Nefrectomie / Partiele nefrectomie

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie van de nieren. Deze webpagina geeft u algemene informatie over de operatie. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan kunt u die altijd stellen aan de specialist of aan de verpleegkundige.
De vooronderzoeken (onder andere longfoto en hartfilmpje) worden poliklinisch gedaan. Ook gaat u voor de opname naar de anesthesist en u brengt een bezoek aan de verpleegafdeling voor het verpleegkundig spreekuur.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Nefrectomie / Partiele nefrectomie

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie van de nieren. Deze webpagina geeft u algemene informatie over de operatie. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan kunt u die altijd stellen aan de specialist of aan de verpleegkundige.
De vooronderzoeken (onder andere longfoto en hartfilmpje) worden poliklinisch gedaan. Ook gaat u voor de opname naar de anesthesist en u brengt een bezoek aan de verpleegafdeling voor het verpleegkundig spreekuur.

Nefrectomie

Bij deze operatie wordt de nier in zijn totaliteit verwijderd.

Partiele nefrectomie

Bij deze operatie wordt een gedeelte van de nier verwijderd. Gemiddeld duurt de operatie 1,5 uur. Er ontstaat een uitwendige operatiewond. Opnameduur: ongeveer 1 week

De opname

De dag voor/ van de operatie wordt u opgenomen . Er wordt bloed afgenomen omdat er i.v.m. de operatie voor de zekerheid 2 zakjes bloed in voorraad moeten zijn. Uw pols, bloeddruk en temperatuur worden gemeten. U krijgt een laxeermiddel als u de dag voor operatie komt.

Operatie

Op de dag van de operatie blijft u vanaf 0.00 uur nuchter. Kort voor het operatietijdstip krijgt de verpleegkundige bericht van de operatiekamer dat u gebracht mag worden naar de voorbereidingskamer
Daar krijgt u voorbereiding op de narcose/ruggenprik en een infuus.
Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als de controles, zoals bloeddruk en ademhaling, in orde blijken gaat u terug naar uw eigen kamer. Het kan zijn, dat u voor een nacht naar de Intensive Care gaat. U heeft een infuus, drain en een blaaskatheter en eventueel een maagsonde. U krijgt een slokje water, 30 ml/u

Na de operatie

U wordt indien nodig geholpen met de verzorging. U mag snel het bed uit, waarbij u zonodig hulp krijgt.
Het beleid over het drinken en eten na de operatie wordt door de arts per dag afgesproken.
Het mobiliseren wordt dagelijks uitgebreid.

Ontslag

U komt na 10-14 dagen op de polikliniek terug om de hechtingen te laten verwijderen

Bij een temperatuurverhoging van meer dan 38 graden, de polikliniek urologie bellen (buiten kantooruren contact opnemen met Spoedeisende Hulp). SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

De eerste 6 weken is het beter dat u:

  • Geen zware lichamelijke arbeid verricht;
  • Niet sport;
  • Niet zwaar tilt.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Nefrectomie / Partiele nefrectomie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis