Myocard-scintigrafie in rust

Uw arts heeft een Myocard-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op twee dagen. De eerste dag wordt het onderzoek “in rust” uitgevoerd, de andere dag met een stress test.
Op deze webpagina leest u over het in rust onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde
HMC Antoniushove
HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over myocard-scintigrafie in rust

Uw arts heeft een Myocard-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op twee dagen. De eerste dag wordt het onderzoek “in rust” uitgevoerd, de andere dag met een stress test.
Op deze webpagina leest u over het in rust onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    ______________________________

Tijd injectie:        ______________________________

Tijd onderzoek:    ______________________________

HMC Westeinde
Afdeling Nucleaire Geneeskunde, Blauw 2
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage:
Telefoonnummer 088 979 22 43.

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt, zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek is het mogelijk om de doorbloeding van uw hartspier (myocard) te beoordelen. Zo kan een afwijking in de doorbloeding, veroorzaakt door een vernauwing in de kransslagaders, aangetoond dan wel uitgesloten worden. U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit. De radioactieve stof wordt opgenomen door de hartspier. Met een gammacamera wordt de verdeling van de radioactieve stof zichtbaar gemaakt.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina “Nucleaire Geneeskunde”. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereiding

  • U kunt gewoon eten en drinken. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het beter om geen zware of vette maaltijd te gebruiken.
  • U kunt uw medicijnen gewoon innemen.
  • U moet een lijstje meenemen met de namen van de medicijnen die u gebruikt of eventueel de verpakking(en).
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Op de dag van het onderzoek, nadat de radioactieve vloeistof is toegediend, moet u direct contact met kleine kinderen beperken, zoals niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of knuffelen. U kunt wel met kinderen in één ruimte verblijven.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten in een ader in uw arm. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets.
De ingespoten vloeistof moet minimaal 45 minuten inwerken voordat de foto’s kunnen worden gemaakt. Deze inwerktijd kunt u elders doorbrengen. Het is belangrijk dat u na de injectie een vetrijke maaltijd eet. Neem deze zelf mee of koop deze in het restaurant in het ziekenhuis. Een vetrijke maaltijd is een boterham met boter en vette kaas, een saucijzenbroodje, kaasbroodje of een stuk chocolade met een kop koffie met melk, chocolademelk of volle melk. Een vetrijke maaltijd is nodig om bij het maken van de foto’s geen last te hebben van darmactiviteit in de buurt van het hart. U gaat op een onderzoektafel liggen. Vervolgens worden elektroden op uw borst geplakt om een hartfilmpje (ECG) te kunnen maken tijdens het onderzoek. De camera gaat langzaam om u heen draaien. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Let op: voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek moet u nog even in de wachtkamer plaats nemen. De laborant beoordeelt of het onderzoek gelukt is. U krijgt een brief mee met uitleg over de voorbereiding voor de stress test.
Het kan zijn dat het onderzoek over moet omdat er te veel darmactiviteit in de buurt van het hart zit. Dit gebeurt ongeveer één uur later en na het nuttigen van nog een vetrijke maaltijd.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend cardioloog zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Myocard-scintigrafie in rust

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis