MRI van de hersenfuncties

Let op: Op deze webpagina vindt u een vragenlijst die u thuis moet invullen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over MRI van de hersenfuncties

Let op: Op deze webpagina vindt u een vragenlijst die u thuis moet invullen.

U heeft een afspraak voor een MRI-onderzoek van de hersenfuncties. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van HMC Westeinde. Op uw afsprakenkaart staat welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de pas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vòòr de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

MRI

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Dit onderzoek maakt gebruik van een zeer sterk magneetveld in combinatie met radiogolven. Hierdoor worden in het lichaam signalen opgewekt die een computer omzet in een digitaal beeld. Zo zijn organen, bloedvaten, spieren en andere weefsels in het lichaam tot in detail zichtbaar te maken.

Het MRI-apparaat

Het MRI-apparaat

MRI van de hersenfuncties

Deze MRI van de hersenen geeft informatie over de hersenactiviteit die met andere methoden niet te verkrijgen is. Om de hersenactiviteit te kunnen afbeelden, krijgt u tijdens het onderzoek meerdere opdrachten. Dit onderzoek richt zich op het motoriek- en taalcentrum in de hersenen. De opdrachten bestaan uit kleine handbeweging- en taalopdrachten. De taalopdrachten worden in uw moedertaal uitgevoerd. Uw moedertaal is de taal die u tot op uw zesde jaar heeft geleerd/gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen

Vanwege het sterke magneetveld in de onderzoekskamer zijn een aantal voorzorgsmaatregelen van belang. Wilt u deze informatie goed doorlezen?

Zwangerschap

Bent u zwanger bent of denkt u dit te zijn? Neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. De radioloog en de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd, besluiten of het onderzoek tijdens de zwangerschap wordt uitgevoerd. Een MRI-onderzoek wordt afgeraden tijdens de eerste maanden van de zwangerschap.

Implanteerbare hartritmemonitors

Wanneer bij u een hartritmemonitor is geïmplanteerd (bijvoorbeeld: Medtronic Reveal of St. Jude Medical Confirm e.a.) mag u het MRI-onderzoek ondergaan. Het magneetveld heeft geen effect op de werking van de hartritmemonitor. Neem het kaartje of pasje mee met de gegevens van uw hartritmemonitor.

Pacemaker, ICD en neurostimulator

Heeft u een pacemaker, ICD (implanteerbare cardioverter defibrilator) of neurostimulator? Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00.

De afdeling Radiologie overlegt met de pacemaker-afdeling om te bepalen of uw pacemaker of ICD geschikt is om in de MRI te gaan. Is uw pacemaker of ICD niet geschikt, dan wordt uw afspraak afgezegd. Mag uw pacemaker of ICD in de MRI? Dan krijgt u een nieuwe afspraak voor het MRI-onderzoek bij de afdeling Radiologie en een afspraak bij de pacemakertechnicus. De pacemakertechnicus zet de pacemaker of ICD in een speciale stand voor het onderzoek. Na afloop van het onderzoek wordt de pacemaker of ICD weer in de normale stand teruggezet.

De afdeling Radiologie overlegt met de afdeling Neurologie of uw neurostimulator geschikt is om in een MRI te gaan.

VP-drain

Heeft u een VP-drain? Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie op telefoonnummer 088 979 46 00. Dit is ter informatie voor de laborant. Het onderzoek kan plaatsvinden.

Insulinepomp en cochleair implantaat

Wanneer u een geïmplanteerde insulinepomp of een cochleair implantaat heeft, kunt u niet in een MRI.

Geen metaal in de onderzoekskamer

De magneet in de MRI-scanner trekt metalen voorwerpen naar zich toe. Daarom mag u de onderzoekskamer niet betreden met bijvoorbeeld een rolstoel of sleutels. Pasjes met een chip of magneetstrip, mobiele telefoons of een horloge kunnen kapot gaan. Heeft u of uw begeleider vaatclips in het hoofd, een insulinepomp (tenzij deze kan worden afgekoppeld), gehoorbeenprothese, blaasstimulator, breast expander of metaalsplinters in de ogen? Dan mag u de MRI-onderzoekskamer niet betreden.

Protheses in het lichaam zijn geen probleem wanneer deze al enige tijd in het lichaam zitten.

Contrastmiddel

Voor sommige onderzoeken krijgt u een gadoliniumhoudend contrastmiddel via een infuus. Dit contrastmiddel maakt bepaalde weefsels beter zichtbaar.

Contrastallergie

Heeft u eerder een MRI-onderzoek met contrastmiddel gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen er nodig zijn.

Borstvoeding

Een zeer kleine hoeveelheid van het contrastmiddel verlaat het lichaam via de moedermelk. De arts en u moeten bepalen of u doorgaat met het geven van borstvoeding of dit onderbreekt in de periode van 24 uur na het geven van het contrastmiddel. U kunt besluiten om na het onderzoek de moedermelk 24 uur af te kolven. De afgekolfde melk gebruikt u dan niet.

MRI-veiligheidsformulier

Vanwege het sterke magneetveld in de MRI-ruimte moeten wij een aantal veiligheidsmaatregelen nemen. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst thuis invult en ondertekent. Ook als u eerder voor een MRI bent geweest, moet u het veiligheidsformulier (opnieuw) invullen. Neem dit formulier mee op de dag van het onderzoek.

De MRI-laborant zal de vragen met u doornemen tijdens de afspraak. U dient tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Voorbereiding

Kledingvoorschrift en sieraden

Kleding met metaal en (metalen) sieraden geven storing tijdens het MRI-onderzoek. Het metaal kan ook opwarmen in de MRI-scanner. Voor uw veiligheid en de kwaliteit van het MRI-onderzoek vragen wij u vooraf alle sieraden af te doen. Kleding met metaal kunt u niet aanhouden. Wilt u uw kleding aanhouden? Dan is het belangrijk om kledingstukken zonder metaal te dragen. Denk aan ritsen, knopen, versieringen en de BH.

Brillen/lenzen

Tijdens het onderzoek moet u meerdere opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten worden op een scherm geprojecteerd. Het is belangrijk dat u deze goed kunt zien en lezen. Heeft u lenzen? Gebruik deze dan voor het onderzoek.

Mascara

Als u voor een MRI-onderzoek van het hoofd komt, mag u geen mascara gebruiken. In mascara komen soms metalen deeltjes voor die het onderzoek kunnen verstoren.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Claustrofobie (bang in kleine ruimtes)

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel in een verlichte tunnel van het MRI-apparaat. Deze tunnel is aan de voor- en achterkant open. Mensen met claustrofobie kunnen hier moeite mee hebben. Meld ernstige claustrofobie bij uw aanvragend arts. Uw aanvragend arts kan met u bekijken wat hij voor u kan regelen.

Het onderzoek

In de onderzoeksruimte komt u op de MRI-onderzoekstafel te liggen. Voor het onderzoek prikt de laborant bij u een infuus in de arm. Het infuus wordt gekoppeld aan een infuuspomp en blijft zitten tot het eind van het onderzoek. Voor het onderzoek krijgt u uitleg over de opdrachten die u tijdens de scan krijgt. Na de voorbereidingen schuift de laborant de onderzoekstafel in de verlichte tunnel van het MRI-apparaat. Deze tunnel is aan de voor- en achterkant open. Via een spiegeltje boven uw hoofd kijkt u naar een beeldscherm waarop de opdrachten geprojecteerd worden.
De laborant bedient het MRI-apparaat vanuit de aangrenzende ruimte. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen.

Bij het maken van een serie beelden hoort u een snel, hard kloppend geluid. U krijgt oordopjes of een koptelefoon om het geluid te dempen. Zodra dit geluid ophoudt, is een serie beelden klaar. Een onderzoek bestaat uit het maken van meerdere series. Het onderzoek duurt 60 tot 90 minuten.

Het testen van de taalfuncties

De taalfuncties van de hersenen worden tijdens het onderzoek getest met drie verschillende opdrachten:

  • U ziet op het scherm een letter verschijnen. Bij deze letter moet u verschillende woorden verzinnen die beginnen met deze letter. Voorbeeld: op het scherm ziet u de letter P en u verzint daarbij de woorden: piano, pannenkoek, potlood, enz.
  • U ziet op het scherm een woord verschijnen. Bij dit woord moet u dingen verzinnen. Voorbeeld: op het scherm ziet u het woord “steden”. U kunt dan denken aan: Amsterdam, Londen, Parijs, enz.
  • U ziet op het scherm een zelfstandig naamwoord verschijnen. Bij dit zelfstandig naamwoord moet u dan werkwoorden verzinnen. Voorbeeld: op het scherm ziet u het woord “hout”. U kunt dan denken aan zagen, timmeren, enz.

Tijdens deze opdrachten mag uw mond niet bewegen. U moet de woorden bedenken, maar mag ze niet hardop uitspreken.

Het testen van de motoriek

De motoriek wordt getest door tijdens het onderzoek met uw vingers uw duim aan te tikken. Deze vingerbewegingen worden afgewisseld met momenten van rust. Op het beeldscherm ziet u wanneer u uw vingers moet bewegen en wanneer u moet stoppen.

Na het onderzoek

Complicatie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan één procent) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. U kunt uw vragen ook voor, tijdens of na het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

MRI van de hersenfuncties

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis