MIBG-scintigrafie

Uw arts heeft een MIBG-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over MIBG-scintigrafie

Uw arts heeft een MIBG-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum injectie:

  

Tijd injectie:

    

Datum onderzoek:

  

Tijd onderzoek:

   

Afdeling:
HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde, Blauw 2
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Met behulp van de stof MIBG, een radioactieve variant van adrenaline, kunnen diverse ziekteprocessen in het lichaam in beeld gebracht worden. Het onderzoek kan worden gedaan om gezwellen op te sporen zoals bijvoorbeeld het feochromocytoom en het neuroblastoom.
Daarnaast geeft dit onderzoek informatie over de werking van de bijnieren. U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit. Met een gammacamera wordt de verdeling van de radioactieve stof in het lichaam zichtbaar gemaakt.
Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina op de afdeling Nucleaire Geneeskunde verkrijgen.

Voorbereidingen

  • Uw behandelend arts bespreekt met u welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen.
  • Wilt u een lijstje meenemen met de namen van de medicijnen die u gebruikt.
  • Om de schildklier te beschermen tegen de licht radioactieve stof, krijgt u voordat de injectie gegeven wordt één capsule kaliumperchloraat om in te nemen. Dit medicijn heeft geen bijwerkingen. Een half uur na het innemen van de capsule wordt de injectie met de licht radioactieve stof gegeven.
  • Voor dit onderzoek kunt u gewoon eten en drinken.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Op de dag van het onderzoek, nadat de radioactieve vloeistof is toegediend, moet u direct contact met kleine kinderen beperken. Denk aan niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of knuffelen. U kunt wel met kinderen in één ruimte verblijven.

De injectie

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten in een ader in uw arm. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets.

De ingespoten vloeistof moet één dag inwerken voordat de foto’s kunnen worden gemaakt. U kunt hierna weer naar huis of werk.
De volgende dag komt u terug voor het maken van de foto’s.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

Het onderzoek

Vlak voor er foto’s worden gemaakt, moet u uitplassen op het toilet. Een volle blaas kan het onderzoek verstoren.
Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Als er metaal in uw kleding zit, bijvoorbeeld een riem, dan moet u deze afdoen.
Tijdens het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekstafel met een camera vlak boven u. Het maken van alle foto’s duurt ruim één uur.
Let op: voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

MIBG-scintigrafie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis