Nazorg na kaakchirurgische behandelingen

U heeft een chirurgische behandeling gehad aan uw kaak. In deze folder informeren wij u over de leefregels na deze behandeling. Het is van belang dat u de instructies opvolgt voor een goede nazorg en genezing.

Afspraak en contact

088 979 23 39
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over nazorg na kaakchirurgische behandelingen

U heeft een chirurgische behandeling gehad aan uw kaak. In deze folder informeren wij u over de leefregels na deze behandeling. Het is van belang dat u de instructies opvolgt voor een goede nazorg en genezing.

Eventuele klachten na de behandeling

De eventuele klachten kunnen zijn:

 • Pijn;
 • Slikklachten en beperkte mogelijkheden om uw mond te openen;
 • Een algemeen gevoel van ziek zijn en een verhoogde lichaamstemperatuur;
 • Een zwelling in en buiten de mond. Deze zwelling kan aanzienlijk zijn.

Deze klachten nemen na ongeveer een week af.

Belangrijk: u mag de eerste 24 uur niet spoelen of spugen!

Antibiotica

Heeft u antibiotica van de arts voorgeschreven gekregen? Neem dan direct contact op met uw arts als u één van de volgende bijwerkingen heeft: jeuk, huiduitslag, rode vlekjes, bulten, blaren, blauwe plekken, zwelling van gezicht/lippen/tong en problemen met ademhalen.
Ook bij twijfel kunt u contact opnemen.

Als u andere medicijnen gebruikt of een allergie heeft, is het belangrijk dat u dit bij uw arts meldt. U kunt dit navragen bij uw apotheek. De apotheek weet welke medicijnen u gebruik en of er allergieën staan vermeld.

Verwijderen gaasje

Na sommige behandelingen wordt er een gaasje op de wond aangebracht.
U moet een half uur goed op het gaasje bijten. Dit is om druk op de wond te geven en het bloeden te stoppen. Als het bloeden niet stopt, kunt u thuis een gaasje of een zakdoek opvouwen en hier nogmaals op bijten.

Gebruik de eerste nacht een extra kussen, zodat uw hoofd wat hoger ligt en er minder druk op de wond komt. Het is normaal dat er de eerste dagen een beetje (oud) bloed bij het speeksel zit.
Stopt het bloeden niet, neem dan contact op met de polikliniek Kaakchirurgie.

Wanneer u een ontsteking heeft of er een kans is dat de wond gaat infecteren, plaatst de kaakchirurg een gaasje met antibiotica in de wond.
Het gaasje moet na een aantal dagen verwijderd of vervangen worden. Hiervoor moet u een afspraak maken bij de assistente. De kaakchirurg vertelt u na hoeveel dagen u terug moet komen om het gaasje te verwijderen of te vervangen.

Verdoving

U heeft een verdoving gehad. Deze verdoving werkt na twee tot vier uur langzaam uit.

Zwelling

Bij thuiskomst kunt u het behandelde gebied koelen met ijsklontjes of een icepack, gewikkeld in een handdoek. U legt de icepack uitwendig op het operatiegebied. Doe dit de eerste twee dagen een aantal keer per dag gedurende 15 minuten. Door de ingreep kan uw wang de dag na de behandeling gezwollen zijn. De zwelling neemt na vier of vijf dagen langzaam af.

Koorts

De eerste paar dagen na de behandeling kunt u wat verhoging hebben. Is uw temperatuur hoger dan 39 graden? Dan moet u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie.

Beperkte mondopening en slikklachten

Als er bewegingsbeperking van de kaak en/of slikklachten optreden, zullen deze klachten gewoonlijk binnen enkele dagen verminderen/verdwijnen.

Neemt een zwelling na drie à vier dagen toe en gaat deze gepaard met koorts? Neemt u dan contact op met de polikliniek Kaakchirurgie.

Pijn

U kunt na het uitwerken van de verdoving pijn krijgen. Deze pijn kan ongeveer een week aanhouden. Afhankelijk van de behandeling en andere medicijnen die u eventueel gebruikt, krijgt u van de kaakchirurg een recept mee voor pijnstillers. Met dit recept kunt u uw medicatie ophalen bij de apotheek.

Krijgt u geen recept mee, dan kunt u paracetamol gebruiken.

Begin met de pijnstillers voordat de verdoving helemaal is uitgewerkt, bijvoorbeeld direct bij thuiskomst. Gebruik nooit meer pijnstillers dan de arts heeft voorgeschreven (zie dosering op het medicijndoosje).

Eten en drinken

U mag pas weer eten en drinken als de verdoving is uitgewerkt. De verdoving werkt twee tot vier uur door. Wees voorzichtig met warm eten of hete dranken. Laat deze eerst afkoelen!

Zon

Wij adviseren u de eerste dagen bij warm weer niet met het hoofd in de zon te gaan!

Nabloeding

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit komt echter zelden voor. Bij een nabloeding heeft u meer bloed dan speeksel in de mond.

Is dat het geval? Dan moet u gedurende een half uur stevig bijten op een dubbelgevouwen verbandgaas of zakdoek.

U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden is gestopt. Herhaal deze procedure als het bloeden hierna niet stopt. Mocht dit niet helpen, neem dan contact op met de afdeling Kaakchirurgie.

Wondgenezing

Voor een goede genezing van de wond is het schoonhouden van de mond van zeer groot belang.

Dit bereikt u door:

 • Eerste 24 uur: normaal tandenpoetsen, waarbij u het wondgebied de eerste dag ontziet. U mag de eerste 24 uur niet spoelen!
 • Na 24 uur: de mond wel spoelen. Doe dit met lauw, zout water na iedere maaltijd (één theelepeltje keukenzout in een glas lauw kraanwater) of met de voorgeschreven chloorhexidine. Doe dit gedurende 5 dagen. Chloorhexidine kan verkleuring van uw tanden en tong veroorzaken. Deze verkleuring verdwijnt langzaam als u met het spoelmiddel stopt.
 • Na 48 uur: indien u een spuitje heeft meegekregen, kunt u vanaf deze dag het wondje in de onderkaak na elke maaltijd uitspoelen met lauw, zout water. Dit doet u tot het wondje genezen is of tot u er niet meer in komt met het spuitje.

Hoe spuit u het wondje uit?

Het wondje kunt u uitspuiten met behulp van een spuitje. Hiervoor gebruikt u een glas lauw kraanwater met wat zout (1 theelepel zout op 1 glas water). Daarna zuigt u het spuitje vol met dit water.

Zet dan de punt van de spuit zo diep mogelijk in de holte waar uw verstandskies gezeten heeft (zie onderstaande tekening). Deze holte moet u met enige druk voorzichtig uitspuiten.
monoject spuitje in mond

Hechtingen

Eventuele hechtingen lossen vanzelf op, meestal binnen één tot drie weken. Soms lossen de hechtingen al na één dag of enkele dagen op. Als we ander hechtmateriaal gebruiken, laten we u dat weten.

Roken en alcohol

Roken en alcohol zijn slecht voor de genezing van de wond. Daarom mag u de eerste vijf dagen na de behandeling niet roken of alcohol gebruiken.

Wanneer een arts waarschuwen

U neemt contact op met de polikliniek Kaakchirurgie bij:

 • een toename van de zwelling na vier of vijf dagen;
 • een hevige koorts boven de 39 graden;
 • een nabloeding;
 • een blijvend verdoofd gevoel in kin, lip of tong.

De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 23 39.

’s Avonds en in het weekend kunt u bij urgente klachten bellen met het algemene telefoonnummer van HMC: 088 979 79 00.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie via telefoonnummer 088 979 23 39.

Nazorg na kaakchirurgische behandelingen

Waarom HMC?

 • Gespecialiseerde chirurgen
 • Nauwe samenwerking met andere specialismen
 • Polikliniek op 3 locaties