Myelografie

Onderzoek van het wervelkanaal

U heeft een afspraak voor een myelografie-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. U zult nog een brief ontvangen van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat en op welke afdeling u zich op die dag dient te melden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over Myelografie

U heeft een afspraak voor een myelografie-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis. U zult nog een brief ontvangen van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat en op welke afdeling u zich op die dag dient te melden.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek laten maken bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven aan de afdeling Radiologie. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebuikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is: 088 979 46 00. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is myelografie?

Myelografie is een onderzoek van het wervelkanaal. Dit onderzoek toont eventuele afwijkingen aan de zenuwwortels in het wervelkanaal of lekkage van het ruggenmerg. Om de zenuwwortels zichtbaar te maken wordt er via een ruggenprik contrastvloeistof ingespoten in het wervelkanaal. Vaak wordt een myelografie-onderzoek gevolgd door een CT-scan.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Bent u zwanger, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Voorbereiding

Voorbereiding opname

Voor dit onderzoek wordt u één dag in het ziekenhuis opgenomen. U gaat dan
‘s middags of ‘s avonds weer naar huis. In enkele gevallen kan de arts beslissen dat u ter controle een nacht moet blijven. Via het opnamebureau heeft u de datum van het onderzoek ontvangen en de afdeling waar u zich moet melden.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Kleding

Wij raden u aan kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Contrastvloeistof

Heeft u eerder een röntgenonderzoek met contrastvloeistof gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan voor het onderzoek door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Bloedonderzoek

Ter voorbereiding op het onderzoek kan uw arts u doorsturen voor een bloed¬onderzoek. Er wordt dan bloed bij u afgenomen om de nierfunctie te bepalen.

De opname

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige.De verpleegkundige bespreekt met u uw verblijf op de afdeling. Op de afdeling krijgt u een operatiejasje aan. Uw onderbroek kunt u aanhouden.

Het onderzoek

U wordt vanaf de verpleegafdeling in bed naar de afdeling Radiologie gebracht. De radioloog zal het onderzoek doen en wordt geassisteerd door van een laborant. De laborant haalt u op vanuit de wachtkamer. U krijgt uitleg over het verloop van het onderzoek.
Tijdens het onderzoek ligt u voorovergebogen op uw linkerzij op de behandeltafel. De plaats waar de radioloog gaat prikken, wordt gedesinfecteerd. De radioloog prikt met een naald tussen de wervels in het wervelkanaal.
Het aanprikken van het wervelkanaal kan wat pijn of een vreemd gevoel geven. Door in de juiste houding te blijven liggen verloopt het onderzoek zo goed en snel mogelijk. Via de naald wordt een beetje ruggenmergvocht afgenomen. Dit ruggenmergvocht gaat naar het laboratorium voor onderzoek. De radioloog spuit door dezelfde naald contrastvloeistof in het wervelkanaal.
De naald wordt hierna weggehaald. Er worden in verschillende houdingen foto’s gemaakt. In de meeste gevallen wordt er na een myelografie-onderzoek een CT-scan gemaakt.
Het myelografie-onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

CT-scan

De CT-laborant haalt u binnen voor het maken van de CT-scan. In de CT-ruimte neemt u plaats op de onderzoekstafel. De laborant schuift de tafel in de opening van de CT-scan. U moet vanaf die tijd stil blijven liggen. De laborant verlaat daarna de ruimte en gaat naar de ruimte ernaast. De laborant kan u tijdens het onderzoek wel zien door de ruit.
Via de intercom is er contact mogelijk met de laborant. U schuift meerdere keren door de CT-scan om verschillende opnamen te maken.
De CT-scan duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek helpt de laborant u terug in bed. Vervolgens wordt u naar de afdeling teruggebracht. U moet tot één uur na het onderzoek plat in bed blijven liggen. Dit is nodig om hoofdpijn, direct na het onderzoek, tegen te gaan. Indien nodig kunt u wel naar het toilet. U mag hierbij niet bukken. Na een uur kunt u rustig aan overeind komen en mag u weer uit bed. Als dit goed gaat, mag u weer naar huis. De pleister kunt u de volgende dag verwijderen. De plaats waar geprikt is in de rug kan nog enige tijd beurs en pijnlijk zijn.
Wij raden u aan om na het onderzoek niet zelf auto te rijden of zonder begeleiding naar huis te gaan. Neem iemand mee naar het ziekenhuis die u thuis kan brengen.

Complicaties

Hoofdpijn

U kunt een aantal dagen last hebben van hoofdpijn en nekpijn met een drukkend gevoel in de oren. De kans op hoofdpijn kunt u verkleinen door veel water te drinken voor en na het onderzoek. Krijgt u hoofdpijn, dan kunt u dit verminderen door rust te nemen en eventueel paracetamol in te nemen. Als uw klachten verergeren, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Allergische reactie

De contrastvloeistof leidt soms tot een overgevoeligheidsreactie, zoals huiduitslag. Dit kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als u alleen last heeft van (jeukende) huiduitslag, dan hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met uw huisarts.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de SEH (Spoedeisende Hulp) van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

De uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts vertelt aan u de uitslag.

Vragen

Als u vragen heeft over het myelografie-onderzoek, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie van HMC via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen. U kunt ook bellen met uw behandelend neuroloog. Hiervoor belt u de polikliniek Neurologie:

HMC Antoniushove en HMC Westeinde
088 979 43 60
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Bronovo
088 979 44 28
ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur

Myelografie Onderzoek van het wervelkanaal

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis