Naar huis met een drain

Na een operatie door de plastisch chirurg is er een drain in het operatiegebied achtergelaten voor de afvoer van bloed en weefselvocht. De drain is aangesloten op een vacuüm drainpot. De drain is noodzakelijk voor de wondgenezing. Op deze webpagina leest u meer over de drain, de verzorging ervan en waarop u moet letten.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
HMC Gezondheidscentrum Wassenaar
088 979 44 99
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Buiten kantooruren kunt u bellen met de spoedeisende hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over naar huis met een drain

Na een operatie door de plastisch chirurg is er een drain in het operatiegebied achtergelaten voor de afvoer van bloed en weefselvocht. De drain is aangesloten op een vacuüm drainpot. De drain is noodzakelijk voor de wondgenezing. In deze folder leest u meer over de drain, de verzorging ervan en waarop u moet letten.

Deze drain moet blijven zitten totdat de hoeveelheid vocht die per dag via de drain afloopt, minder dan 20 milliliter per 24 uur is. De drain zit met een hechting vast in het wondgebied, zodat deze niet verschuift wanneer u zich beweegt.

Algemene adviezen

Het is belangrijk dat u zich thuis vrijelijk kunt bewegen met de drain. Ook is het van belang dat bloed en wondvocht zonder problemen kunnen aflopen naar de drainpot. Volg daarom de volgende adviezen op:

 • Plak het slangetje van de drain met een pleister in een bochtje op de huid vast.
 • Draag geen strakke kleding om te voorkomen dat het slangetje van de drain bekneld raakt. Let op, de BH die u na sommige ingrepen zes weken moet dragen, mag niet té strak zitten. Bestel eventueel een grotere maat.
 • Zorg dat de drainpot zich steeds onder het niveau van de wond bevindt en niet daarboven.
 • Probeer de arm gewoon te bewegen bij een drain in het borstgebied. Dit is van belang voor uw herstel na de operatie.

Het thuis verzorgen van de drain

Controleer de drain één keer per dag op een vast tijdstip.
Let daarbij op het volgende:

 • het drainslangetje mag niet geknikt zijn;
 • het schuifje boven de drainpot moet openstaan, zodat bloed en wondvocht kunnen aflopen in de pot;
 • de drain moet vacuüm zijn; dit is het geval wanneer de palletjes bovenop de pot op max. staan. De drain werkt dan goed. Staan de rode palletjes omhoog, dan is de pot niet vacuüm. De drain werkt dan niet goed.

drain1.jpg
Nu staat de drain op vacuüm

drain2.jpg

Nu staat de drain NIET meer op vacuüm

De kleur van het wondvocht

De eerste dagen is het vocht dat door de drain loopt meestal helderrood. Er loopt dan bloed en wondvocht af. Het bloed vormt soms kleine sliertjes. Later wordt het vocht dat door de drain loopt helderder van kleur. Er loopt dan alleen nog wondvocht af.

Het verzorgen van de insteekopening

U hoeft de insteekopening van de drain thuis niet te verzorgen. Als de insteekopening er onrustig uitziet, belt u met de polikliniek of buiten kantooruren met de verpleegafdeling/spoedeisende hulp. U vindt de contactgegevens bovenaan deze webpagina. U mag niet douchen wanneer u een drain heeft.

Ga als volgt te werk wanneer de drain al is verwijderd:

 • Verwijder (voor het douchen) het verband.
 • Kijk hoe de insteekopening eruit ziet. Vaak is deze een klein beetje rood.
 • Dep het wondje droog en verbind het wondje met een pleister. Dit mag een eigen pleister zijn.

Inspectie van de huid rondom de insteekopening:

 • Controleer het verband op de eventuele aanwezigheid van vieze afscheiding.
 • Controleer de huid op toenemende roodheid, ontstoken huid of abnormale zwelling.
 • Controleer of het slangetje van de drain niet verschoven is. Als er gaatjes zichtbaar zijn van de drainslang, dan is de drain niet meer vacuüm. In dat geval moet de drain verwijderd worden.

Het meten en noteren van de drainproductie

De verpleegkundige houdt in het ziekenhuis per dag bij hoeveel vocht de drain produceert. Thuis moet u zelf de drainproductie bijhouden. Het aftekenen en uitrekenen van de hoeveelheid vloeistof doet u bij voorkeur ’s ochtends op een vast tijdstip. De plastisch chirurg kan aan de hand van de productie van de drain beoordelen wanneer de drain eruit mag.

De afdelingsverpleegkundige die u heeft laten zien hoe u de drain thuis moet verzorgen, leert u ook hoe u de drainproductie moet meten. Ga als volgt te werk:

 • Zet de drainpot op een gladde, rechte ondergrond.
 • Zet een streepje bij de totaalproductie/tot waar de pot is gevuld.
 • Noteer de datum op de drainpot.
 • Bekijk nu wat de productie is in 24 uur. Dit doet u door de streepjes op te tellen. Ieder streepje staat voor 10 milliliter.
 • Noteer in het schema hoeveel milliliter vocht er per dag is bijgekomen in de drainpot.

Als het goed is, wordt de hoeveelheid vocht per 24 uur steeds kleiner. Als de productie minder is dan 20 milliliter per 24 uur, dan mag de drain verwijderd worden. U kunt contact opnemen met het ziekenhuis voor een afspraak om de drain te verwijderen. De contactgegevens staan bovenaan deze webpagina. Het verwijderen van de drain is nagenoeg pijnloos.

Leefregels

Wanneer u met een drain naar huis gaat, is het van belang dat u zich aan de volgende leefregels houdt.
U mag niet:

 • douchen of baden, zwemmen of naar de sauna; de wond kan dan week worden en u loopt kans op het krijgen van een infectie;
 • zonnen of onder de zonnebank;
 • sporten.

Daarnaast is het belangrijk om het rustig aan te doen. Let ook op dat u niet ergens achter blijft haken met de drain. U kunt het beste gemakkelijk zittende kleding aantrekken, zodat de drain niet afgekneld wordt.
U kunt uw arm voor zover mogelijk gebruiken zoals afgesproken met de plastisch chirurg. Voorkom echter overbelasting. Als u de arm te actief gebruikt, kan dit tot meer wondvocht leiden.

Problemen met de drain

Neem altijd contact op wanneer zich een van de volgende situaties voordoet:

 • de drain lijkt niet meer goed op zijn plaats te zitten;
 • de insteekopening lijkt ontstoken te zijn;
 • de huid rond de drain is vuurrood, gezwollen en/of warm of pijnlijk;
 • de productie van het drainvocht lijkt toe te nemen in plaats van af te nemen;
 • het drainvocht lijkt steeds bloederiger te worden;
 • de drain is niet meer vacuüm (zie onder);
  drain3.jpg    
 • er lekt drainvocht langs de drain;
 • de opvangpot is (bijna) vol;
 • u heeft een temperatuur hoger dan 38º C.

Contact opnemen

Wanneer u een van bovenstaande problemen heeft met de drain of als u onzeker bent over de drain, kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

Datum

Drain 1
Aantal ml
over 24 u
invullen

Drain 2
Aantal ml
over 24 u
invullen
Drain 3
Aantal ml
over 24 u
invullen
Drain 4
Aantal ml
over 24 u
invullen
         
         
         
         
         

 

Sommige patiënten hebben meerdere drains. Is dat bij u het geval? Dan kunt u hierboven de productie per drain bijhouden.

Naar huis met een drain

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis