Myocard-scintigrafie stress

Uw arts heeft een Myocard-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op twee dagen. De eerste dag wordt het onderzoek “in rust” uitgevoerd, de andere dag vindt de stress test plaats. Op deze webpagina leest u over de stress test en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde
HMC Antoniushove
HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over myocard-scintigrafie stress

Uw arts heeft een Myocard-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op twee dagen. De eerste dag wordt het onderzoek “in rust” uitgevoerd, de andere dag vindt de stress test plaats. Op deze webpagina leest u over de stress test en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd injectie:     

Tijd onderzoek:     

Afdeling Hartfunctie
HMC Westeinde
ingang grote parkeerplaats
1e etage, gang helemaal uitlopen.

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Cardiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 43 75. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt, zijn namelijk duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek is het mogelijk om de doorbloeding van uw hartspier (myocard) tijdens stress te beoordelen. Zo kan een afwijking in de doorbloeding, veroorzaakt door een vernauwing in de kransslagaders bij een inspanning (stress), aangetoond dan wel uitgesloten worden.

U krijgt eerst een medicijn (Adenosine) toegediend dat een inspanning in het lichaam nabootst. Tijdens het toedienen van het medicijn krijgt u een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit. De radioactieve stof wordt opgenomen door de hartspier. Met een gammacamera wordt de verdeling van de radioactieve stof zichtbaar gemaakt.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina “Nucleaire Geneeskunde”. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereiding

U heeft na de myocard-scintigrafie in rust een brief gekregen met de voorbereiding voor de myocard-scintigrafie stress.
Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, dan moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
Op de dag van het onderzoek, nadat de radioactieve vloeistof is toegediend, moet u direct contact met kleine kinderen beperken. U mag bijvoorbeeld niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of knuffelen. U kunt wel met kinderen in één ruimte verblijven.

De stress test

Een arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een hartfunctielaborant van de afdeling Cardiologie voeren het onderzoek uit.
U neemt plaats in de wachtkamer bij de afdeling Hartfunctie. Een laborant van de afdeling Nucleaire Geneeskunde brengt u naar de voorbereidingskamer. Hier wordt een infuusnaaldje ingebracht in een ader in uw arm. Daarna wordt u naar de onderzoekkamer gebracht. U neemt plaats op een bed. De hartfunctielaborant plakt elektroden op uw borst voor het maken van een hartfilmpje (ECG). U krijgt een bloeddrukband om voor het meten van uw bloeddruk tijdens het onderzoek.
De arts dient via het infuusnaaldje een medicijn toe waardoor een inspanning van het lichaam wordt nagebootst. Tijdens de toediening van het medicijn kunt u het warm krijgen of last krijgen van hoofdpijn. Ook kunt u een beetje benauwd worden. Deze reacties zijn normaal en gaan over het algemeen snel over. Ook wordt via het infuus de radioactieve vloeistof toegediend. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets. Hierna wordt het infuusnaaldje verwijderd. Mocht u tijdens of na dit onderzoek pijn op de borst krijgen, meldt u dit dan direct aan de arts of hartfunctielaborant. Vervolgens wordt u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde gebracht. De ingespoten vloeistof moet minimaal 45 minuten inwerken. Tijdens deze inwerktijd moet u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde blijven. Op de afdeling krijgt u koffie met melk. U kunt van thuis een boterham met boter en kaas meenemen.

Een vetrijke maaltijd is nodig om bij het maken van de foto’s geen last te hebben van darmactiviteit in de buurt van het hart.

Het maken van de foto’s

Het maken van de foto’s gaat op dezelfde manier als bij het rustonderzoek. U komt op een onderzoektafel te liggen. Vervolgens worden elektroden op uw borst geplakt om een hartfilmpje (ECG) te kunnen maken tijdens het onderzoek. De camera gaat langzaam om u heen draaien. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek moet u nog even in de wachtkamer plaatsnemen. De laborant beoordeelt of het onderzoek gelukt is. Het kan zijn dat het onderzoek over moet omdat er te veel darmactiviteit in de buurt van het hart is. Dit gebeurt dan ongeveer één uur later, na het nuttigen van nog een vetrijke maaltijd.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.
Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag van het onderzoek

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend cardioloog zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze webpagina, dan kunt u het secretariaat van de afdeling Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Myocard-scintigrafie stress

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis