (slangetje) in uw blaas ingebracht. De katheter voert de urine af naar een opvangzak. Soms is het nodig om de voorhuid te verwijderen. Er wordt dan een besnijdenis gedaan. Dit is met u besproken tijdens uw afspraak op de polikliniek. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier wordt uw bloeddruk, ademhaling en wond gecontroleerd. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U krijgt eerst wat te drinken en, als dit goed gaat, later wat te eten. Zodra u voldoende drinkt, wordt het infuus verwijderd. Als u misselijk bent of pijn heeft, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige zeggen. U krijgt hier dan medicijnen voor. U blijft een nacht slapen in het ziekenhuis.

De uroloog bekijkt wanneer de katheter verwijderd mag worden. Als de katheter verwijderd is en u daarna zelfstandig kunt plassen, mag u in overleg met de arts naar huis.

Meestal heeft u een drukverband om uw penis. Het verband blijft een paar dagen zitten. Uw penis kan gezwollen en pijnlijk zijn. Ook kan er een bloeduitstorting ontstaan. De klachten verdwijnen geleidelijk.

Adviezen voor thuis

U kunt het verband na één à twee dagen verwijderen. Daarna mag u gewoon douchen. Vanaf het moment dat het drukverband verwijderd is, spoelt u uw penis twee keer per dag onder de douche. Dit doet u twee tot drie dagen, afhankelijk van hoe de wond er uitziet. U gebruikt hierbij geen zeep. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen. Een week na de operatie kunt u weer aan het werk. De eerste vier weken na de operatie mag u geen geslachtsgemeenschap hebben. Het duurt twee tot drie weken voordat de wond genezen is. Daarna mag u weer in bad en zwemmen, fietsen en sporten.

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee voor de polikliniek Urologie voor over acht weken.

Complicaties

Soms ontstaat er na de operatie een nabloeding of kan de wond gaan ontsteken. Als u na de ingreep last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u contact op te nemen:

  • Koorts boven de 38,5º C;
  • Een sterke zwelling van de penis;
  • Een wondje dat blijft bloeden;
  • Veel pijn.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de de afdeling Spoedeisende Hulp.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Nesbitt

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis